Komentář: „Čižinského cyklopruhy“ na Neovlivní – střela zcela mimo terč

Komentovat politické texty zabrušující zčásti do oblasti cyklodopravy není snadné. Často se totiž stává, že čím vehementněji autor cykloopatření kritizuje, tím méně znalostí problematiky (či alespoň terminologie) při ní projevuje. Zvlášť, když se text na téma přímo nesoustřeďuje a je zřejmé, že si pisatel vzal cyklotematiku do úst nejspíš jen proto, aby sklidil očekávanou obecnou podporu. Laik potom žasne, odborník se diví. A pomyslí si cosi o tom, jakou kvalitu asi tak může mít zbytek článku.

Tak se přihodilo v článku Radovana Vávry na Neovlivní, který se – kromě rozličných jistě kontroverzních témat – věnuje také cyklopruhům. Vytáhl k tomu zajímavou a obsáhlou studii americké cyklistické nehodovosti a jednu starší, kterou interpretuje ve zkratce tak, že američtí vědci prokázali, že než cyklopruhy, je lepší nic. Nenápadně se přitom otírá o spolek AutoMat, bez kterého by patrně nebylo na silnicích nic a motorista by měl pokoj od cyklopruhů i cyklistů.

Odhlédneme teď od skutečnosti, že bez potvrzení domácími daty zůstávají nad přenosem závěrů z citovaných studií nejistoty, dané především odlišným vývojem cyklistické infrastruktury v ČR a USA. Rozdílné jsou také socioekonomické faktory (např. nebezpečnost jízdy na kole v chudších amerických čtvrtích). Uvedeme na pravou míru pouze omyly, kterých se Radovan Vávra v textu dopouští.

Začneme tím, že nazývat cyklopruhy “Čižinského” je směšné a nepodložené. Cyklopruhy se v Praze zřizují zhruba od roku 2007, tedy od doby, kdy zde vládl primátor Pavel Bém. Piktokoridory od roku 2008. Ano, v posledních letech se konečně cyklopruhy zřizují tam, kde to dříve nešlo – zpravidla na místě nevyhovujících piktokoridorů. To ale proto, že cyklopruhy ve stísněnějších prostorových poměrech (tzv. jízdní pruhy pro cyklisty) dovoluje od roku 2016 změněná legislativa. A samozřejmě, není to ale jen “Čižinského” Praha 7. Cyklopruhy najdete v poměrně velkém rozsahu na Praze 5 nebo Praze 14, ale i mnohde jinde.

Druhým omylem je představa, že cyklopruhy jsou nějakým „svatým grálem” cykloaktivistů. Všichni cykloaktivisté, kteří po městě na kole (na rozdíl od běžného cyklokritika) reálně jezdí, a také všichni projektanti vědí, že cyklopruh na rušné ulici není to nejlepší. Je to ale zpravidla to nejlepší, čeho je možné ve stávající ulici dosáhnout, pokud se nemá cyklostezce obětovat jedna řada parkovacích stání. Obětujete jednu řadu parkování na Vinohradské? V tom případě fajn, jdeme do chráněných cykloopatření a není o čem diskutovat.

Je samozřejmě správné se zamýšlet nad tím, zda některá cykloopatření nejsou kontraproduktivní. Nedávno k tomu Vratislav Filler napsal obsáhlejší text na Prahou na kole. Dochází tam k závěru, že cyklopruhy nejsou zpravidla ideální, lze je ale akceptovat do doby, než bude zřízeno plnohodnotné chráněné řešení. Doporučíme tedy kritikům cyklopruhů, aby případně reagovali na argumenty vznesené tam.

Zcela mimo je kritika ulice Hybernské, kde je kritizováno, že nebyl smazán piktokoridor ve směru jízdy poté, co za parkujícími auty vznikla cyklostezka. Autorovi bohužel již uniklo, že jde o cyklopás jednosměrný a protisměrný. Který tím pádem dosavadní piktokoridor v žádném případě nenahrazuje. Současně to dost vypovídá o mentalitě motoristů, kteří naprosto ignorují nejen často bídnou kvalitu cyklostezek, ale v tomto případě dokonce i to, že cyklopruh není určený pro jízdu daným směrem.

Největším omylem (nechceme říkat dezinterpretací, protože při neznalosti terminologie určitě nešlo o úmyslný významový posun) je výklad, podle které jsou cyklopruhy horší než nic. Z článků na Citylabu vyplývá, že původní Marshallova citace se vztahuje ke staršímu průzkumu v Chicagu z let 2000-2010 a autor konstatuje, že „horší než nic” jsou sharrows.

Jenže „sharrows” nejsou cyklopruhy. Aby bylo jasno, co je co. Sharrows jsou piktogramy s cyklistou. U nás je máme také, na rozdíl od Česka je ale v USA najdete zpravidla uprostřed jízdního pruhu. „Share the road” znamená v USA piktogramem vyjádřenou možnost – v ČR ilegální – zabrat celý pruh.

Rozdíl mezi piktogramem cyklopruhem v pravé části jízdního pruhu je snad zřejmý i laikům. Piktogram je to se šipkami, cyklopruh je to s čárou, pro jistotu doplníme obrázky.

Sharrow uprostřed pruhu v USA, foto: Michael Rivera [CC BY-SA 4.0

Ochranný cyklopruh v Praze, foto: Prahou na kole

V Česku najdete piktogramy uprostřed pruhu jen ve výjimečných případech jízdy v tramvajových kolejích nebo před levým odbočením. A tam, kde byly doposud plošně zřizovány, jsou od roku 2016 nahrazovány vhodnějším ochranným cyklopruhem.

Stěžovat si tedy na cyklopruhy s tím, studie prokázala nefunkčnost sharrows, je jako stěžovat si na masáky proto, že je někde zvykem dělat smaženici z muchomůrek červených. Samozřejmě, chcete-li mít jistotu, zřizujte chráněné cyklostezky a doma smažte výhradně hříbky. Jak ale jistě víte, v našich ulicích ty nekvalitnější cykloopatření jak houby po dešti rozhodně nerostou.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře