Smetanova revoluce?

12. 11. 2019, LAB

Co říkáte dočasnému vyřazení tranzitu ze Smetanova nábřeží a Malé Strany? Po 17. listopadu se sem mají kolony aut opět vrátit. Právě teď máme vzácnou příležitost, zeptat se politiků, jestli nechtějí zavést podobné opatření natrvalo. Zatím to vypadá, že se dopravní situace pro řidiče nijak zásadně nezhoršila, naopak máme v centru méně emisí a MHD jezdí na čas. 

Přestože se objevuje stále více sympatizantů snižování dopravní zátěže v centru Prahy, ve veřejné diskusi nejvíce zní především názory stěžujících si řidičů. Proto teď hodně pomůže, když nebudete mlčet a přispějete i opačným pohledem. Politici na veřejné mínění slyší!
Napište prosím politikům, že Smetaňák a Malá strana bez aut jsou fajn a dodejte jim kuráž! Před čtvrtečním (14. 11.) zastupitelstvem se to bude hodit.

Jak na to:

1) Podepište výzvu AutoMatu za zklidnění Smetanova nábřeží a Malé Strany.

2) Napište veřejně na Facebooku nebo Twitteru, že se vám Smetaňák bez aut líbí (popř. proč) a že by to mělo být trvalé řešení (třeba na profily: Praha 1 (TW), skupina Praha číslo 1, IPR Praha (TW), Praha.eu, Mapa dopravního teroru, profily Zdeňka Hřiba (TW), Adama Scheinherra (TW))

3) Pošlete e-maily Zdeňku Hřibovi (Zdenek.Hrib@praha.eu), Adamu Scheinherrovi (Adam.Scheinherr@praha.eu) nebo Petru Hlaváčkovi (Petr.Hlavacek@praha.eu), že dočasná opatření považujete za přínosná a požadujete jejich zavedení natrvalo, případně dotaz, kdy to udělají natrvalo.

4) Přijďte interpelovat na čtvrteční Zastupitelstvo HMP a deklarovat, že opatření mělo především pozitivní dopady a je třeba zvážit jeho další využití.

 

Auty uvězněný Bedřich Smetana na Sametovém posvícení 2012.

 

Více informací:

Historie
V AutoMatu si už roky přejeme, aby se nábřeží dopravně zklidnilo (už v roce 2005 jsme pořádali akci Pražské nábřeží bez aut, předchůdce Zažít město jinak). Velkou příležitostí pak bylo zprovoznění tunelu Blanka. Abychom k nábřeží opět přitáhli pozornost, spolupořádali jsme v roce 2013 několikatýdenní otevření Smetanova nábřeží pro pěší – Nábřeží žije. Vydali jsme vlastní studii Centrum bez kolon a politici o zklidnění reálně uvažovali, ale nakonec nenašli odvahu změnit letitý status quo. Pokud by nyní z nábřeží většina aut zmizela (vyjma rezidentů a zásobování), byla by to v centru největší pozitivní změna za posledních 30 let – od otevření pěších zón na dolním Václavském náměstí. Před tím, na začátku 80. let také vznikla pěší zóna Na Příkopech.

AutoMat k aktuální uzavírce
Dopravní situace v Praze se s uzavírkou nijak zásadně nezhoršila. (Daleko větší problémy nastaly při uzavření Vinohradské, Husitské nebo třeba na Vítězném náměstí po zprovoznění Blanky.) Naopak výrazně se zlepšila plynulost veřejné dopravy a právě prováděné měření určitě potvrdí i méně emisí. Chceme zdůraznit, že jsme pro trvalé omezení tranzitu s povolením průjezdu pro rezidenty.

Děkujeme za jakoukoli podporu!

Nábřeží žije, 2013

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře