Cyklovídeň v Křesomyslově nebude? Máme poslední šanci to změnit

Koncem května 2021 byl na úřední desce zveřejněn projekt rekonstrukce ulice Křemomyslovy u divadla Na Fidlovačce. Více než 300 lidí v roce 2017 podepsalo výzvu ke zřízení bezpečného řešení pro cyklisty. Po čtyřech letech se ale realizuje projekt, který nepřináší dostatečně dobré řešení.

 

Křesomyslova ulice je zásadním spojením Nuslí, Michle, Vršovic a velké části Prahy 10 s centrem. Ulicí jezdí v pracovní dny průměrně přes tisíc cyklistů (data 2019). Její význam ještě vzroste po vybudování Vršovické drážní promenády, která umožní dojet po cyklostezce k nedalekému Vršovickému nádraží. Výhledově zde lze očekávat více než tři tisíce cyklistů denně.

Současný stav v ulici: Upraveno z https://streetmix.net/vrataf-6759/12/kresomyslova-pred-upravou

 

Ideálním řešením zdejší tram zastávky je podle nás „cyklovídeň“ (Cyklovídeň je řešení tramvajové zastávky, kdy přes zvýšenou část vozovky v prostoru zastávky vede cyklopruh, zatímco automobily musí jet po tramvajovém tělese. Auta i cyklisté musí za tramvají v zastávce počkat.)

Ke zřízení cyklovídně měli v minulosti výhrady zástupci nevidomých, kteří se obávali kolize s cyklisty jezdícími po nástupní hraně. Naopak, zřízení cyklovídně doporučila komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (Usnesení 23.7. ze dne 2. 5. 2017: Komise schvaluje předložený návrh tramvajové zastávky Divadlo Na Fidlovačce DC ve stylu cyklovídeň v ulici Křesomyslova. (13-0-0)). Bezpečný průjezd zastávkou jsme žádali radního Dolínka společně s více než 300 lidmi. Výzvu náměstku Dolínkovi tehdy podepsal i současný náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Ten nakonec slíbil bezpečný průjezd za rozšířeným zastávkovým ostrůvkem.

Pro bližší info viz https://mestemnakole.cz/2016/11/projekt-na-nuselske-udoli-hledani-kompromisu


Cyklovídeň v zastávce Krymská. Foto Tomáš Cach.

.

Slabý výsledek

S výslednou podobou projektu se ale němel spolek AutoMat možnost seznámit. Dostali jsme pouze slib, že to bude fungovat. Projekt v tak významné lokalitě nebyl ve své finální podobě představen ani Komisi rady pro cyklistickou dopravu.
A jaký je tedy výsledek zveřejněný před pár týdny na úřední desce. Ostrůvek se směrem k Botiči rozšíří kosmeticky, zábradlí se posune zhruba o půl metru. Za přístřeškem tak bude minimální průjezd, ještě zúžený zábradlím, které by mohlo být mnohem blíž k Botiči. Protože je prostor úzký, budou se po zbytku ostrůvku cyklisté a chodci pohybovat společně

To, čeho se zástupci nevidomých a invalidů nejvíc obávali, tedy pohybu cyklistů po chodníku v prostoru zastávky, tak zde nakonec bude – a to všude. A ten, kdo chce být na kole k chodcům ohleduplný a následující dvě odbočné ulice s výhodou minout po hlavní? Ten bude muset ohrozit sám sebe vjezdem do tramvajových kolejí v živém provozu.

Zastávkový mys na Vinohradské. Zde se cyklovídeň nepodařilo prosadit a cyklisté zde nezřídka jezdí po chodníku. V Křesomyslově bude chodník legální, je to ale správný přístup?

..

Co je na projektu dobře:

 • Celková kultivace uličního profilu, vytažení chodníků západně od divadla.
 • Vznikne paralelní bezmotorový průchod pod železniční tratí.
 • Legální jízda na kole mimo vozovku bude možná až k ulici Závišova.
 • Vzniknou obousměrné ochranné cyklopruhy od zastávky Divadlo na Fidlovačce po Bělehradskou.

Co je na projektu špatně:

 • Zastávka Divadlo na Fidlovačce do centra není řešena jako cyklovídeň. Řešení je pro cyklisty buď pomalé (průjezd zastávkou, několik předností) nebo ohrožující (jízda podél mysu).
 • U přechodu pod školou vznikne směrem z centra bumlík nedovolující bezpečné předjíždění cyklistů.

Profil podle projektu: Upraveno z  https://streetmix.net/vrataf-6759/13/kresomyslova-projekt 

..

Výzva politikům – připojte se

AutoMat proto dopisem náměstku primátora Adamu Scheinherrovi znovu žádá úpravu projektu a zřízení cyklovídně. Žádost jsme poslali také radnímu pro dopravu Prahy 4 Zdeňku Kovaříkovi, městská část má při dopravním řešení této ulice také velké slovo. Rekonstrukce teprve proběhne, je tedy trochu času na to projekt změnit.

Záleží-li vám na bezpečném průjezdu na kole Křesomyslovou ulicí, napište náměstkovi primátora Adamu Scheinherrovi (adam.scheinherr@praha.eu) a radnímu pro dopravu městské části Praha 4, Zdeňku Kovaříkovi (zdenek.kovarik@praha4.cz). Bezpečnou zastávku cyklovídeňského typu lze zřídit nevelkou úpravou stávajícího projektu.

Profil v případě zřízení cyklovídně: Upraveno z https://streetmix.net/vrataf-6759/14/kresomyslova-cykloviden


.
Koncept úpravy projektu na cyklovídeň:

 

 

 

 

 

 

Posíláme také technické připomínky

K návrhu stanovení podáváme také obsáhlou technickou připomínku. Výsledný projekt obsahuje několik nedostatků, které podmínky pro cyklisty zhoršují, a přitom je snadné je odstranit. Navrhujeme také dílčí zlepšení v prostoru zastávky pro případ, že by se cyklovídeň nepodařilo zřídit.

Nedošlo-li by ke zřízení cyklovídně, žádáme o následující úpravy:

 • V zastávce Divadlo na Fidlovačce oddělit prostor vhodný pro chodce a pro cyklisty v celé délce.
 • V zastávce Divadlo na Fidlovačce zábradlí vykonzolovat (tj. připevnit jej k zárubní zdi ze strany), čímž se šířka celého prostoru zvětší zhruba o půl metru.
 • Snížení rychlosti průjezdu IAD zastávkou na 30 km/h, aby bylo pro cyklisty bezpečnější vjíždět do tramvajových kolejí.

Návrh úpravy projektu bez cyklovídně:

 

 

 

Dále navrhujeme:

 • Náhradu piktokoridoru dále do centra ochranným cyklopruhem.
 • Odstranění “bumlíků” směrem do centra tam, kde jsou v kolizní šířce 3,25 metru, která nedovoluje předjíždění cyklistů s dostatečným bočním odstupem.

Formální připomínky k návrhu dopravního značení zveřejněnému na úřední desce může veřejnost posílat do 26. 6. na silniční správní úřad magistrátu Hlavního města Prahy, Odbor pozemních komunikací a drah (OPKD). Protože ale tyto připomínky již předmětný odbor obdržel od našeho spolku a změna projektu na cyklovídeň je nad rámec připomínkování opatření obecné povahy, dává větší smysl obrátit se na politickou reprezentaci na magistrátě a Praze 4.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře