Na kole do IKEA? Vypracovali jsme studii zpřístupnění pro cyklistickou dopravu do OD Zličín

Společnost IKEA, která patří mezi lídry v oblasti udržitelnosti, se na nás obrátila s konkrétním požadavkem: zmapovat, co může udělat pro to, aby byl její obchodní dům na pražském Zličíně dostupnější na kole či pěšky od stanice metra. Podpora cyklistické dopravy je pro firmu důležitá nejen kvůli čtyřem stovkám jejích zaměstnanců. Myslí i na zákazníky, kteří často míří do IKEA třeba jen na oběd nebo pro různé drobnosti.  V současnosti jim v aktivní mobilitě brání nepříliš vyhovující infrastruktura.

Poptávku firmy IKEA jsme samozřejmě uvítali. Že by některý z obchodních domů na okraji Prahy řešil a podporoval udržitelnou dopravu, se moc často nevidí. O to větší radost nám udělalo, když nám zástupci firmy řekli, že se sami pravidelně účastní naší květnové výzvy Do práce na kole a problematika udržitelné a aktivní dopravy je jim blízká. Naše Laboratoř udržitelného urbanismu (LAB) se v listopadu loňského roku pustila do zpracování podrobné studie stávající infrastruktury v nejbližším okolí prodejny, zmapovala majetkové poměry pozemků a připravila pro firmu podklady pro další kroky směrem ke zlepšení v několika směrech.

Studii jsme prezentovali zástupcům IKEA na Zličíně

Co můžeš udělat dnes…

Rychlé a nestavební úpravy, které může IKEA provést hned, zahrnují zejména úpravu dopravního značení tak, aby se lidé na kolech lépe orientovali, zlepšení možnosti bezpečného parkování kol a lepší průjezd obchodním centrem Homepark. Ten může IKEA iniciovat ve spolupráci s ostatními provozovateli v obchodní zóně. Pro zlepšení přístupnosti jsou ale dle našeho LABu nutné i další kroky, které už se neobejdou bez spolupráce s místní samosprávou, Magistrátem hlavního města Prahy a soukromými vlastníky pozemků. V současnosti je IKEA a celé obchodní centrum pohodlně dostupné hlavně pro automobilovou dopravu. Budoucnost by ale mohla vypadat jinak.

Podklady jsme dodali v digitální i tištěné formě

Staveniště jako výhoda

Vypracovali jsme několik variant řešení, které jsme v prvním únorovém týdnu odprezentovali zástupcům společnosti IKEA přímo na Zličíně. Nad rámec zadání jsme navrhli i koncept dlouhodobého řešení formou stavebních úprav trasy od metra Zličín. Ty by byly z našeho pohledu pro cyklisty i pěší návštěvníky obchodního domu optimální variantou řešení problému. A zástupci obchodního domu s námi souhlasí.

V současnosti je celá obchodní zóna dostupná hlavně autem

Směrem k metru Stodůlky stále panuje čilý stavební ruch a při budování komunikací je tak velkou příležitostí nezapomenout na ty, co se přepravují aktivně. A novou infrastrukturu koncipovat tak, aby v ní bylo místo pro všechny. Společnost IKEA se dlouhodobě snaží infrastrukturu ve svém okolí pozitivně ovlivňovat směrem k udržitelné mobilitě a v minulosti iniciovala celou řadu kroků ke zlepšení dostupnosti. Bohužel zatím nepříliš úspěšně.

Podrobně jsme zmapovali současný stav infrastruktury

Studií nekončíme

S naší podrobnou studií a návrhy řešení v ní obsažených má tak daleko větší šanci na to, aby prosadila své cíle ať už u zastupitelů, nebo u soukromých majitelů pozemků. Práce expertů z našeho LABu ale s jejím předáním zadavateli nekončí. Chceme úsilí firmy podpořit i v dalších krocích. Účastí na jednáních o legalizaci chodníků a nutnosti zavádění cyklopruhů a cykloobousměrek, průběžnou aktualizací dat podle dalšího stavebního vývoje v lokalitě a dalšími aktivitami, které pomohou společnosti IKEA s realizací jejího cíle: moderního obchodního domu dostupného pohodlně a bezpečně nejen autem, ale i aktivní a udržitelnou dopravou. Doufáme zároveň, že nezůstane jen i této první vlaštovky a že společností, kterým nebude bezemisní přeprava lhostejná, bude přibývat stále víc.

Chcete zpřístupnit pro cyklistickou a pěší, zkrátka bezemisní dopravu i vaši firmu? Napište nám na lab@auto-mat.cz 

Foto: Máca Juříčková

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře