AutoMat vyhrál další soud o karlínské cykloobousměrky, verdikt zneplatnil i modré zóny

Městský soud v Praze zrušil další pokus městské části Prahy 8 o odstranění části tamních cykloobousměrek (1). Jedná se v pořadí o páté rozhodnutí soudu ve prospěch AutoMatu (2). Vedlejším důsledkem posledního rozhodnutí je také zneplatnění modrých zón v Karlíně (3).

Rozsudek si můžete pročíst zde.

Spolek Automat a několik místních občanů vede spor se silničním správním úřadem městské části už od roku 2016. Tehdy se úřad současně se zavedením zóny placeného stání pokusil o zrušení části cykloobousměrek zřízených už v roce 2012. Od té doby se opakuje stejný scénář: Úřad vydá opatření odstraňující některé cykloobousměrky, to je soudně napadeno, soud jej z formálních důvodů zruší, načež úřad vydá opatření nové, ve kterém základní požadavek na zachování cykloobousměrek v rozsahu platném v letech 2012-16 opět ignoruje (2).

V posledním případě se úřad pokusil vyhnout připomínkám občanů tím, že opatření v červenci 2020 vydal jako dočasné. Dle rozsudku ale i dočasné opatření musí být dostatečně odůvodněno, což silniční správní úřad městské části opět nedokázal.

Základním – avšak neprokazatelným – argumentem, o který se při rušení cykloobousměrek opírá policie i úřad, je údajná nebezpečnost cykloobousměrek. Data o nehodovosti ze světa i z Prahy však tomuto tvrzení jasně odporují (4). Věcně nepodloženému rušení cykloobousměrek se tak daří úspěšně bránit i spolkům v Brně. Tam dal soud zatím za pravdu stěžovatelům ve třech případech (5).

Zpoplatnění parkování v karlínských ulicích je tak nyní patrně právně nevymahatelné.“Přestože nám soudy opakovaně dávaly za pravdu, silniční správní úřad Prahy 8 tvrdošíjně pokračoval ve vydávání opatření, která cykloobousměrky bezdůvodně odstraňovala. To nakonec vedlo k rozhodnutí soudu, které zneplatnilo i modré zóny, což nebylo naším cílem. Kdyby silniční správní úřad účelově nespojil zavedení zón a rušení cykloobousměrek, tento problém by vůbec nenastal,” komentuje Vratislav Filler ze spolku AutoMat.

Poznámky

(1) Schéma rušených cykloobousměrek


(2) Vývoj kauzy

Před soudním řízením – připomínkování návrhů opatření obecné povahy, obejití veřejnosti a petice.

prahounakole.cz/2016/11/karlin-jak-sel-cas/ (11/2016) – shrnutí kořenů celé kauzy

auto-mat.cz/21093/karlin-rusi-sve-cykloobousmerky-petice-a-nas-otevreny-dopis-petru-dolinkovi (9/2016)

auto-mat.cz/21969/ruseni-cyklobousmerek-aktualne-z-karlina (1/2017)

Průběh soudního řízení

auto-mat.cz/23409/nejvyssi-spravni-soud-dal-nadeji-cyklodoprave-na-praze-8-i-v-centru (6/2018) – první dvě soudní řízení

auto-mat.cz/24317/jedname-o-finalnim-reseni-cykloobusmerek-v-karline (5/2019)

auto-mat.cz/tiskovky/urednici-nechteji-vratit-karlinske-cykloobousmerky-celi-tak-dalsi-zalobe (7/2019) – třetí soudní řízení

auto-mat.cz/25621/automat-vyhral-dalsi-soud-karlinske-cykloobousmerky-zustavaji-ve-hre (1/2020) – čtvrté soudní řízení

(3) Poznámka k neplatnosti zón placeného stání

Předchozí soudní rozhodnutí ponechávaly městské části lhůtu na náhradu zrušeného opatření obecné povahy (OOP) jiným. Nyní je situace jiná a od pátku 20. 11. 2020 tak neplatí žádné OOP, které by vymezovalo zóny placeného stání. Značky modrých zón a zrušené cykloobousměrky jsou tak vyznačeny bez právního důvodu.

Pravděpodobně by tak nyní Technická správa komunikací měla uvést značení do souladu se stavem před rokem 2016. Stávajícím dopravním značením se účastník provozu musí řídit, ve správním soudnictví by ale měl být zproštěn povinnosti platit případnou pokutu za neoprávněné parkování v modré zóně. Výběr placeného parkování je pak pravděpodobně bezdůvodným obohacením – čili kdokoliv zaplatí, může po MČ Praha 8 požadovat vrácení zpět – ať už formou poměrné části ročního předplatného nebo hodinového parkovného.

Neplatnost zón placeného stání se týká pouze Karlína, v jiných částech Prahy 8 byly ZPS stanoveny jinými OOP, které nebyly zneplatněny.

(4) Bezpečnost cykloobousměrek v zahraničí a v Praze

www.cistoustopou.cz/kolo/clanek/cykloobousmerky-jsou-pro-cyklisty-bezpecne-tvrdi-data-z-prazskych-ulic-1515

Cykloobousměrkový fact sheet – český překlad

Pravda o zklidnění Karlína: lepší prostupnost území, srovnatelná nehodovost

(5) Spolek Brno na kole úspěšně napadl rušení cykloobousměrek v Brně

brnonakole.cz/anatomie-selhani-cyklooobousmerky/

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře