7 důvodů, proč komunity prospívají našemu duševnímu zdraví (S bodem 6 budete hluboce souznět)

Těžko je člověku samotnému. Být součástí smysluplné komunity je důležité pro naše mentální zdraví. Seznamte se se sedmi důležitými benefity, které lidem spojení s jinými lidmi přináší. Ať už v pandemii, nebo bez ní, že člověk je zóon politikon, se ví už od antiky. A nic se na tom od té doby nezměnilo.

Lidé jsou sociální bytosti a potřeba někam patřit je hluboce zakořeněna v naší přirozenosti. Proto už od počátku věků vytváříme své vlastní komunity. Příslušnost ke komunitě, ať už jde o sdílený sport, koníčky nebo sousedství nám pomáhá vytvářet si osobní i kolektivní identitu. Může být také vzpruhou pro naše sebehodnocení a naši vůli dobýt svět a splnit si své sny. Důležitost komunity je ale ještě v něčem jiném.

Abychom zjistili v čem, podívejme se, co se s našimi životy stane, pokud nemáme žádnou komunitu, ke které bychom se mohli vztahovat. Pokud se necítíme propojeni s dalšími lidmi, může to mít závažné dopady na naše sebevnímání a emocionální zdraví.

Některé studie spojují emocionální zátěž, kterou vyvolává osamělost a sociální izolace s fyzickými projevy, a to od poruch spánku, přes srdeční choroby až po oslabený imunitní systém. Mezinárodní studie o veřejném zdraví dokonce spojuje sociální izolaci s vyšším rizikem předčasné smrti. Poslední dva roky žijeme kvůli pandemii více či méně izolováni, ať se nám to líbí, nebo ne. A čísla ohledně pocitů izolace a osamělosti letí raketově vzhůru.

Sdílené aktivity jsou balzámem pro duši i vztahy

To všechno ještě podtrhlo význam komunit, především těch sousedských. Co všechno nám tedy mohou přinést? Tady to máte:

1. Vzájemná podpora a bezpečí

Život v nejistotě se během pandemie stal doslova normou. O to důležitější je mít silnou podpůrnou síť v lidech v okolí. Jeden z hlavních důvodů důležitosti komunit spočívá v tom, že nám mohou pomoci bojovat s pocity bezmoci a dodat nám jistotu, že v tom nejsme sami. Navíc to funguje oboustranně: To, že někomu pomáháme, nám dělá dobře.

2.     Spojení s lidmi a vědomí, že někam patřím

Společnost druhých lidí je tak zásadní zážitek, že dokáže dát našim životům úplně nový smysl. Lidé, se kterými sdílíme hodnoty, zájmy a světonázory, nám pomohou uvědomit si, že nejsme sami a máme svou cenu. Být součástí skupiny, která nás přijímá, zvyšuje naše sebevědomí a pomáhá nám překonávat negativní zážitky a negativní emoce.

3.     Pozitivní vliv

Každý z nás někdy potřebuje postrčit, aby se zbavil negativních myšlenek nebo nezdravých návyků. A i proto je komunita lidí, kteří na věci nahlížejí podobně, tak důležitá. Studie sice potvrzují, že naše zdraví a z velké části výsledkem naší schopnosti starat se o sebe, někdy na to ale prostě nemáme. Komunita vás může ovlivnit a motivovat k soustředění se na sebe a přinést pozitivní změny do svých životů.

Dobré jídlo a pití ke komunitnímu životu patří

4.     Sdílení

Sdílení zážitků, myšlenek a pocitů nám pomáhá nejen vyznat se lépe sami v sobě, ale také přidává hodnotu komunitě jako takové. V tomto případě platí okřídlené, čím víc, tím líp. Sdílení má také obrovský pozitivní vliv na naše mentální zdraví: vyšší zainteresovanost, pozitivní emoce a pocit, že můžeme dosáhnout změny, jsou jen některé z těchto benefitů. Sharing is caring.

5.     Konstantní učení se

Komunity obvykle vznikají kolem sdílených koníčků či zájmů, ale neznamená to, že jsou naprosto homogenní. Všude najdeme lidi s různými názory, zkušenostmi a pohledy na věc a díky nim můžeme dojít k závěrům či aha momentům, které bychom sami odhalili jen těžko.

6.     Přijetí a sebepřijetí

Přijmout lidi, jejichž názory se od našich tolik liší, nemusí být snadné, ale je to příležitost procvičit si dovednost tolerovat druhé. Důležité je pochopit, že přijetí není vždy nutně totéž, co souhlas. Ve fungující komunitě se naučíte přijímat lidi se vším všudy, prostě takové, jací jsou. Tahle důležitá lekce přináší klid a úlevu. Nám i komunitě, která nás přijímá jednou silné a podruhé slabé. V tom druhém případě nám poskytne podporu, kterou potřebujeme, abychom se vyhnuli zbytečným emocionálním kotrmelcům a bolesti.

7.     Více konexí, větší šance na úspěch

Důležitost komunity překračuje často osobní a zasahuje i do profesního života. Zvlášť pokud jste místní podnikatelka či podnikatel, je skvělým startem pro budování klientské základny a pevných vztahů. Nikdy nevíte, kam až to může váš malý místní podnik dovést.

Líbí se vám, jak se ulice našich měst a obcí proměňují v rámci sousedských slavností Zažít město jinak a chtěli byste naši činnost podpořit? Přidejte se do Klubu přátel AutoMatu a pomozte nám s dlouhodobým a systematickým oživováním veřejného prostoru.  

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře