Na silnicích bezpečných pro děti se jezdí třicítkou

19. 09. 2004,

V oblasti uzávěrky Smetanova nábřeží v souvislosti s Evropským týdnem mobility(ETM) proběhl happening občanské sdružení Pražské matky. Motto ETM – „Bezpečné silnice pro děti“ – sdružení využilo k upozornění veřejnost a především odpovědných úřadů na souvislost mezi rychlostí vozidla a závažností následků dopravních nehod. K většině úmrtí při střetu chodce s automobilem by totiž nemuselo dojít, kdyby se auta v místech, kudy děti chodí, pohybovala rychlostí 30 km/hod.

Pražské matky na jednoduchém demonstračním zařízení předvedli rozdíl drah potřebných k zastavení při rychlosti 30 a 50 km/h. Pokud řidič jede třicetikilometrovou rychlostí, dokáže zastavit automobil tak, aby dítěti, či jakémukoli jinému chodci, který mu ve vzdálenosti 15 metrů vstoupí do vozovky, neublížil. Pokud se však automobil přibližuje k chodci rychlostí 50 km/hod, v okamžiku střetu jede ještě rychlostí 45 km/ hod., což má za následek těžká, často i smrtelná zranění.

Čísla mluví jednoznačně: Při rychlosti 50 km/hod potřebuje řidič k zastavení téměř 28 metrů, při třicetikilometrové rychlosti dokáže auto zastavit již po 13,3 metrech. V zónách s rychlostí omezenou na třicet kilometrů v hodině klesá významně počet nehod. Ještě výraznější je však úbytek těžkých zranění. Například v Hamburku poklesl počet těžce zraněných o 37 %, v Münsteru dokonce o 72 %.

Navíc „tempo 30“ při plynulém způsobu jízdy šetří životní prostředí. Snížení rychlosti výrazně snižuje hlukovou zátěž. Při plynulém způsobu jízdy v nízkých otáčkách vypouštějí osobní automobily při této rychlosti některých škodlivin méně než při rychlosti 50 km/hod. Významně se snižují především oxidy dusíku, z nichž se vytváří ozón. (Oxidy dusíku: -14 až -33 %, uhlovodíky: + 4 až – 8 %, oxid uhelnatý: + 3 % až = 20 %).

Pražské matky proto v městech a obcích podporují z důvodu bezpečnosti i ochrany životního prostředí rozšiřování zón s 30 km rychlostí a žádají městské a obecní úřady, aby se ujaly jejich zavádění a rozšiřování. Pražské matky se domnívají, že pro zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu nestačí pouze školit děti, ale především je třeba usnadnit řidičům automobilů, aby se chovali ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu. Zavádění zón s 30 km rychlostí ve městech a obcích je nejvhodnější metodou, jak zkrotit nebezpečnou sílu automobilu.

Kontakt: Michaela Valentová tel 224 828 257, 721 303 100

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře