Uzávěry na Den bez Aut? Teprve se ukáže, říká Bém

11. 08. 2004,

Hlavní město Praha se k Evropskému dni bez aut (22. září) a Evropskému týdnu mobility (16. – 22. září) chystá Pražanům nabídnout řadu akcí, včetně nabídky zvýhodněného jízdného. Podporu Rady hl. m. Prahy vyjádřil primátor Bém na včerejší tiskové konferenci. Postoj vedení města k uzávěrám však není zatím jednotný. Přes spolupráci panují mezi městem a organizátory zářijových akcí neshody, jak řešit dopravu ve městě.

Primátor Bém na přímý dotaz odpověděl, že se hlavní město k dané příležitosti chystá nabídnout bohatý program čítající vedle řady popularizačních a výchovných akcí k problematice pražské dopravy také nabídku zvýhodněného jízdného MHD nebo srovnání rychlosti přepravy různými dopravními prostředky formou jejich ?závodu?. Ten se konal za účasti vysokých představitelů města již vloni a vzbudil velkou pozornost veřejnosti. Přinesl důkazy o výhodách využívání jiných forem dopravy v
Praze než je osobní automobilová doprava. Vyjádření Pavla Béma k tématu možných krátkdobých uzávěr některých částí Prahy pro osobní automobily v rámci zmíněných celoevropských akcí bylo nanejvýš opatrné. Prý se teprve ukáže, zda se „Praha“ rozhodne řidiče takto, jak sám uvedl, „testovat“. Náměstek primátora Jan Bürgermeister se zde přidal s ironickým výrokem, z něhož nebylo jasné, zda on sám pojede jako Pavel Bém alespoň na Evropský den bez aut 22. září Pražanům příkladem a vydá se do práce třeba na kole. Primátor Bém rovněž uvedl, že se vedení hlavního města přes svůj zájem o spolupráci s neziskovými organizacemi nad problematikou městské dopravy s
organizátory zmíněných zářijových akcí v Praze ve všem neshoduje.

Euroskeptický nádech pak mělo primátorovo zdůraznění, že je Praha samostatný subjekt a o svém chování v týdnu od 16. září bude rozhodovat zcela samostatně. V kratičkém rozhovoru pro tiskový servis Centra SOS primátor Bém nicméně uvedl, že je myšlence vzpomenutých uzávěr (hovoří se možném uzavření Smetanova
nábřeží pro osobní automobily po část neděle 19. září) vcelku nakloněn a pokusí se danému kroku získat podporu v Radě hlavního města Prahy. Rada se tímto tématem bude zabývat na své zářijové schůzi.

Jan Bouchal (776 295 954, 257 532 369)
Auto*Mat

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře