Osm spolků znovu žádá zlepšení magistrály

29. 04. 2019, Magistrála

Snahy „zklidnit“ Severojižní magistrálu se objevují už desátým rokem, výsledky jsou ovšem mizivé. Iniciovali jsme proto výzvu s požadovanými změnami, kterou podepsalo dalších 7 pražských spolků a ve čtvrtek 25. 4. s nimi interpelovalo pražské zastupitele. Tyto změny přitom v drtivé většině město samo v minulosti zvažovalo realizovat, ale dosud je nebylo schopno naplnit.

Návrhy, které jsme předložili*, jsou v souladu s principy udržitelné mobility i koncepčními městotvornými dokumenty (Strategický plán hl. m. Prahy, Strategie adaptace na klimatickou změnu, Manuál tvorby veřejných prostranství apod.). Mají malý dopad na dopravní kapacitu, ale zároveň zlepšují ovzduší vymístěním kolon z těsného kontaktu se zástavbou a přinášejí zásadní pozitiva pro chodce, cyklisty a celkové bezmotorové fungování centra.

Zastupitelům se snažíme vysvětlit, že probíhající stavební změny v okolí magistrály mohou zakonzervovat její rychlodrážní charakter v těsném kontaktu s historickým centrem na dvou místech: na Těšnově a u metra Vltavská. Právě teď je proto vhodné rychle jednat, jinak už nebude možné vytrhnout magistrálu ze spárů excesivní motorové dopravy, a to ani po dostavbě všech uvažovaných dopravních staveb, jež ji mají údajně zklidnit.

Tzv. humanizaci magistrály na základě studie Gehl Architects jsme s většinou spolků požadovaly právě před rokem. V dopise devíti spolků na jaře 2018 se tehdy angažoval, ještě jako zástupce iniciativy Libeňský most nerozšiřovat – nebourat, i stávající náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Dobrou a bohužel promarněnou příležitostí pro pozitivní úpravy magistrály bylo zprovoznění tunelu Blanka. Z potřebných zásahů se ale realizovalo jen minimum –  a to i přes fakt, že město samo postupně připravilo řadu materiálů navrhujících větší či menší úpravy magistrály. Poslední pokus o humanizaci této komunikace byl odmítnut v roce 2018.

Výzvu podepsaly spolky: Anthropictures, Arnika, Auto*Mat, CCEA a Nadační fond Magistrála, Klub Za starou Prahu, Občané postižení Severojižní magistrálou, Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu a Pražské matky.

V interpelaci náměstků primátora Adama Scheinherra a Petra Hlaváčka jsme se dotázali, zda bude humanizace magistrály obnovena, a bude-li město činit kroky pro to, že výstavba u křižovatky na Vltavské a v blízkosti Masarykova nádraží neznemožní zklidnění okolí magistrály.

*Společně navrhuje zahájit přípravu těchto kroků:

1. Omezení vzniku kolon v zástavbě

 • (zásadní opatření) Světelná závora na 5. května nad Hvězdovou (pouze do centra)
 • (zásadní opatření) Světelná závora na Vychovatelně (pouze do centra)
 • Světelná závora na 5. května u Jižní spojky (pouze do centra)
 • Odstranění 70 km/h rychlosti mezi Muzeem a Hlávkovým mostem
 • Úprava orientačního značení navádějící na Městský okruh

2. Rychlá opatření zlepšující podmínky pro chodce

 • (zásadní opatření) Přechod / přejezd pro cyklisty na nám. Hrdinů
 • (zásadní opatření) Přechody na ul. Boženy Němcové
 • (zásadní opatření) Doplnění přechodu za křižovatkou Sokolská – Rumunská (jih)
 • (zásadní opatření) Vnitřní přechody na náměstí IPP (bez změny řazení)
 • (zásadní opatření) Přechod přes Žitnou u Sokolské
 • (zásadní opatření) Přechod před Operou
 • (připravované opatření) Přechody na křižovatce nad Muzeem na obou ramenech křižovatky
 • Přechod Viktorinova – Lounských
 • Přechod u metra Vyšehrad (jih náměstí)
 • Doplnění bezmotorových vazeb na křižovatce Bulhar
 • Doplnění přechodů a další nestavební úpravy na MÚK Vltavská

3. (zásadní opatření) Doplnění parteru magistrály na přemostění Masarykova nádraží

4. (zásadní opatření) Zúrovnění křižovatky Vltavská

5. Cykloopatření

 • Zobousměrnění dolní Davídkovy pro cyklisty
 • Cyklopruhy mezi Vltavskou a Hvězdovou

Podrobnosti ke každému opatření najdete v tomto PDF.

 

Světelná závora na Pankráci. Zdroj: IPR, 2014

 

Přechod přes magistrálu na náměstí Hrdinů. Zdroj: IPR 2014

 

Přechod před budovou Opery (v kroužku). Zdroj: IPR, 2014

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře