Pozvánka na seminář Město pro pěší

14. 03. 2005,

Nadace Partnerství – Program Zelené stezky/Greenways a Ústav pro ekopolitiku zvou na pracovní seminář „Město pro pěší, Greenways v městském prostředí“, který se uskuteční 18. března 2005 od 10:00 v zasedací místnosti MČ Praha 1, Vodičkova 18. Na jeho programu bude především prezentace projektu Londýn – město pro pěší, prezentace Marketing stezek ve velkoměstském prostoru, dále představení projektů Greenways v Praze.

Program:
10:00 – 10:10 Představení projektů Greenways v Praze
10:10 – 10:15 Představení londýnských referentů
10:15 – 11:00 Londýn – město pro pěší, Jim Walker
11:00 – 11:30 Marketing stezek v prostoru velkoměsta, Garry Cliffe
11:30 – 12:00 Diskuse

Tlumočení zajištěno
Kvůli omezené kapacitě místnosti potvrïte, prosíme, svoji účast do 15. 3. 2005 buï na e-mailu Daniel.Mourek@ecn.cz nebo Michaela.Valentova@ecn.cz, nebo na telefonu 274 816 727 či 224 828 257.

==============
Situace v Londýně

Plán na podporu chůze v Londýně

Primátor Londýna, Ken Livingstone, vyhlásil v loňském roce ambiciózní plán udělat z Londýna do roku 2010 hlavní město zelených stezek a do roku 2015 jedno z nejpřívětivějších měst pro pěší. Za tímto účelem vypracovalo město v loňském roce ve spolupráci s 33 městskými částmi a dalšími organizacemi strategický projekt pod názvem “ Děláme z Londýna město pro pěší – Plán pro rozvoj stezek v Londýně” v hodnotě 0,5 miliardy korun.

Součástí tohoto plánu je:
– Zhodnocení podílu chůze na celkově přepravě ve městě včetně jejích výhod v oblasti sociální, environmentální a zdravotní a zhodnocení překážek, kterým pěší v Londýně čelí
– Identifikace hlavních partnerů v projektu a stanovení priorit k dosažení plánovaných cílů
– Doporučení k integraci chůze do plánovacích a dopravních opatření
– Detaily zlepšující pohyb pěších a propagace chůze
– Propagace šesti hlavních stezek/Greenways v Londýně
– Monitoring a marketing těchto opatření

Konečným cílem tohoto plánu je zvýšení podílu chůze na přepravních výkonech (dnes je to plných 29%, což spolu s cyklistikou tvoří téměř třetinu přepravních výkonů v metropoli) a její propagace coby alternativní, zdravé a ekologicky šetrné každodenní aktivity.

Jaké Greenways vytváří Londýn?

Především propojuje a vytváří zelené stezky spojující parky, veřejné prostory, historické památky a další atrakce s cílem udělat z Londýna jedno z nejpřívětivějších měst pro pěší do roku 2015 a metropoli Greenways do roku 2010 a inspirovat i další evropské metropole včetně Prahy. V Londýně existuje na 300 stezek o celkové délce 2500 km a každý den se tu nabízí více než 50 organizovaných výletů po stezkách. Londýn zdarma distribuuje mapy a průvodce po jednotlivých Greenways a propaguje tématicky zaměřené stezky s různou délkou.

K hlavním prioritním stezkám propojujícím všech (33) městských částí patří:

6 hlavních stezek v Londýně:
1. Okruh metropolí (The Capital RING) – tvoří 115km okruh pro pěší londýnskými parky, nábřežími, ulicemi a lesíky přes Woolwich a Richmond.
2. Zelená řetězová stezka (The Green Chain Walk) – je 64km dlouhá městská stezka spojující nábřeží s historickými lesoparky jihovýchodního Londýna. Stezka vede od řeky Temže, nivou této řeky a Erith do parku Crystal Palace a Chislehurstu.
3. Jubilejní stezka (The Jubilee Walkway) – tato okružní stezka dědictví dlouhá 25 km propojuje nejznámější londýnské turistické atrakce a monumenty a přes okruhy v Bloomesbury a londýnské City spojuje stanici Kings Cross a Barbican.
4. Stezka údolím Lea (The Lea Valley Walk) – tato 80 km dlouhá zelená stezka spojuje Leagrave v Lutonu s řekou Temží u Východoindického doku podél navigace ve východním Londýně přes mokřiny s bohatou faunou a florou v regionálním parku údolí Lee.
5. Londýnský okruh – je 241 km dlouhá stezka spojující Erith s Rainhamem, která vede po obvodu velkého Londýna.
6. Národní stezka podél řeky Temže (The Thames Path National Trail) – je 304 km dlouhá klasická stezka vedoucí podél řeky Temže od pramene řeky v Gloucesteru k jejímu ústí s napojením na mokřiny Crayford Marshes.

Více informací o těchto Greenways naleznete na:
www.tfl.gov.uk/walking nebo e-mail walking@tfl.gov.uk

Představení zástupců Londýna:

Jim Walker
Je projektovým manažerem se specializací na plánování stezek v městském i venkovském prostoru. Má zkušenosti s vytvářením partnerství mezi různými subjekty zapojenými do vytváření stezek, řízením kampaní na jejich propagaci a jejich koordinaci. Je ředitelem společnosti The Access Company, která se podílí na realizaci vize Londýna jako města pro pěší, kterou vyhlásil současný primátor anglické metropole, Ken Livingstone.

Jeho zkušenosti s projekty zahrnují:
Od roku 1998 je ředitelem londýnského fóra pro pěší dopravu, prezidentem série mezinárodních konferencí Walk21 a ředitelem Jubilee Walkway Trust
Má zkušenosti z působení manažera národních stezek ve Velké Britanii v rámci Agentury pro venkov, zodpovědné za vytvoření sítě pěších a cyklistických stezek v zemi.
Má rovněž zkušenosti s řízením evropských projektů Interreg v Londýně
Jim rovněž působil jako konzultant projektů stezek v USA, Austrálii, Chile, Keni

Gary Cliffe
Gary Cliffe pracuje jako konzultant na veřejně prospěšných projektech a pomáhá rozjezdu malých podniků v oblasti průmyslu stezek. Gary stál u zrodu projektu vytvoření sítě 550km zelených stezek ve velkém Londýně nazvaném “Londýn – město pro pěší” jako jeho hlavní manažer. Tento projekt zahrnuje celkem 33 městských částí a finanční objem projektu přesahuje 0,5 miliardy korun. V minulosti se např. podílel na on-line prezentaci stezky podél řeky Temže formou GIS a webu. Rovněž vyvinul manuál pro uživatele národních stezek ve velké Británii pro Agenturu pro rozvoj venkova a rovněž databázi britských stezek.

Má zkušenosti s IT, strategickým plánováním, managementem projektů, realizací studii proveditelnosti v oblasti stezek atd.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře