Politici (nejen) o dopravě

20. 09. 2018, LAB , Ostatní

Co si kandidující politici myslí o dostavbě Městského okruhu, humanizaci magistrály nebo podpoře cyklistické dopravy? Šestnácti politikům z osmi magistrátních kandidátek stran jsme poslali 12 otázek zaměřených především na dopravu a územní rozvoj. Do týdne jsme získali 7 odpovědí. Přišly od všech oslovených kandidujících uskupení s výjimkou ODS.

Níže naleznete neupravené odpovědi kandidátů. Pokud nemáte čas si je pročíst důkladně, zde je krátké shrnutí k hlavním tématům:

Městský okruh

Zelení podporují více veřejnou dopravu než urychlenou dostavbu okruhu. Praha sobě a Piráti chtějí najít funkční řešení dostavby, což zdůrazňují i v odpovědích ohledně urbanistických studií a podoby okruhu v Libni. Studie na citlivé řešení mimoúrovňových křižovatek chtějí dělat všichni.

V Holešovičkách (jedna z nejzatíženějších ulic automobilovou dopravou v Praze)

ANO se vyjádřilo, že nechce zahloubit komunikaci v ulici V Holešovičkách, protože zde žije málo lidí. To jen ukazuje technokratické uvažování ANO a v podstatě nezájem o lidi, kteří jsou kráceni na svém právu na zdravé životní prostředí.

Severojižní magistrála

Na Severojižní magistrále jsou všechny strany ochotny realizovat opatření, která výrazně“ nesníží její kapacitu, některé pochybují, že je ale snížení kapacity možné před dostavbou Městského okruhu (zejm. ČSSD, ANO).

Emise z dopravy a mýto

O zpoplatnění vjezdu do centra alespoň pro nejvíce znečišťující vozidla uvažují téměř všechny strany. Praha sobě a Piráti upozorňují, že je nereálné zavést mýto v tomto volebním období, ale předpokládají jeho zavedení později. ANO jako jediné nehodlá řešit emise z vozidel s vymontovanými filtry, což je podle nás naprosto skandální.

Bydlení, turismus, klima

Podporu dostupnému bydlení, regulaci nadměrného vytěžování Prahy turismem i zahájení systematické adaptace na klimatickou změnu podpořily všechny strany.

Podpora cyklistické dopravy ve městě je také všeobecná, cílů celoměstské koncepce chtějí časem dosáhnou všechny strany, které odpověděly.

 

Otázka č. 1: Železniční diametr

Zahájíte (ve spolupráci se SŽDC) přípravu železničního diametru – podzemní železniční trati přes centrum se zastávkami Opera a Karlovo náměstí (tzv. Nové spojení II)?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Linky příměstské železnice převážně končí na hranici centra a nenavazují na všechny linky metra. Železniční diametr by umožnil snížit intervaly vlaků a usnadnil příjezd do centra z okolí Prahy, čímž by odlehčil automobilové dopravě. Železniční infrastrukturu ale v Česku financuje stát, se kterým je třeba o této věci jednat. V příštím volebním období je nicméně možné dosáhnout například dokumentace EIA (posudek vlivu stavby na životní prostředí).

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Jsem zásadně pro doplnění elektrifikace Prahy o třetí pilíř, jímž je po metru a tramvaji železnice a na ní nové zastávky.

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Jednoznačně podporuji další rozvoj železniční dopravy v Praze.

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Je to jedna z dopravních priorit Zelených.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Železnice v Praze je, i přes její délku (160 km) oproti tramvajím (140 km), využívána 10x méně pro přepravu po městě. Limitem je však téměř vyčerpaná kapacita tratí, proto se musí připravovat Nové spojení II.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Nicméně dlouhodobé řešení je potřeba velmi dobře připravit v několika variantách a zodpovědně posoudit. Je potřeba se zamyslet, jak bude vypadat Praha v roce 2050, a podle toho navrhnout řešení celého železničního uzlu. Železniční doprava je však naší prioritou.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Linky S Bahn jsou hojně využívané v sousedním Německu a je to nejlepší možný způsob, jak lidi přitáhnout z aut do vlaků, a tím snižovat poměr individuální dopravy.

Marta Semelová (KSČM): Ano

Může pomoci zlepšit veřejnou dopravu v Praze. Nelze ale předpokládat, že v dohledné době půjde o prioritu státu.

ODS: N/A

Otázka č. 2: Tramvaje na Václavském náměstí

Obnovíte tramvajovou trať na Václavském náměstí přinejmenším v úseku od Muzea k Vodičkově ulici?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Obnova tramvajové trati na Václavském náměstí by zlepšila spojení Vinohrad s centrem a usnadnila vedení tramvají v době výluk. Proti zavedení trati argumentují oponenti estetickými důvody a významem Václavského náměstí jakožto důležitého prostoru pro shromáždění. Aktuálně se připravuje vedení tramvaje od Muzea k Hlavnímu nádraží, na vedení přes náměstí není obecná shoda.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Již v tomto volebním období jako pražský radní jsem pro tento návrh hlasoval a za svým názorem si stojím.

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Toto propojení je zásadní pro spolehlivost a rozvoj tramvajové dopravy v Praze a zajistí též lepší propojenost sítě tramvají.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Naším záměrem je jednak vybudovat propojení Vinohradské ulice s Bolzánovou ulicí, ale také obnovení tratě v horní polovině Václavského náměstí.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Marta Semelová (KSČM): Ne

Je neúnosné rozbíjet v 80. letech 20. století těžce vybojovanou pěší zónu. Také chceme z Vinohradské Washingtonovou a parkem tramvaj přivézt před vchod do haly nádraží – cestující nechtějí tahat kufry až z Opletalovy ulice.

ODS: N/A

Otázka č. 3: Městský okruh co nejdříve

Budete připravovat rychlé zprovoznění Městského okruhu i přes to, že tím bude porušena hlavní podmínka z platného posudku EIA požadující nejprve zprovoznění celého Pražského okruhu?

Komentář Auto*Matu: Není to žádoucí

Jak ukázalo zprovoznění Blanky, stavba vnitřního (Městského) okruhu v předstihu před vnějším okruhem zatahuje velký objem automobilové dopravy do vnitřního města. Městský okruh je nicméně veřejností považován za zásadní strategickou stavbu, navíc výstavba vnějšího okruhu není přímo v gesci magistrátu a určitě – zejména v severním sektoru – potrvá ještě velmi dlouho.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Jsem řidič aut a jsem pro rychlou dostavbu okruhu. Není možné, aby tranzit jezdil středem města. To musí uznat i ekologové.

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Domnívám se, že je nutné urychleně dobudovat oba okruhy, tedy jak vnitřní, tak vnější. Sama pocházím z oblasti Prahy 3 (Jarova) a situace např. na křižovatce Spojovací je bez tunelového řešení městského okruhu naprosto nepřijatelná. Současně samotná příprava vnitřního okruhu automaticky neznamená porušení EIA.

Zuzana Drhová (Zelení): Ne

Prioritu musí mít veřejná doprava a pražský okruh, které mohou tlumit zátěž IAD. Dostavba Blanky II není prioritou, tato stavba sama o sobě dopravní situaci v Praze nezlepší.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Příprava dokončení Městského okruhu musí dále pokračovat. Zásadní však je, v jaké variantě. Neslibujeme občanům bezhlavě, ale prosadíme tu variantu, která bude skutečně uskutečnitelná a ufinancovatelná v reálném harmonogramu.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Podpoříme variantu, která bude vyhodnocena jako nejlepší na základě odborného posudku zahrnující mj. analýzu přínosů a nákladů. V návaznosti na dobudování okruhu a další infrastruktury provedeme opatření mající za cíl další zlepšení podmínek pro život v centru. Okruh by měla využívat i MHD a to včetně částí pod zemí.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Není to tak jednoznačné, jak tvrdíte. Problém vznikl na Praze 6. Naopak jiným částem města stavba Blanky výrazně ulehčila.

Marta Semelová (KSČM): Spíš ne

Dostavba obou okruhů je potřebná, avšak pokud bude jen vnitřní, zkomplikuje to dopravu a životní prostředí v Praze. Proto by nemělo dojít k výraznému předstihu výstavby vnitřního okruhu.

ODS: N/A

Otázka č. 4: Řešení křižovatek na Městském okruhu

Zajistíte, aby se v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí na Městský okruh vypracovaly (v souladu s podmínkami EIA) dopravně-urbanistické studie na řešení jednotlivých křižovatek, široce konzultované s veřejností?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Podmínky z posudku EIA ukládají, že podoba křižovatek a jejich detailní řešení bude vyhodnoceno zpracováním dopravně-urbanistických studií.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Mimoúrovňové křižovatky typu Malovanka odpovídají bohužel projektování ze 70. let, mají zásadní negativní vliv na své okolí a rozdělují město. Křižovatky hlavních tahů, ale dnes mohou být navrženy tak, že veřejný prostor je zachován ve své kvalitě a plynulost dopravy přitom není omezena.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Záměrem je, aby vznikla kvalitní architektonicko-urbanistická řešení a nikoliv mrtvé zóny.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Marta Semelová (KSČM): Ano

Konkrétní řešení každé křižovatky má nezanedbatelný dopad na životní prostředí a další faktory života ve městě.

ODS: N/A

Otázka 5: Přehodnocení Městského okruhu

Podporujete, aby bylo vedení Městského okruhu před jeho výstavbou ještě znovu komplexně posouzeno vzhledem k nutnosti zahloubení ulice V Holešovičkách a případně přepracováno?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Vedení Městského okruhu v Libni společně s Libeňskou spojkou a zahloubením Holešoviček vytváří triangl tunelů, který by patrně bylo možné řešit úsporněji jak co do dopadů na území, tak finančně. Taková varianta nebyla ale nikdy detailně prověřena. Podmínka z posudku EIA předpokládající nejpozději souběžné zprovoznění Pražského okruhu dává pro přehodnocení trasy Městského okruhu dostatečnou časovou rezervu.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ne

Jsem pro zahloubení Holešoviček a ideálně pro úplné zakrytí Liberecké ulice cca k benzinovým pumpám.

Irena Ropková (ČSSD): Ne

Jakékoli další přepracování zpozdí přípravu pro Prahu naprosto klíčové stavby. Úspornější řešení v tomto případě nemusí být lepší řešení – budoucnost automobilové dopravy vidím především v existenci tunelů, které méně zatěžují okolí, než povrchové vedení dopravy.

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Když stavět, tak je třeba prověřit všechny možné varianty, aby negativní dopady byly co nejnižší.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

V Praze dnes neexistuje plán ani ekonomická rozvaha výstavby dopravní infrastruktury. Musí být vytvořena aktuální dopravní koncepce, která bude realizovatelná s finančními možnostmi města do roku 2030. Do toho spadá i posouzení této varianty.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Podpoříme variantu, která bude vyhodnocena jako nejlepší na základě odborného posudku zahrnující mj. analýzu přínosů a nákladů. Posouzení bude probíhat paralelně s aktuálním projektem.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ne

Zahloubení ulice v Holešovičkách se nezdá nutné a to i z toho důvodu, že v této lokalitě je obydlených už pouze 20 bytů. Bylo by to finančně zbytečně nákladné.

Marta Semelová (KSČM): Ano

Ulice V Holešovičkách by měla být zahloubena. Nejvýhodnější variantu z dostupných podkladů nelze určit.

ODS: N/A

Otázka 6: Magistrála

Budete v příštím volebním období realizovat rychlé zlepšení podmínek pro pěší podél Severojižní magistrály (humanizaci) v podobě, která výrazně nesníží její kapacitu?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Praha dlouhodobě uvažuje o zlepšení podmínek pro pěší a veřejnou dopravu kolem Severojižní magistrály. Po zprovoznění Blanky došlo na několik dílčích opatření (zastávky na Štvanici, křižovatky Wenzigova, přechod před Muzeem), další kroky byly na jaře 2018 odloženy. Odpůrci humanizace argumentují rizikem zvýšení dopravních zácp i při minimálním snížení kapacity magistrály a podmiňují humanizaci předchozím zprovozněním Městského okruhu.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Humanizaci magistrály ano, ale do dostavby obchvatů Prahy je snižování možné tak max. do 20%.

Irena Ropková (ČSSD): Ano

V tuto chvíli však není možné snižovat kapacitu magistrály.

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Snaha byla již nyní, doufejme, že se najde dostatečně silná podpora v novém zastupitelstvu.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Magistrála se stala bariérou uprostřed města a s tím se musíme vypořádat. Nebudeme omezovat kapacitu, ale uděláme z magistrály městskou třídu se stromy a bez svodidel po vzoru Vídně či bulvárů v Paříži.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Piráti podporovali humanizaci magistrály již v aktuálním volebním období.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Ano, ale výrazné změny na Severojižní magistrále je možné realizovat až za předpokladu, že bude dostavěn celý vnitřní okruh.

Marta Semelová (KSČM): Ano

Předcházet musí analýza dopadů na dopravní situaci.

ODS: N/A

Otázka 7: Zpoplatnění vjezdu do centra

Uvažujete v příštím volebním období o zpoplatnění vjezdu do historického centra alespoň pro nejvíce znečišťující vozidla?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Zpoplatnění vjezdu neumožňuje současná legislativa, Praha má ale zákonodárnou iniciativu. Zpoplatnění vjezdu do centra je mimo jiné jednou z podmínek pro zprovoznění Městského okruhu.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Obecně bych zpoplatnil vjezd do centra jako v Londýně (samozřejmě mimo rezidentů bydlících v této oblasti).

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Budeme pro to hledat podporu napříč zastupitelstvem.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ne

Po vzoru západních měst (např. Milán), Praha musí připravovat projekty zpoplatnění vjezdu. To musí být podrobeno široké diskuzi a odbornému zpracování, ale v horizontu 4 let je to prozatím nereálné.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ne

V tomto období to nemáme v programu. Nicméně již v tomto období bude nutné začít diskuzi o zavedení mýta a jeho podobě.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ne

Marta Semelová (KSČM): Ano

Do části historického centra by auta neměla jezdit vůbec.

ODS: N/A

Otázka 8: Vyřazování problémových vozidel z provozu

Zajistíte, aby vozidla nesplňující ekologické limity byla efektivně vyřazována z provozu například pomocí mobilních kontrol?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Kontroly vozidel jsou v gesci Policie ČR, která v zahraničí má pravomoc vyřadit z provozu vozidlo nesplňující evidentně emisní limity. K tomu je žádoucí pořídit mobilní měřiče emisí z individuálních vozidel, což může pro PČR učinit i magistrát.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Nesplní li vozidlo emisní podmínky, mělo by být vyřazeno. Je ale otázka, jestli si vozidlo splňující tyto limity může dovolit každý občan?

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Na emise z aut s odmontovanými filtry pevných částic a jejich škodlivost na lidské zdraví dlouhodobě upozorňujeme. Zasadíme se tedy o důslednou kontrolu těchto vozidel.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Z výzkumu ČVUT a Ústředního automotoklubu (ÚAMK) vyplývá, že 5 % aut vyprodukuje 50 % emisí. Často je to kvůli chybějícímu filtru pevných částic. Taková auta by mělo být možné s pomocí PČR vyřadit z provozu.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ne

Marta Semelová (KSČM): Spíše ano

Je ale také podmíněno platnou legislativou.

ODS: N/A

Otázka 9: Cyklodoprava

Budete usilovat o naplnění cíle stávající městské koncepce rozvoje cyklistické dopravy, která počítá s dvoj- až trojnásobným podílem cyklistické dopravy na vykonaných cestách Pražanů oproti současnému stavu?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Koncepce byla schválena v roce 2010, předpokládá dosažení 5-7% podílu na vykonaných cestách v sezóně do konce roku 2020. Tohoto cíle nebude reálně dosaženo, je ale možné usilovat o něj v delším časovém horizontu, například do roku 2025. Současný podíl cyklistické dopravy na cestách Pražanů jsou cca 2 %.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Nebudu ale nikdy nikoho nutit jezdit na kole. To je svobodné právo každého občana, jestli pojede na kole, MHD nebo autem.

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Zelení cyklodopravu vždy podporovali a budeme to dělat i nadále.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Cyklistiku vnímáme nejen jako zdravý životní styl, ale též jako velice přínosnou pro všechny obyvatele města. Každý cyklista, který vyjede namísto auta, se podílí nejen na snížení množství zdraví škodlivých látek, hluku, ale též zabírá oproti autům pouze minimum veřejného prostoru.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Podpoříme smysluplné projekty pro rozvoj cyklistiky a vidíme v tom zásadní příležitost pro Prahu. Problémem není často zmiňovaná kopcovitost terénu, ale nedostatečná bezpečnost vyplývající z chybějících vyhrazených cyklostezek. Usilujeme o prodloužení souprav tramvají a vlaků, což by mělo zlepšit podmínky pro přepravu kol. Prověříme možnost navýšení kapacity petřínské lanovky.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Marta Semelová (KSČM): Ano

Cyklistické stezky by měly být odděleny od vozovek, cyklopruh na vozovce a nebo na chodníku jen při dodržení bezpečnosti cyklistů i chodců.

ODS: N/A

Otázka 10: Aktivní bytová politika

Budete podporovat aktivní politiku bydlení města, regulaci sdílených forem ubytování a aktivně vyjedávat s developery ohledně nutnosti jejich spoluúčasti na rozvoji bytového fondu v Praze ve formě tzv. dostupného bydlení?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Praha nemá ucelenou koncepci bytové politiky, dokonce vlastní méně než 5 % bytového fondu na svém území. Městu chybí strategie pro pomoc lidem v bytové nouzi, ale i kapacity pro rozvoj dostupného bydlení pro střední třídu. Bytová výstavba z developerských projektů je skupována movitějšími, často zahraničními investory, což dlouhodobě – společně s úbytkem bytů z trhu s nájemním bydlením (především pod vlivem Airbnb) – vede k nárůstu cen nemovitostí i nájmů. Možnosti řešení ze zahraničí už známe, je však třeba začít.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Jsem předseda komise, která 3 roky řešila jak nakládat se sdíleným ubytováním. To se myslím vcelku podařilo a teď je na ministerstvu, vládě a poslanecké sněmovně, aby naše návrhy přijala a implementovala do právního řádu ČR. Na řešení dostupného bydlení má koalice Spojené síly pro Prahu vynikající program.

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Bytová politika je prioritou Zelených, je třeba posílit bytový fond města a MČ. Zelení v tom již první kroky udělali, ale je třeba pokračovat, a to s větší intenzitou.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Praha musí předně opravit 2000 dlouhodobě prázdných bytů v jejím vlastnictví a zrychlit výstavbu bytů zefektivněním vydávání stavebních povolení a vyjasněním pravidel. Dále se musí zpřehlednit systém městských pronájmů a vytvořit spravedlivý systém dostupného bydlení.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Piráti předložili ve sněmovně k diskuzi konkrétní paragrafové znění pro reformu legislativy pro platformy typu Airbnb. Uspořádali jsme také kulatý stůl k tomuto tématu.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Marta Semelová (KSČM): Ano

Dostupné bydlení je jedním z nejvážnějších problémů Prahy. Musí se stavět současně se školami, poliklinikami, hřišti apod.

ODS: N/A

Otázka 11: Regulace turistického provozu

Budete podporovat rozumnou regulaci turistického provozu města a snahu o posílení lokálního komunitího rozměru veřejných prostranství, a to jak v centru, tak na periferii?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Pokud chceme Prahu polycentrickou, je třeba podporovat lokální komunitní prostředí po celé Praze. Především tak, aby byla lokální sousedství co nejvíce soběstačná. Toho nelze dosáhnout bez zapojení místních obyvatel. V centru města je paradoxně třeba podporovat stejné aktivity, neboť pod tlakem komercializace centra je sousedský život v centru dlouhodobě v ohrožení.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

To se děje, i když z logiky věci to jde pomalu.

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Ano, jednoznačně, město tvoří lidé a místní komunity, viz náš program. Zvláštní pozornost přitom chceme věnovat sídlištím, kde komunitní život zatím nejvíce pokulhává.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Všichni víme, že kulturní nabídka se často soustředí do určitých oblastí města a často je také hodně monotónní. Chceme podporovat různorodé kulturní dění po celé Praze. V institucích a objektech, které patří městu, pomůžeme vzniku kulturních programů. Tím se vytvoří pestrá nabídka hodná hlavního města s bohatou uměleckou tradicí.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Viz Naše návrhy ohledně Airbnb.

Petr Stuchlík (ANO 2011): Ano

Marta Semelová (KSČM): Ano

První podmínkou je zásadní revize tzv. Metropolitního plánu.

ODS: N/A

Otázka 12: Klimatická strategie

Budete požadovat aktualizaci a konkretizaci pražské Strategie adaptace na klimatickou změnu a vytvoření akčního plánu vedoucího k jejímu závaznému naplňování?

Komentář Auto*Matu: Je to žádoucí

Praha je, jako jiná města ve světě, pod tlakem rozvoje činnosti člověka a s tím spojených změn klimatu ohrožena mnoha nebezpečími – voda, teplo, odpady, emise v ovzduší. Opatření snižující dopady těchto změn je třeba začít uplatňovat prakticky hned. Jak tvrdí někteří klimatologové, zvýšení průměrné teploty na planetě od 2 stupně Celsia do roku 2025 se nevyhneme. Otázkou tedy je, co uděláme už dnes, neboť ochrana prostředí je otázkou budoucnosti našich dětí.

Jan Wolf (KDU – ČSL): Ano

Irena Ropková (ČSSD): Ano

Zuzana Drhová (Zelení): Ano

Toto považuji za jednu ze svých osobních priorit. Strategie adaptace na změnu klimatu se musí začít reálně naplňovat, musí se stanovit konkrétní cíle, odpovědnosti a vytvořit institucionální i finanční podmínky pro jejich naplňování.

Adam Scheinherr + Jan Čižinský (Praha sobě): Ano

Strategie nesmí být jen hezké body na papíře, ale musí se vytvořit skutečný plán, jakým způsobem mohou být jednotlivá opatření naplňována. Magistrát by v tomto pak měl jít příkladem a jednotlivé kroky prosazovat nejen u provozu na magistrátě, ale též u svých městských firem.

Zdeněk Hřib (Piráti): Ano

Piráti mají v programu konkrétní plán výsadby jednoho milionu nových stromů v horizontu 8 let. Stromy fungují jako přírodní klimatizační jednotka a ochladí město v letních vedrech.

Ivan Stuchlík (ANO 2011): Ano

Město by ve veřejném prostoru mělo počítat se vznikem nových vodních ploch.

Marta Semelová (KSČM): Ano

Strategie Prahy na klimatickou změnu je vcelku nová. Jde především o její naplnění, nikoliv vyvracení, jak prosazuje Metropolitní plán. Chceme město zelené, ne beton.

ODS: N/A


 

Podepsali jste naši výzvu za udržitelné město: Město snů?

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře