Klimatický plán 2030? V silniční dopravě zeje díra

Rada hlavního města Prahy schválila 10. května návrh Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, jehož cílem je do deseti let snížit uhlíkovou stopu města na polovinu. Na papíře to zní hezky. Prošli jsme kapitoly věnující se silniční dopravě a jsme přesvědčeni, že cíle v této části nejsou navrženými postupy dosažitelné. Praha v plánu některým opatřením přikládá nereálný pozitivní efekt nebo například vůbec nepočítá s klimatickými dopady velkých dopravních staveb jako je Městský okruh a Radlická radiála.

 

Oblast soukromé a komerční dopravy má podle návrhu tvořit asi desetinu plánovaného poklesu pražských emisí. V této kapitole mají hodnoty emisí z roku 2010 klesnout o 27 %. Navržená opatření (mýto, regulace parkování, podpora bezemisní dopravy) jsou sice v principu správná, jejich dopady jsou ale odhadnuty nereálně.

Klimatický plán předpokládá snížení dopravního výkonu automobilové dopravy oproti roku 2010 o 15 %, což má zajistit zavedení mýta a regulace parkování. Dopad regulací je ale je nejméně trojnásobně nadhodnocen. I kdyby ve vnitřním městě snížilo mýto společně s modrými zónami provoz o třetinu, na 15% celopražský pokles to nemůže stačit. Reálně odhadujeme dopady zavedení mýta na celopražský dopravní výkon poklesem o cca 3-5 %.

V návrhu plánu dále vůbec není započítán dopravní vliv velkých dopravních staveb v podobě indukované dopravy (velké dopravní stavby nabízejí vyšší dopravní komfort a generují tak větší dopravní výkon. Historicky ověřeno u velkých dopravních staveb typu Blanka, Mrázovka atp.). Odhadujeme, že Radlická radiála a Městský okruh společně povedou ke zvýšení dopravního výkonu o zhruba 6 % krátkodobě a nejméně o 10 % do několika let po jejich zprovoznění.
Ve skutečnosti budeme rádi, že po zprovoznění Městského okruhu a zavedení mýta nevzroste doprava o tolik, aby by to převážilo lepšící se emisní bilanci jednotlivých vozidel. Na nějaké výraznější poklesy emisí CO2 v kapitole soukromé dopravy můžeme takto předem zapomenout.

„Představa, že postavíme další městské dálnice a emise skleníkových plynů produkované silničními vozidly potom poklesnou o čtvrtinu, je zcela z říše pohádek.“

I přes zvýšení plynulosti přitáhnou nové městské dálnice do Prahy další auta a k tomu ještě sníží konkurenceschopnost veřejné dopravy. Zlepšení plynulosti navíc bude jen dočasné, mýto nelze uvalit na celou Prahu.

Problémy se započtením mýta či ignorováním dopravní indukce nejsou jedinými nedostatky dopravních kapitol. Zatímco u městských investic do budov plán předpokládá emisně citlivou výstavbu, pro kopání tunelů a lití betonu do vnitroměstských dálnic se žádné emisní požadavky nestanovují. Emisní dopad samotné výstavby dopravních staveb je z plánu zcela vyjmut. Z metodiky “vypadly” také emisní vícenáklady na zrychlenou obnovu vozového parku, potřebnou pro dosažení vyššího podílu “čistých” vozidel.

V kapitolách věnujících se regulaci dopravy by měl být plán zcela přepracován tak, aby bral v potaz dopravní indukci. Plán by měl také požadovat, aby velké dopravní stavby byly realizovány jen tehdy, nepovedou-li ke zvýšení klimatické zátěže Prahy – a to včetně jejich výstavby.

Odkazy:

Tisková zpráva HMP

Klimatický plán ke stažení

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře