Foto: Dylan Pasmore, licence CC BY-NC 2.0

Lidé v rouškách potřebují v ulicích více místa

Chodci a cyklisté potřebují v době pandemie pro bezpečný pohyb po ulicích větší vzájemný odstup. Mnohá města tomu již přizpůsobují své ulice: rozšiřují chodníky, umožňují chůzi ve vozovce vedlejších ulic, zřizují dočasné cyklostezky (podrobnosti k jednotlivým městům najdete v podrobné rešerši). Praha v tomto kromě omezení nutnosti mačkat tlačítka na přechodech zatím nic neudělala. Žádáme proto město, aby na vhodných místech zvážilo dočasné rozšíření chodníků či cyklostezek nebo zřízení obytných zón.

Aut v pražských ulicích ubylo o třetinu, lidí chodících pěšky a jezdících na kole naopak přibylo. A právě bezmotoroví účastníci provozu potřebují pro svou bezpečnost v současnosti větší odstup. Chodci od sebe potřebují dvoumetrový odstup, cyklisté pravděpodobně mnohem větší.

Jaká je ale realita? Už dnes leckde přeplněné chodníky i cyklostezky, zatímco silnice vedle zejí prázdnotou. Lidi ve městech navíc nelze nechat navěky zavřené doma. Pohyb venku je důležitý pro fyzické i mentální zdraví. Až se podmínky pro pohyb venku uvolní, lidí na chodnících a cestách ještě přibude. Potom bude dostatek prostoru pro chodce i cyklisty významným faktorem korigujícím další šíření coronaviru.

V zahraničí nelení

AutoMat v podrobné rešerši, kterou průběžně aktualizuje, sleduje, která města tuto potřebu již postřehla a přizpůsobují své ulice tomu, aby se lidé mohli pohybovat i pěšky či na kole dál od sebe.

Minneapolis uzavřel od 27. března 30 kilometrů silnic kolem jezer a řeky Mississippi pro automobilový provoz, aby umožnili udržovat předepsané vzdálenosti pro chodce. Oakland v Kalifornii omezil pro automobilovou dopravu průjezd na více než 120 kilometrech ulic, což je asi 10 % tamní uliční sítě. Ve Filadelfii město uzavřelo 20. března 7,5 kilometru bulváru Martin Luther King Jr. Drive pro motorovou dopravu, a to v reakci na petici poukazující na rekreační trasy přeplněné davy lidí.

Rakouská vláda narychlo změnila legislativu a od 3. 4. umožňuje městům rychle zřizovat dočasné obytné zóny i tam, kde je dnes vozovka pouze pro auta. Vídeň takto urychleně upravila devět ulic. Brusel připravuje omezení rychlosti na 20 km/h v celém svém centru a chodci tak zde budou moci přecházet i mimo přechody.

V Bogotě během pár dní otevřeli 76 kilometrů nových provizorních cyklostezek. Mexico City navrhuje zřídit 130 kilometrů provizorních cyklostezek. Berlín zprovoznil dvě dočasné stezky, aby se cyklisté nemísili s chodci, a vytvořil manuál pro rychlé zřizování dalších. Magistrát města Budapešti se rozhodl vytvořit dočasné cyklopruhy po stranách některých víceproudých komunikací.

Foto: angela n., flickr.com, licence CC BY 2.0

Starosta New Yorku schválil léta odkládanou legalizaci elektrických cargokol, která používají především kurýři rozvážející po městě zásilky i objednaná jídla. New York pro auta uzavřel zatím dvě ulice, chystá se ale prostor pro cyklisty rozšiřovat pomocí kuželů. Nový Zéland připravuje na celostátní úrovni rozšíření prostoru pro chodce po ukončení lockdownu, kdy se předpokládá nárůst počtu lidí v ulicích.

Opatření přerozdělující prostor v ulicích pro lidi realizují nebo připravují dále například Calgary, Winnipeg, Seattle, Salt Lake City. Desítky britských vědců společným dopisem apelují na britská města, aby rozšířila prostor pro chodce a cyklisty. V Dublinu vzali úpravu do ruky občané a dočasně zřídili cyklopruh vlastními silami.

Zrušená tlačítka nestačí

V Praze byl zaznamenán třetinový pokles intenzity automobilového provozu, který by rozšíření místa pro chodce tam, kde je to potřeba, umožnil. Pokud je nám ale známo, žádná dočasná opatření zajišťující hygienickou bezpečnost pohybu na ulici a podporu bezmotorové dopravy se v Praze nepřipravují. Byla pouze znefunkčněna tlačítka na přechodech, což je sice chvályhodné opatření, ovšem ve stávající situaci je to velmi málo.

Proč městská správa nekoná? To ji opět svazuje obava z opatření, která by nemusela být přijata s povděkem poté, co veřejnou dopravu u nezbytných cest zčásti zastoupil automobil? Co se stane až se nouzová opatření rozvolní? Individuální doprava bude stále hrát prim, ale je náš dopravní systém, kolabující již před příchodem koronaviru, připraven nárůst motoristů pojmout? A zbyde pak místo pro bezpečnou chůzi a cyklistiku?

Jako zcela reálná by se přitom jevila následující opatření:

 1. Vyhrazení jednoho jízdního pruhu na čtyřpruzích pro chodce a cyklisty tam, kde se na chodníku či souběžné stezce za pěkného počasí tísní davy lidí, podobně jako to udělali v Berlíně či Budapešti. Například v Podbabské nebo na Podolském nábřeží.
 2. Zřízení obytných zón ve vybraných vedlejších ulicích po vídeňském vzoru tak, aby bylo možné chodit v nich legálně ve vozovce, zejména ve vnitřním městě. Toto opatření může udělat kterákoliv městská část.

Vyzýváme magistrát a radnice k činu

Oslovili jsme proto magistrát (prostřednictvím náměstka Scheinherra) a vybrané městské části ve vnitřní Praze, aby po vzoru zahraničních měst obdobná opatření zvážili. Čtenáře prosíme, ať magistrátu a radnicím posílají tipy na místa, kde by bylo možné zřídit dočasná pěší nebo cyklistická opatření. Upozorněte na kolizní místa, kde dochází k velké koncentraci lidí. Uvítáme, pokud nás v takovém případě dáte do kopie (adresa lab@auto-mat.cz).

Námi ověřená místa s nadměrnou koncentrací lidí a tipy na možná opatření v Praze najdete přehledně v mapě.

Když už město není schopno zneprůjezdnit Smetanovo nábřeží pro tranzit ani v době, kdy intenzita automobilového provozu poklesla o třetinu, měl by pro Pražany pohybující se pěšky nebo na kole zřídit alespoň něco, co jim reálně usnadní dodržovat vzájemný odstup.

 

Příloha – příklady možných opatření v Praze

Dočasné rozšíření chodníku nebo cyklostezky

(v kompetenci magistrátu)

 • Podbabská. Dočasné rozšíření chodníku a cyklostezky v místě pravého jízdního pruhu z centra. Za pěkného počasí silný pěší a cyklo pohyb na stávající cyklostezce, která nemá vyhovující šířku. Odebrání pruhu může proběhnout mimo řazení před křižovatkou, nedojde tak k výraznému snížení kapacity komunikace.

Dočasné cyklopruhy

(v kompetenci magistrátu)

 • Podolské nábřeží. Od Vyšehradského tunelu po Jeremenkovu. Velmi silný pěší a cyklo pohyb na stávající cyklostezce, zejména o víkendech a odpoledne ve všední dny. Cyklostezka už nyní kapacitně nevyhovuje. Lze realizovat ve stávajícím profilu ulice bez omezení automobilové dopravy.

Dočasná obytná zóna

(v kompetenci městských částí)

 • Jeruzalémská. Silný pěší pohyb od Hlavního nádraží k tramvajím v Jidřišské. Klidná ulice se slabým provozem.
 • Londýnská. Pěší spojnice v příjemném prostředí, přímo od schodiště z Vršovic, alternativa pro Bělehradskou, oblíbená vycházková ulice. Možno také zobousměrnit pro kola.
 • Chlumova. Silný pěší pohyb od Žižkovského tunelu, úzké chodníky. Možno také zobousměrnit pro kola.
 • Ovenecká. Přístupová cesta do Stromovky, silný pěší pohyb na chodnících.
 • Thámova. Silný pěší pohyb (Křižíkova – Žižkovský tunel).

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře