Otevřený dopis k dopravě v zimním pandemickém období

Ve čtvrtek 21. října jsme pražskému primátorovi Hřibovi a radním pro dopravu Scheinherrovi a životní prostředí Hlubučkovi odeslali otevřený dopis, ve kterém vyzýváme vedení Prahy, aby neopomnělo řešit změny v dopravních volbách obyvatel. Zejména pak aby zlepšilo podmínky pro pěší a apelovalo na občany, aby, pokud mohou, využívali pro své cesty chůzi či kolo a uvolnili tím kapacitu v MHD a na silnicích. Otevřený dopis zveřejňujeme v celém jeho znění.

 

Vážený pane primátore, vážení radní,

mnohá města po celém světě vzala jarní vlnu pandemie vážně a následná opatření proměnila v příležitost ke změně mobility svých obyvatel. Lidé se ze strachu z nákazy začali vyhýbat hromadné dopravě a města jim proto záhy nabídla bezpečné alternativy. Představitelé těchto měst si uvědomili závažnost rizik, a pro dopravu až fatálních následků, kdyby z obav před kontakty ve veřejné dopravě dojíždějící začali masivně využívat individuální automobilovou dopravu. Proto nejen rychlou výstavbou nebo vyznačením bezpečné infrastruktury, ale také veřejnými výzvami motivovali své obyvatele ke zvážení způsobu cestování.

U nás naštěstí nedůvěra v MHD nevydržela dlouho. První vlnu „jsme zvládli“ možná o dost lépe než ostatní země, za to nyní s nastupující zimou jde do tuhého. Lidé se nadále potřebují přemisťovat a jejich dopravní preference se znovu mění.

Vyzýváme proto vedení města, aby podobně jako na jaře opět vyhodnotilo a zveřejnilo data o změnách ve využívání různých druhů dopravy. A aby predikovalo, zda Praha situaci nového rozložení dopravních sil při současném zhoršování klimatických podmínek ustojí.

Pokud reálně hrozí přetížení a zvýšené riziko smogové situace, bylo by záhodno motivovat obyvatele k obezřetnosti nejen v sociálních kontaktech, ale především ve volbě způsobu dopravy. Vyplatilo se to městům jako je Budapešť, Paříž, Londýn, Berlín a mnoha dalším. Doporučení k dopravnímu chování během pandemie vydala i Světová zdravotnická organizace. K podobnému apelu před pár dny vyšla srozumitelná grafika také v ČR. Autory jsou tvůrci podcastu Urban Caast.

Co může nastat:

 1. Nedodržování rozestupů v městské hromadné dopravě, zvláště v delších časových úsecích, může vést k rychlejšímu šíření nákazy.
 2. Preference individuálního způsobu dopravy může vést k nadměrnému nárůstu intenzit automobilové dopravy a dopravním kongescím. Z toho plyne:
  1. zvýšené riziko dopravních nehod, které mohou zatížit ohrožený zdravotnický systém
  2. zvýšení emisní zátěže pro všechny obyvatele města
  3. s nástupem zimy povede výskyt teplotní inverze ke smogovým situacím, které ovzduší násobně zhorší.
 3. Vlivem zvýšených emisí hrozí komplikace průběhu respiračních onemocnění, které tím více zatíží zdravotnický systém. V USA již byla taková souvislost prokázána.

Cesty, které zvolilo mnoho měst po celém světě mají jednoho společného jmenovatele – zvýšení bezpečnosti na silnicích a motivace k aktivní dopravě.

Průzkumy potvrzují, že fyzická aktivita je významná pro posílení obranyschopnosti člověka a má dopady i na průběh onemocnění. V době, kdy jsou omezeny organizované sportovní aktivity, je proto nasnadě hledat aktivní pohyb i v běžné agendě například jako součást nezbytné každodenní dojížďky (či docházky) do práce nebo na nákup.

Podle analýzy, ze které vychází Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy, jsou lidé ochotni pravidelně aktivně cestovat na vzdálenosti do tří kilometrů. Svižnějším krokem zvládnete během půlhodiny i více a už taková pravidelná půlhodinka člověku zajistí základní minimum aktivity pro udržení potřebné kondice. A to jak fyzické, tak psychické.

„Ze studií víme, že lidé, kteří hodně chodí, jsou méně náchylní k depresivním poruchám. Chůze může zlepšit vaši paměť a starší lidé, kteří více chodí, se cítí méně osamělí,“ píše Shane O’Mara, irský profesor, specialista v oboru fungování lidského mozku.

Poproste proto Pražany, ať, pokud mohou, zkusí proměnit alespoň část své trasy na příležitost k aktivnímu pohybu. Pomohou tím nejen svému zdraví, ale uvolní kapacity na silnicích i v MHD, kde tak vytvoří prostor pro bezpečné rozestupy. Berte ohledy na cestující z ohrožených skupin, pro které je MHD často klíčový a jediný způsob přepravy.

Zlepšete podmínky pro pěší, aby se zvýšila konkurenceschopnost chůze i na delší vzdálenosti. Preferujte chodce na křižovatkách, kde hrozí jejich nežádoucí shlukování. Urychlete realizace připravených projektů infrastruktury, které zlepší pěší prostupnost územím, zvláště do klíčových cílů lékařské péče a rekreace. Zvažte dočasná opatření a vyzvěte obyvatele ke spolupráci na jejich vytipování.

S příchodem zimy zajistěte lepší údržbu komunikací pro pěší a cyklisty. Mnohé chodníky a cesty užívané jako alternativa k motorové dopravě jsou v zimě bez údržby, a tudíž neschůdné nebo nesjízdné. Letos je ale budeme opravdu potřebovat.

Motivujte, prosím, Pražany k zakoupení ročního kupónu a tím podpoře hromadné dopravy, aby byl zachován chod této klíčové veřejné služby v komfortu, který zajistí bezpečné podmínky pro ty cestující, kteří nemají jinou alternativu.

Vysvětlujte, že automobil by měl být až poslední volbou, pokud chceme, aby smogové situace průběh pandemie výrazně nezhoršily. A aby nedocházelo k parciálním dopravním kolapsům, které v neposlední řadě zásadně komplikují pohyb záchranných složek, respektive všech, kteří automobil skutečně nezbytně potřebují.

Apelujte na ty, kteří jezdit autem potřebují, aby omezili krátké jízdy se studenými motory a případně si opravili nefunkční prachový filtr či katalyzátor. Tím se výrazně sníží produkované množství nežádoucích prachových částic.

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře