Budoucnost kol v centru Prahy: Praha 1 a Auto*Mat hledají kompromis

Auto*Mat se dnes poprvé oficiálně sešel se zástupci MČ Praha 1. Ta začátkem července na svém území zavedla razantní omezení kol, které po žalobě Auto*Matu zrušil Městský soud pro jeho nepřiměřenost. Na schůzce vznikly první obrysy kompromisního řešení.

Obratem po vyhraném soudním řízení jsme nabídli MČ Praze 1 pomoc při nalezení funkčního řešení, které zajistí bezpečnost chodců a co nejméně omezí pohyb cyklistů. MČ Praha 1 informovala, že se vůči rozhodnutí soudu nebude odvolávat a spolek Auto*Mat pozvala na společné jednání.

Jednání se zúčastnili starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP09), radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš (ODS), vedoucí odboru dopravy Ludvík Czital, členové spolku Auto*Mat Vratislav Filler a Martin Šotola, za Komisi Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu (cyklokomisi) předseda Stanislav Kozubek a architekt Tomáš Cach.

Praha 1 předložila návrh spočívající v obnově průjezdu cyklistů přes Náměstí Republiky a ulici Na Příkopech, nově ve vyhrazených koridorech. Auto*Mat zde již dříve předkládal doporučení, která se tomuto návrhu Prahy 1 do značné míry blíží.

Dále se bude jednat o režimu na Královské cestě a Staroměstském náměstí, kde Praha 1 navrhuje omezení jízdy ponechat. Auto*Mat zde dlouhodobě připouští možnost ponechat omezení v přelidněných lokalitách u Orloje, na Malém náměstí, v Karlově ulici a v okolí.

Auto*Mat a cyklokomise má nyní jeden měsíc k posouzení návrhu Prahy 1. Bude třeba roztřídit jednotlivé oblasti podle toho, nakolik jsou problémové a významné pro jízdu na kole a dohodnout se na dalším postupu. Další jednání s Prahou 1 proběhne ve čtvrtek 6. září.

Z našeho pohledu je také důležité zachovat a zřizovat tzv. cyklobousměrky. Právě ty mohou cyklistům sloužit k objetí pěších zón.

Praha 1 dále informovala, že dopravní značení, jehož umístění svým rozsudkem zpochybnil soud, bude postupně odstraňováno.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře