Svět v tom jede s námi! Cyklojízdu podpoří i 12 velvyslanectví a OSN

Jak jinak než přímo v sedle bychom mohli oslavit Světový den jízdního kola? Máme radost, že ve čtvrtek 3. června s námi na Světovou cyklojízdu v Praze vyrazíte nejen vy, ale poprvé i zástupci 10 ambasád v Praze a několika dalších organizací. Dvě další ambasády nás podpoří na dálku. Při té příležitosti jsme se rozhodli uspořádat mezi nimi malou anketu. Prozradili nám, proč se účastní, proč nás podporují nebo jestli sami jezdí do práce na kole. 

Své odpovědi nám poslali:

[svg-flag flag=’dk‘ size=’1′ inline=“true“] Dánské velvyslanectví v Praze, [svg-flag flag=’ee‘ size=’1′ inline=“true“] Estonské velvyslanectví v Praze, [svg-flag flag=’fi‘ size=’1′ inline=“true“] Finské velvyslanectví v Praze, [svg-flag flag=’lv‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice, [svg-flag flag=’de‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, [svg-flag flag=’nl‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Nizozemského království, [svg-flag flag=’no‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Norského království v Praze, [svg-flag flag=’pl‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Polské republiky v Praze, [svg-flag flag=’at‘ size=’1′ inline=“true“] Rakouské velvyslanectví v Praze, [svg-flag flag=’si‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze, [svg-flag flag=’gb‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,  [svg-flag flag=’se‘ size=’1′ inline=“true“] Velvyslanectví Švédska v Česku

Tam, kde nám odpověděl přímo velvyslanec nebo velvyslankyně, uvádíme v závorce jeho/její jméno.

Proč se připojujete ke Světové cyklojízdě v Praze 2021?

[svg-flag flag=’dk‘ size=’1′ inline=“true“] “Dánské velvyslanectví se cyklojízd pořádaných AutoMatem účastní už léta. A proto si ani tuto jízdu nemůžeme nechat ujít! Moc se těšíme!”
[svg-flag flag=’ee‘ size=’1′ inline=“true“] “Jízda na kole je po celém světě stále populárnější a je důležité co nejvíce podporovat zdravý životní styl a venkovní cvičení. Ve zdravém těle je zdravý duchl! Čím více lidí používá kola pro každodenní cvičení, tím větší je poptávka po bezpečných silnicích a zeleném životním prostředí, abychom mohli formovat naše městské prostředí podle našich potřeb. Věříme, že toto je správný směr pro každé město, a rádi jej budeme podporovat v Estonsku, České republice a jinde ve světě.”
[svg-flag flag=’fi‘ size=’1′ inline=“true“] “Finské velvyslanectví se do Světové cyklojízdy rozhodlo zapojit především z důvodu, že sympatizuje s cyklistikou jako udržitelnou formou dopravy. Cyklistika je ve Finsku vnímána především jako běžný a velmi pohodlný způsob dopravy. Například v Helsinkách možné kolo využít i za pomoci kartičky na běžnou hromadnou dopravu. Doufáme, že v rámci doprovodného programu Světové cyklojízdy bude mít Finsko příležitost ukázat, že patří mezi světové cyklistické velmoci.”
[svg-flag flag=’lv‘ size=’1′ inline=“true“] “Protože rádi jezdíme na kole a chceme podpořit cyklisty.”
[svg-flag flag=’nl‘ size=’1′ inline=“true“] “Pro Nizozemsko je cyklistika životním stylem a také jedním z nejdůležitějších prostředků přepravy. Používají ho děti dopravující se do škol i premiér přijíždějící na audienci u našeho krále Willema Alexandera. Tomu odpovídá také hustá síť cyklostezek či připravenost měst, firem, úřadů i domácností pro tento typ dopravy. Navíc, jízda na kole má významný vliv na posilování lidského zdraví či odolnosti a přispívá k celkovému pocitu štěstí. Tuto zprávu chce Nizozemské velvyslanectví šířit také v ČR a přispívat tak k plnění Cíle Udržitelného Rozvoje OSN č. 11 – Udržitelná města a obce (SDG 11).
[svg-flag flag=’no‘ size=’1′ inline=“true“] “Protože podporujeme všechny zábavné projekty s ekologickým zaměřením.”
[svg-flag flag=’pl‘ size=’1′ inline=“true“] “Pro Polsko je ochrana životního prostředí stále důležitější a dnes má ekologie v životech Poláků zásadní význam. Stále více Poláků používá jízdní kolo nejen jako formu rekreace a trávení volného času, ale také jako prostředek pro zlepšení vlastního zdraví, životního prostředí a jako efektivní prostředek každodenní dopravy. Jsem rád, že společně s obyvateli Prahy a kolegy z dalších velvyslanectví můžeme podpořit propagaci cyklistiky u příležitosti Světového dne jízdního kola, který vyhlásila OSN. Jsme hrdí na to, že iniciátorem a původcem tohoto mezinárodního dne je Polák Leszek Sibilski, bývalý cyklista polského olympijského týmu, v současnosti přednášející na Washingtonské univerzitě.” (Antoni Wręga, chargé d’affaires a.i.)
[svg-flag flag=’at‘ size=’1′ inline=“true“] “Podporujeme jízdu na kole, která je levná, čistá, šetrná ke klimatu, zdravá a rychlá. Má domovská vlast je země kolu zaslíbená. Velmi oceňuji, že také Praha skýtá pro cyklisty mnoho možností.” (velvyslankyně Bettina Kirnbauer)
[svg-flag flag=’si‘ size=’1′ inline=“true“] “Abychom upozornili na nutnost zlepšení cyklistické infrastruktury v Praze a abychom mohli jít příkladem ve využití kola jako dopravního prostředku, který je šetrný k životnímu prostředí. Ochrana životního prostředí je stěžejní součástí slovinské politiky.”
[svg-flag flag=’gb‘ size=’1′ inline=“true“] “Jako někdo, kdo během čtyř let projezdil na kole celou Kodaň, jsem moc rád, že se britská ambasáda v Praze může letos připojit k této celosvětové iniciativě, která je skvělým příkladem, že každý z nás může přispět k tomu, aby se místa, kde žijeme, stala zdravější a zelenější. Pro Británii, jakožto hostitelskou zemi nadcházející klimatické konference COP26, je toto téma dlouhodobou prioritou.” (velvyslanec Nick Archer)
[svg-flag flag=’se‘ size=’1′ inline=“true“] “Udržitelná doprava je jedno z hlavních témat, která hýbou současným Švédskem. Jak budou vypadat naše budoucí města? Kde a jak chceme žít? V téhle důležité debatě nesmí zaniknout fakt, jak geniální nástroj ke snadné a udržitelné dopravě má většina z nás k dispozici: kolo. Češi jsou stejně jako Švédi národem cyklistů, chceme ale ukázat, že smysluplná infrastruktura ve městech pomáhá používat kolo kromě výletů i jako naprosto běžný dopravní prostředek.”

Informační centrum OSN v Praze, Michal Broža:
“Kolo je pro mě každodenní dopravní prostředek pro pohyb ve městě a chci tak podpořit rozvoj cyklodopravy.”

Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Christian Rühmkorf:
“Již druhým rokem běží naše platforma #Partnersforsustainability, která pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností a přispívá tak k prosazování principů udržitelného rozvoje. K těm kolo samozřejmě neodmyslitelně patří. V německých městech je jedním z rychlých a nejšetrnějších dopravních prostředků. A právě podobný rozvoj bychom rádi podporovali také v Praze.”

Jezdí někdo z vaší ambasády do práce na kole?

[svg-flag flag=’dk‘ size=’1′ inline=“true“] “Z dánského velvyslanectví vždycky někdo jezdí do práce na kole. Včetně pana velvyslance. V současné době jsme máme ale home office, takže si těch jízd do práce tolik neužíváme.”
[svg-flag flag=’ee‘ size=’1′ inline=“true“] “Jízda na kole vám dává větší flexibilitu při plánování vašeho času a cest, protože není třeba sledovat jízdní řády a hledat parkovací místa. Kolo je také dobrým nástrojem pro každodenní práci a za pěkného počasí tuto příležitost využívají i někteří naši kolegové na velvyslanectví. Kolo je také dobrým nástrojem o víkendech a svátcích, kdy máte možnost si vzít volno a vyjet objevovat českou přírodu.”
[svg-flag flag=’fi‘ size=’1′ inline=“true“] “Sám pan velvyslanec, J.E. Jukka Pesola preferuje chůzi a tak do práce velmi často vyráží pěšky, ale na našem velvyslanectví cyklistiku prosazuje především kolega Michal Pitín, který se do zaměstnání pravidelně dopravuje na kole.”
[svg-flag flag=’de‘ size=’1′ inline=“true“] “Ano, na kole jezdí do práce celé řada kolegů z velvyslanectví, někteří z nich navzdory počasí celý rok.” (velvyslanec Christoph Israng)
[svg-flag flag=’nl‘ size=’1′ inline=“true“] “V garáži naší ambasády jsou na místo limuzín zaparkována oranžová městská kola a elektro-kola. Tyto bicykly zaměstnanci velvyslanectví využívají k přepravě do práce nebo na nich jezdí na jednání po Praze. Vždyť do práce na kole jezdí i nizozemský předseda vlády Mark Rutte (a není to jen PR). Známý cyklista je také nizozemský král Willem-Alexander.”
[svg-flag flag=’no‘ size=’1′ inline=“true“] “Ano, většina včetně pana velvyslance.”
[svg-flag flag=’pl‘ size=’1′ inline=“true“] “Ano, dva diplomaté z našeho velvyslanectví jezdí pravidelně do práce na kole. I řidič našeho velvyslanectví také raději jezdí na kole z domova do práce a zpět.” (Antoni Wręga, chargé d’affaires a.i.)
[svg-flag flag=’at‘ size=’1′ inline=“true“] “Do práce jezdí několik kolegů na kole, a to v každém ročním období a za jakéhokoliv počasí.” (velvyslankyně Bettina Kirnbauer)
[svg-flag flag=’si‘ size=’1′ inline=“true“] “Do práce na kole v současné chvíli jeden z nás, ale to je také tím, že někteří kolegové bydlí příliš blízko velvyslanectví a jdou tím pádem pěšky. :) Každopádně máme všichni v úmyslu zúčastnit se „National Bike to Work Day“!”
[svg-flag flag=’gb‘ size=’1′ inline=“true“] “Řada mých kolegyň a kolegů pro cesty na velvyslanectví využívá kolo, několik z nich dokonce celoročně, což je vzhledem k umístění ambasády na konci příkré ulice dlážděné kočičími hlavami nemalý sportovní výkon, obzvlášť za deštivého počasí.” (velvyslanec Nick Archer)
[svg-flag flag=’se‘ size=’1′ inline=“true“] “Diplomaté bydlí přímo v budově velvyslanectví, ale ostatní zaměstnanci využívají kolo často. Našeho tajemníka pro kulturu Martina Severýna donutila až pandemie: od loňského jara ale už jezdí do práce a po Praze skoro jedině na kole.”

Informační centrum OSN v Praze, Michal Broža:
“Do práce na kole u nás jezdí dva ze tří zaměstnanců.”

Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Christian Rühmkorf:
“Naše komora byla v minulosti zapojena do květnové výzvy Do práce na kole, kde jsme dokonce vytvořili dva týmy. Někteří kolegové a kolegyně chodili pěšky, jiní jezdili na kole. Některým z nich tento způsob dopravy vydržel i po skončení této výzvy a do práce na kole jezdí i v současnosti.”

 

Co byste popřáli českým cyklistům a cyklistkám?

[svg-flag flag=’dk‘ size=’1′ inline=“true“] “Průzkumy ukazují, že nejšťastnější národy na světě mají vždy radost z větru ve vlasech, který jim přináší právě cyklistika. Takovou radost a bezpečné jízdy přejeme i všem cyklistům a cyklistkám v České republice! :)”
[svg-flag flag=’ee‘ size=’1′ inline=“true“] “Přejeme českým cyklistům bezpečnou jízdu a pokračující nadšení pro tento sport. Nikdy není pozdě začít jezdit na kole – zkuste objevit kouzlo jízdy na kole pod širým nebem. Jak říkáme v Estonsku – pokud jste se někdy naučili jezdit na kole, na tuto dovednost nikdy nezapomenete!”
[svg-flag flag=’fi‘ size=’1′ inline=“true“] “Cyklistům a cyklistkám v České republice by Finské velvyslanectví rádo popřálo spousty kilometrů bez nehod.”
[svg-flag flag=’lv‘ size=’1′ inline=“true“] “Opravdu obdivujeme české cyklisty – jsou silní, sportovci a velmi zkušení. Je také velmi působivé, jak spolu na kolech jezdí celé rodiny. Stay strong!”
[svg-flag flag=’de‘ size=’1′ inline=“true“] “Moje minulá funkce byl post velvyslance v Haagu. My Němci a Češi se můžeme ještě hodně učit od našich nizozemských přátel, pokud jde o cyklistickou infrastrukturu. Cyklostezky tam jsou bezpečnější a pohodlnější než v Německu nebo Česku. Proto si přeji, aby se nám podařilo využívat tamní zkušenosti i v našich zemích.“ (velvyslanec Christoph Israng)
[svg-flag flag=’nl‘ size=’1′ inline=“true“] “Mnoho šťastných kilometrů, větší ohleduplnost řidičů, postupně zlepšující se stav cyklistické infrastruktury v ČR a hlavně radost z jízdy!“
[svg-flag flag=’no‘ size=’1′ inline=“true“] “Bezpečnou a odolnou a flexibilní infrastrukturu a “keep the rubber side down!”
[svg-flag flag=’pl‘ size=’1′ inline=“true“] “Vždy pěkné počasí a jízdu z kopce. A abych byl realistický, přeji jim rychlý rozvoj cyklistické infrastruktury a aby všichni účastníci silničního provozu – chodci, cyklisté a řidiči – dodržovali pravidla a chovali se k sobě ohleduplně.” (Antoni Wręga, chargé d’affaires a.i.)
[svg-flag flag=’at‘ size=’1′ inline=“true“] “Všem lidem, co rádi a často jezdí v Praze na kole, přejeme, aby bylo stále více bezpečných cyklostezek, a především, aby k nim řidiči automobilů byli ohleduplní.” (velvyslankyně Bettina Kirnbauer)
[svg-flag flag=’si‘ size=’1′ inline=“true“] “Proč jezdit autem, když můžete na kole? Jízdou na kole můžete výrazně pomoci životnímu prostředí.”
[svg-flag flag=’gb‘ size=’1′ inline=“true“] “Především chápavé regionální politiky, kteří budou ochotní hledat společnou cestu. Potom samozřejmě co největší míru empatie ze strany řidičů a také nikým a ničím nerušenou radost z jízdy.” (velvyslanec Nick Archer)
[svg-flag flag=’se‘ size=’1′ inline=“true“] “Vzájemnou ohleduplnost s dalšími účastníky provozu a radost z jízdy!”

Informační centrum OSN v Praze, Michal Broža:
“Abyste zůstali cyklistkami a cyklisty dokud to půjde.”

Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Christian Rühmkorf:
“Hodně ujetých kilometrů na bezpečných cyklotrasách, jak ve městě tak i mimo město. A abyste se vždy potkávali s ohleduplnými řidiči a především mnoho pozitivních zážitků na dvou kolech.”

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře