Spolu s novou radnicí hledáme řešení pro cyklisty v Praze 1

Včera dopoledne jsme se již podruhé sešli s novým náměstkem pro dopravu Prahy 1 Davidem Skálou, abychom společně jednali nejen o podmínkách pro cyklistickou dopravu v Praze 1. Další schůzky budou následovat.

 

Schůzky s novým vedením navazují na podobný formát jednání s předchozími představiteli Prahy 1, kteří po prohraném soudu nakonec přijali naši nabídku, abychom společně hledali kompromisní řešení cyklistické dopravy.*

Hlavním bodem včerejší schůzky bylo především dořešení zrušeného dílčího zákazu vjezdu do pěších zón a nevyhovujících objízdných tras. Je možné, že po oboustranné shodě v několika ulicích vzniknou další cykloobousměrky, které cyklistům umožní vyhnout se pěším zónám. Zároveň jsme přistoupili na návrh časového omezení jízdy na kole na Královské cestě (zejména v Celetné a Karlově ulici).

Konkrétní varianty řešení problémových míst (jako jsou Husova ulice nebo Staroměstské náměstí) budeme nadále prověřovat v úzké spolupráci s Prahou 1. Koncepční návrhy řešení postupně dopracujeme na společných schůzkách.

Dále jsme navrhli, aby se koordinátorem pro vznik nových podmínek stala magistrátní komise pro cyklistickou dopravu.

 


* Radnice Prahy 1 se v červnu tohoto roku rozhodla pro kontroverzní omezení cyklistické dopravy v některých částech svého území. Auto*Mat uspořádal několik protestních happeningů a petic, které zaktivizovaly na 5000 občanů, zároveň podal na MČ Prahu 1 žalobu a následný soud vyhrál. Více na https://auto-mat.cz/co-delame/kauzy/pres-caru

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře