Jak dopadla Lednová výzva Do práce na kole?

29. 01. 2019, Do práce na kole

Týden od 21. do 27. ledna 2019 nebyl výjimečný jen nejnižšími teplotami této zimy, ale i tím, že se našeho prvního ročníku Lednové výzvy Do práce na kole zúčastnilo neuvěřitelných 1 611 cyklistů, chodců a běžců!

Více o Lednové výzvě si přečtěte na dopracenakole.cz.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře