Původní vizualizace: Penta Investments

Podali jsme námitky k Masaryk Centre I

26. 03. 2020, LAB , Územní rozvoj

V polovině ledna zažádal developer Penta Investments o územní rozhodnutí k výstavbě Masaryk Centre 1. Jde o první etapu „revitalizace“ Masarykova nádraží (ve skutečnosti zastavění všech volných ploch v okolí). Stavební úřad Prahy 1 nás i další spolky (Arnika, Klub Za starou Prahu) z účasti v řízení vyloučil s pochybným argumentem, že územní řízení prý nenavazuje na projednání EIA, kterého jsme se účastnili v roce 2017. Přitom jde o prakticky stejné záměry. Proti vyloučení jsme se odvolali a stavebnímu úřadu jsme také zaslali naše námitky vůči záměru.

Velký problém vidíme v plánovaných parkovacích kapacitách. V objektu Masaryk Centre 1 v ulici Na Florenci má vzniknout 150 parkovacích stání. Celý záměr má potom mít více než 500 parkovacích míst a zatíží své okolí zhruba 4000 novými cestami autem denně. To ještě více ohrožuje výhledovou humanizaci Severojižní magistrály. Záměr na přemostění Masarykova nádraží obchodní pasáží také ignoruje vedení cyklotrasy A410 z Opletalovy ulice do ulice Na Florenci. Celý záměr je tak z dopravního hlediska v rozporu s územním plánem i Zásadami územního rozvoje (ZÚR). Penta a další developeři se jej ovšem snaží protlačit salámovou metodou jako několik nezávisle projednávaných menších staveb.

“Je třeba, aby se počet nově zřízených parkovacích stání blížil minimu danému Pražskými stavebními předpisy, což je aktuálně 64 míst. Cyklotrasu z Opletalovy ulice do ulice Na Florenci je třeba vést buď podchodem, nebo alespoň vyhrazeným koridorem bez výtahů a eskalátorů. Schodiště a obchodní pasáž nejsou funkčním řešením cyklotrasy,“ doplňuje Vratislav Filler, dopravní expert Laboratoře udržitelného urbanismu (LAB) spolku AutoMat.

Masaryk Centre 1 má být polyfunkčním objektem, ovšem ve výčtu funkcí zcela schází bydlení. Vzhledem k poloze budovy ve vylidňujícím se centru města toto považujeme za zavážný nedostatek a promarněnou příležitost. Absence bytů je v rozporu se ZÚR i obecným stanoviskem IPR. Požadujeme, aby do projektu byly doplněny byty a to v takové podobě, aby byly ve finále dostupné i městské střední třídě. Vznik dostupného bydlení v nových projektech je velice žádoucí a vychází i z jedné z hlavních celopražských rozvojových politik – Strategického plánu hl. m. Prahy.

Kompletní znění našich námitek si můžete prostudovat v samostatném dokumentu.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře