Nová Vltavská – zklidněná a bezpečnější

Mimoúrovňová křižovatka Vltavská při severní části Hlávkova mostu je místem, jaké ve vnitřní Praze jinde nepotkáte. “Brejle” se svištícími auty a orientačně náročná spleť podchodů odděluje Letnou od dolních Holešovic, Hlávkova mostu a Štvanice už od konce sedmdesátých let. Až nyní dochází k zásadnímu zlepšení pro chodce a cyklisty, ale i většinu řidičů.

Nové úpravy křižovatky Vltavská jsou ukázkou toho, že i morálně zastaralou dopravní stavbu, jaká ve vnitřním městě nemá co dělat, je možné víceméně pouze kosmeticky upravit do daleko stravitelnější podoby. Stačí využít dílčího snížení intenzity automobilového provozu a historickou předimenzovanost některých částí mimoúrovňové křižovatky k maximalizaci přínosu pro pěší, cyklisty – a koneckonců i pro motoristy poptávající parkovací stání a plynulý provoz při dodržování maximální dovolené rychlosti a bez agresivních manévrů.

 

Shrnutí projektanta

Dle projektanta křižovatky lze základní vlastnosti celého řešení shrnout následovně:

  • Dochází k okamžitému zlepšení pěší prostupnosti, zejména zkrácení cesty mezi Bubenskou a Hlávkovým mostem na zlomek původní vzdálenosti.
  • Doplňuje se několik desítek parkovacích míst, některá v rámci ZPS (zón placeného stání), jiná prozatím zdarma.
  • Průjezd vozidel je plynulejší díky eliminaci agresivního podjíždění. To běžně doprovázelo výrazné překračování rychlosti o desítky km/h.
  • Dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu pro všechny uživatele (včetně těch nejzranitelnějších – chodců a cyklistů).
  • Řešení neomezuje kapacitu jednotlivých křižovatek, zachovává původní reálnou cestovní rychlost v běžném provozu.

Cyklisté v pruhu z Bubenské na Hlávkův most.

 

Cyklisté směřující do Bubenské.

 

Jeden pruh z centra a nová parkovací místa v podjezdu.

 

Řazení před signalizací v Argentinské je stále původní 2 + 1.

 

Ochranný cyklopruh umožnil cyklistce předjet kolonu a na zelenou vystartovat jako první.

 

Převzato, zkráceno a upraveno. Celý článek na webu Prahounakole.cz.


Podepište prosím naši výzvu Město snů, kterou budeme adresovat politikům!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře