Město snů? Podepište výzvu za udržitelné město

17. 09. 2018, Ostatní

Dnes startuje výzva Město snů, ke které se můžete připojit i vy. Cílem Auto*Matu je celospolečenská debata před komunálními volbami o udržitelné budoucnosti města. Výzva však volbami nekončí. Během následných politických jednání i celého funkčního období hodláme téma prosazovat a sbírat stále větší podporu mezi lidmi.  A zároveň je aktivizovat.

Chceme město dětem zanechat krásnější
Kdo by nechtěl žít ve městě, kde je uklidňující zeleň na každém rohu, čistý vzduch, dostupné a nesegregované bydlení, kde se člověk může svobodně pohybovat a kde má větší podíl na rozhodování o své budoucnosti? A kdo by naopak rád žil ve městě plném smogu, betonu, turistických atrakcí a bytů které si normální člověk nemůže nikdy dovolit?
Takto položené otázky jsou zajisté návodné. Jak je ale možné, že když jsou odpovědi na ně tak jednoznačné, je nakonec realita Prahy tak šedivá? Ke změně k lepšímu by podle iniciátora výzvy, spolku Auto*Mat, mělo dojít zejména v následujících pěti oblastech.

Velká výzva

Take back the city!
Název tohoto známého londýnského hnutí není jen plané heslo. Je totiž naším přirozeným právem rozhodovat o tom, jak se bude město vyvíjet. Nemělo by nám stačit jednou za 4 roky zvolit někoho, kdo stejně často nečiní, co slíbil. A kdo vlastně ani nemá žádnou ucelenou vizi. Proto je jedním z hlavních požadavků výzvy uplatnění principů participativní demokracie, tedy abychom mohli utvářet město všichni společně a průběžně.

Veřejný prostor pro všechny
Druhým bodem výzvy je dostupné a solidární město. Veřejný prostor je ze své podstaty především prostorem sdíleným, určeným potřebami místních obyvatel napříč všemi společenskými vrstvami. Požadujeme tedy prostředí, jež je citlivé ke všem obyvatelům a snaží se pomocí sociálně začleňujících opatření myslet i na ty nejslabší. Je tedy nutné hlídat, aby město nepatřilo jen bohaté vyšší střední třídě a v tom je klíčová jasně stanovená a plněná bytová politika.

Budeme se každý rok smažit jako letos?
Po letošním létě asi nikdo nepochybuje, že Praha by si zasloužila strategii adaptace na klimatické změny. Znamená to zejména chránit plíce města a jeho termoregulační systém – městskou zeleň. Stále více se také ukazuje, že je nezbytně nutné zajistit udržitelné hospodaření s vodou a nevyhneme se také regulaci vjezdu automobilů do vnitřního města. Život přeci není primárně závislý na hospodářském růstu, ale především na přírodních podmínkách.

Městem svobodně i bez motoru
Pěší a bezmotorová doprava je základním principem udržitelného města. Nejenže neznečišťuje životní prostředí, navíc ve městě uvolňuje prostor. Jízda na kole a chůze nás navíc pomáhají udržet v psychické i fyzické kondici. Chůze a jízda na kole by měly být chápány nikoli jako hobby, ale jako doprava. Proto by se jim mělo dostávat adekvátní podpory.

Rozvoj MHD, ne ucpanou Magistrálu!
Přestože nám mnozí politici tvrdí opak, jsme přesvědčeni, že Praha jako rostoucí město nutně potřebuje dostat do veřejné dopravy část lidí, kteří denně přijíždějí autem z okolních obcí. Místo urychlení přípravy zásadních staveb pro veřejnou dopravu však Praha např. plánuje do města přitáhnout Radlickou radiálou statisíce aut denně. Pokud má však být veřejná doprava kvalitní a komfortní alternativou individuální dopravě automobilové, musí být výrazně posílena.

Podepíšete i Vy?
Odměnou za podpis Vám kromě dobrého pocitu budou zejména pravidelné informace o tom, jak se k výzvě a tématu staví političtí kandidáti a strany a jestli po volbách naplňují, co slíbili. Za veškeré podpisy mnohokrát děkujeme. Auto*Mat, z.s.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře