Auto*Mat v pohybu: Program 2 komponovaných večerů Dopravní alternativa pro Prahu v experimentálním prostoru NoD

20. 09. 2004,

V rámci Evropského týdne mobility připravila občanská iniciativa Auto*Mat také dva komponované večery (20. a 21. září, vždy od 18:00) v experimentálním prostoru NoD (Dlouhá ulice 33). Vedle dokumentů zabývajících se různými podobami mobility a setkáními s lidmi, kteří se zabývají dopravou v Praze, budou moci návštěvníci poznat také originální výtvarná díla, objekty a videoinstalace Davida Černého, Lukáše Rittsteina, Petra Vrány a Martina Zet.

==============
Pondělí 20. září 2004

18:00
Jak lidi převést (dokument, 50 min.)
Film amerického dokumentaristy Jima Kleina z konce 90. let ukazuje, že zánik veřejné dopravy v USA nebyl jen výsledkem spontánního vývoje, ale cílem aktivní politiky a propagandy zainteresovaných firem – výrobců automobilů, naftařských koncernů a stavebních lobby. Dokument ukazuje i začátky občanského odporu proti destrukci měst kapacitními komunikacemi a představuje i první americká města, která se rozhodla pro obnovu městské veřejné dopravy. Film v původním znění je opatřen českými titulky.

19:00 hodin
Doprava v Praze – několik otázek, několik výmluvných obrázků /power-pointová prezentace/

19:15 – 20:00
České sdružení obětí dopravních nehod
Diskuse se zakladatelkami sdružení, jež chce pomáhat obětem dopravních nehod.

20:00 – 21.30
Pásmo dokumentárních filmů

Pohyb vlastní silou (20 min.)
Filosofická úvaha režiséra T. Škrdlanta o roli cyklistiky v dnešním světě. Kolo je vynález člověka, je nejúspornějším dopravním prostředkem, který neohrožuje životní prostředí a umožňuje člověku nové vidění světa.

Daniel G.: Můj život po dopravním kolapsu (30 min.)
Reportáž německého režiséra S. Faltina a P. Ohlendorfa z budoucnosti – děj se přenáší do roku 2012 – jak se zachovat po dopravním kolapsu? Alternativy, jak se přemis»ovat, existují!

Zvuk ticha (32 min.)
Pokud je pravda, že hluk vyvolává stres, musí být Belgičané vskutku vystresovaní lidé. Letiště, dálnice i průmysl byly vybudovány bez ohledu na lidi, kteří tu žijí. Stojíme před otázkou – co s tím můžeme udělat?

==============
Úterý 21. září 2004

18:00 – 18:50
Udržitelné a neudržitelné trendy v dopravě
Co je to dopravní indukce; opravdu chceme dálnice uprostřed města?
Diskuse o dopravní situaci v Praze.
/Přesný program a účast hostů dosud v jednání/

19:00 – 20:00
Korupce v pražské dopravě – prezentace T. Kramára, poté diskuse s publikem
Tomáš Kramár uvádí konkrétní příklady manipulace s veřejnými zakázkami (nejen) v oblasti dopravy, popisuje pražské klientelistické sítě a vysvětluje mechanismus využívání mandatářských firem při realizaci veřejných zakázek. V příspěvku jsou nejčastěji zmiňovány (řazeno abecedně) Dopravní podniky v čele s generálním ředitelem Milanem Houfkem, Inženýring dopravních staveb (IDS) a jeho ředitel ing. Kvasnička, Odbor městského investora (OMI) a jeho bývalý ředitel Jozef Macko, dále radní pro dopravu Radovan Šteiner, který je předsedou dozorčí rady IDS.

20:00 – 21.50
Pásmo dokumentárních filmů

Jak lidi převést (dokument, 50 min.)
Film amerického dokumentaristy Jima Kleina z konce 90. let ukazuje, že zánik veřejné dopravy v USA nebyl jen výsledkem spontánního vývoje, ale cílem aktivní politiky a propagandy zainteresovaných firem – výrobců automobilů, naftařských koncernů a stavebních lobby. Dokument ukazuje i začátky občanského odporu proti destrukci měst kapacitními komunikacemi a představuje i první americká města, která se rozhodla pro obnovu městské veřejné dopravy. Film v původním znění je opatřen českými titulky.

Pohyb vlastní silou (20 min.)
Filosofická úvaha režiséra T. Škrdlanta o roli cyklistiky v dnešním světě. Kolo je vynález člověka, je nejúspornějším dopravním prostředkem, který neohrožuje životní prostředí a umožňuje člověku nové vidění světa.

Vstupné na všechny části programu je dobrovolné.

Jste také zváni na výstavu originálních výtvarných děl, objektů a
videoinstalací Davida Černého, Lukáše Rittsteina, Petra Vrány a Martina
Zet. K nim text kurátora Pavla Zemánka v příloze.

Během večera se můžete občerstvit v nově zrekonstruované kavárně, která je součástí prostoru NoD.

==============================================
Program vnikl za finančního přispění hlavního města Prahy a Rockefeller Brothers Fund. Za zapůjčení dokumentů děkujeme Ministerstvu pro životní prostředí, Agentuře Koniklec a Zelenému kruhu.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře