Aktuální vyjádření k cyklistické dopravě v centru Prahy

10. 03. 2020, Cyklodoprava , LAB

V krátkodobém měřítku považujeme za zcela nezbytné zachovat a pro cyklisty případně dále zkvalitňovat koridory, které v současnosti zajišťují základní průjezd na kole centrem Prahy. Vzhledem k nedostatečným objízdným trasám je zcela nezbytné zachovat průjezd po Hradebním korzu (28. října, Příkopy, náměstí Republiky) a mít alespoň jeden obousměrný severojižní průjezd mezi Václavským a Palachovým náměstím (Husova nebo Železná + koridorový průjezd přes Staroměstské nám.). Průjezdy je třeba zajistit časově neomezené. Přes den nepovažujeme za nezbytné zachovat průjezd po Královské cestě (Celetná, Karlova).

Chápeme potřebu regulovat elektrovozítka vydávající se za kola či elektrokoloběžky. Upozorňujeme nicméně, že dopravní nehody s účastí cyklisty a chodce se v roce 2019 odehrávaly výhradně mimo centrální pěší zóny, a od roku 2006 jsou takové nehody v centrálních pěších zónách evidovány pouze čtyři.

Případná regulace turistických elektrovozítek by neměla mít negativní dopady na rezidenty používající v Praze jízdní kolo nebo elektrokolo ke své dopravě. Právě elektrokola jsou prostředkem, který výrazně usnadňuje používání jízdního kola ve městě typu Prahy a je tudíž zcela nevhodné je selektivně vylučovat z možnosti využívat relativně bezpečný průjezd centrem. Za krajní řešení regulace považujeme lednový koncept městské části, který v pěších zónách navrhuje znemožnit jízdu elektrickým vozítkům bez pedálů.

Urychleně je třeba zahájit přípravu propojení cyklostezek končících na hranicích centra tak, aby byl možný bezpečný průjezd centrem pro všechny skupiny cyklistů. Z hlediska bezpečnosti jízdy na kole je rovněž důležité, aby v hlavních cyklistických koridorech přestala být bezpečnostním rizikem pro kola nerovná dlažba s velkými mezerami.

Radního MČ Praha 1 Richarda Bureše jsme požádali o jednání na téma dopravy na Praze 1.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře