Křesomyslova bude (zatím) kompromis

23. 08. 2021, Cyklodoprava , LAB

Jedním z nejsledovanějších podnětů na webu Cyklisté sobě na zlepšení bezpečnosti pro jízdu na kole v posledních letech bylo bezpečné řešení průjezdu zastávkou Divadlo Na Fidlovačce. Křesomyslovou ulicí zde na kole projíždí víc než tisíc lidí denně. V tomto frekventovaném koridoru jsme se dlouhodobě snažili o průjezd po vyvýšeném zastávkovém mysu, takzvanou „cyklovídeň“. Bezpečné řešení průjezdu zastávkou podpořilo v elektronické petici přes 300 lidí.

Ještě letos na jaře jsme se snažili o úpravu projektu jednáním se zástupci Odboru dopravy, s asistentem náměstka Adama Scheinherra, a ve finále nakonec formou podání připomínky k návrhu opatření obecné povahy. Jak ukazuje nedávno vydané konečné opatření obecné povahy, naše poslední snaha byla do jisté míry úspěšná – byť ne tolik, jak bychom si přáli.

Vyslyšeny dvě připomínky

Ne, nemůžeme se těšit na cyklovídeň, která by znamenala změnu již stavebně připraveného projektu. Zřízení cyklovídně bylo suše zamítnuto z důvodu nesouhlasu Policie ČR. Byly ale vyslyšeny některé naše připomínky na nestavební změny značení. Alespoň minimální zajištění bezpečnosti cyklistů vjíždějících před zastávkou do kolejí zajistí omezení rychlosti před zastávkou na 30 km/h. Druhou úspěšnou připomínkou je nezřízení krátkého podélného prahu (tzv. „bumlíku“) v místě, kde by v úzkém pruhu nebylo možné cyklisty bezpečně předjíždět.

Křesomyslova bude (zatím) kompromis
Příklad tzv. cyklovídně v zastávce Krymská. Foto: Tomáš Cach

 

Nutno říci, že u záměrů, jejichž podoba bývá vyjednána předem jako kompromis požadavků magistrátu, Dopravního podniku, Policie ČR a dalších veřejných institucí, bývá vyhovění připomínkám někoho zvenčí velmi výjimečné. Koneckonců, silniční správní úřad zde nevyhověl ani připomínce městské části Praha 4, která (poněkud tendenčně) požadovala redukci cykloopatření z ochranných cyklopruhů na piktokoridor.

Jak to bude fungovat?

Ochranný cyklopruh směrem do centra skončí před mysem tramvajové zastávky. Cyklisté zde budou mít dvě možnosti: buď budou moci vjet do tramvajových kolejí, pročež je zde snížena rychlost na 30 km/h. Nebo budou moci projet po zastávkovém ostrůvku, optimálně podél zábradlí za přístřeškem. Legalizovaný chodník má rychlost omezenou na 20 km/h, je ale žádoucí jet zde ohleduplněji kvůli křížení s chodci.

Za zastávkou bude nově pokračovat obousměrná chodníková stezka navazující na stezku stávající. Směrem z centra tak bude možné vjet na kole do silnice až zde. Od Bělehradské přibyl ochranný cyklopruh a místo na předjetí kolony bude i směrem z centra.

Cyklovídeň je i nadále možná

Víme, že řešení zastávky není optimální a budeme jej chtít v budoucnu změnit. Z neformálních jednání alespoň vyplynulo, že cyklovídeň bude moct vzniknout někdy v budoucnu, nevelkou stavební úpravou zastávkového mysu.
Nyní především nechceme, aby se nešikovně zvolené řešení stalo důvodem pro další konflikty mezi cyklisty a chodci. Proto již předem apelujeme na ty z vás, kteří budete novou zastávkou projíždět, abyste se v prostoru zastávky chovali co nejohleduplněji k chodcům čekajícím zde na tramvaj, a zastávkou pokud možno raději projížděli ve vozovce.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře