Pozvánka na seminář: Dopravní ekologie – obor zabývající se vlivy dopravy na životní prostředí

23. 03. 2005,

Seminář o německých zkušenostech se studijním oborem dopravní ekologie, pořádá Senát ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku, Centrem SOS Praha, dopravními odborníky z FD ČVUT a za podpory programu Phare, Nadace Roberta Bosche a Česko-německého fondu budoucnosti dne 7. dubna 2004 od 14:00.

Program:

13:15 – 14:00 Příchod účastníků do sálu

14:00 – 14:10 Zahájení – Úvodní slovo hostitelů (Senát, FD ČVUT, Ústav pro ekopolitiku)

14:10 – 14:30 Obor dopravní ekologie na TU Dresden, Prof. Dr.-Ing Udo Becker, TU Dresden, (Technická universita Drážïany)

14:30 – 14:50 Opatření snižující vliv automobilové dopravy na životní prostředí, Dr. Friedemann Kunst, Senatabteilung für Stadtentwicklung Berlin, (Odbor pro územní rozvoj Senátu Berlína)

14:50 – 15:10 Vlivy výstavby komunikací na zatížení životního prostředí, Dr. Falk Richter, TU Dresden, (Technická universita Drážïany)

15:10 – 15:30 Diskuse
15:30 – 16:00 Přestávka

16:00 – 16:20 Berlín: Právní ochrana občanů proti hluku a znečiš»ování ovzduší, Michael Zschiesche, UfU (Nezávislý ústav pro otázky životního prostředí, Berlín)

16:20 – 16:40 Zatížení měst hlukem: Jak zapojit veřejnost do řešení problémů dopravy?, Gerd Lottsiepen, VCD, (Dopravní klub Německa)

16:40 – 17:00 Externí vlivy dopravy na příkladu státu Sasko, Prof. Dr.-Ing. Udo Becker, TU Dresden (Technická universita Drážïany)

17:00 – 17:20 Diskuse

17:20 – 17:30 Co je potřeba v ČR ke zřízení studijního oboru dopravní ekologie?, Prof. Ing. Petr Moos, CSc., FD ČVUT

Rytířský sál Senátu ČR, Valdštejnské nám 17/4, 118 01 Praha 1 Malá Strana, vchod C 2.
Tlumočení zajištěno.

Účast je třeba předem potvrdit do 5. dubna 2005 na e-mail: iep@ecn.cz nebo na tel.:224 828 257, případně písemně na adrese Ústav pro ekopolitiku, Hradební 3, 110 00 Praha 1.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře