Foto: Petr Vilgus, CC BY 3.0

Cyklopruhy na hlavních ulicích? Než budou kvalitní cyklostezky, potřebujeme je

08. 04. 2020, Cyklodoprava , LAB

Spolek AutoMat komentuje negativní reakce na zřizování cyklopruhů na rušných ulicích: Podél každé hlavní ulice, která je dle některých nevhodná pro cyklopruhy, měla už dávno vést souvislá a pohodlná cyklostezka. Když ale nelze rychle realizovat lépe chráněná opatření, jsou cyklopruhy dočasná nouzová náhrada.

Cyklopruhy na rušných komunikacích nepovažujeme za optimální řešení, protože nejsou atraktivní pro všechny skupiny cyklistů. Pomáhají ale stávajícím cyklistům a je těžké zřídit něco lepšího bez rozsáhlých a drahých stavebních úprav, jejichž příprava trvá mnohdy řadu let.

Navrhované cyklopruhy zpravidla automobilovou dopravu neomezují. Ochranný cyklopruh ponechává vlevo vždy nejméně 2,5 metru, což je v obci dostačující pro osobní auta i menší dodávky. Řidiči velkých vozidel jako profesionálové snad vědí, že ochranný cyklopruh mohou pojíždět, v zákoně je už od roku 2016. Osvěta v této věci rozhodně nemůže být na cyklospolcích.

Cyklopruhy jasně vymezují prostor, který by řidiči při předjíždění cyklisty měli opustit i v případě, že v místě cyklopruhy nejsou. Odmítnout někde cyklopruhy znamená považovat tam za přijatelné předjíždění cyklistů s nebezpečně malým bočním odstupem.

Hlasité výhrady vůči cyklopruhům zpravidla pomíjejí prostou skutečnost, že cyklista v daném koridoru stejně nemůže jet jinudy než po silnici. Cyklostezky podél hlavních ulic skoro neexistují. Takzvané “souběžné” stezky zpravidla vedou někde za lesem a neumožňují tak obsluhu území podél dané ulice. A tam, kde je jízda na kole přímo podél silnice možná, ztrpčují cyklistům jízdu opakované příkazy k vedení kola, přejezdy, kde cyklista nemá přednost, a sdílený provoz s chodci, který vede k dalším konfliktům.

Cyklostezky podél hlavních silnic musí mít takovou kvalitu a komfort, aby je cyklisté volili dobrovolně. Měly by proto být oddělené od chodců i automobilů a zcela souvislé. Úseky s vedením kola jsou naprosto nepřijatelné a zelená na přejezdech pro cyklisty souběžnými s hlavní ulicí nesmí být na tlačítko. Jenom tak se zajistí, že cyklostezka bude cyklistům opravdu sloužit a nebude jen zástěrkou pro jejich vykázání ze silnice.

Kdo se staví proti cyklopruhům v konkrétní ulici, měl by ze své pozice především přispět k tomu, aby v místě vznikla kvalitní cyklostezka. Vyzýváme proto všechny, kdo se vymezují vůči cyklopruhům, aby v mezích svých možností přispěli ke zřizování plnohodnotných chráněných cyklostezek. A pokud je to v jejich kompetenci, zahájili jejich projektovou přípravu a zajistili financování jejich realizace. A že na to není místo? Ale je, stačí se pořádně podívat – třeba na parkující auta. Zkrátka a dobře, kdo v rušné ulici nechce vyhradit místo pro cyklostezku, neměl by si stěžovat na cyklopruhy.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře