Blanka za dva roky znásobila počet nových aut ve městě

Projekt Blanka sliboval Pražanům snížit dopravní zátěž města. V součtu však plní přesný opak: podle oficiálních dat tunel na severu Prahy zdvojnásobil nárůst provozu. A centrum města? To se opět pomalu zaplňuje…

Vzali jsme svou loňskou analýzu intenzit dopravy pro jednotlivé ulice a přidali k nim nová čísla pro rok 2016 (opět jsme použili data Technické správy komunikací). Ikdyž započteme ekonomické oživení, které se na zvýšení intenzit automobilového provozu v Praze pravděpodobně podepsalo, výsledek je pochmurný.

2x víc aut na severu než na jihu

Zatímco nárůst dopravy na jihu Prahy za dva roky činí zhruba 3 % daná ekonomickým oživením, na severu Prahy je tento nárůst dvojnásobný. Je tak evidentní, že Blanka přitáhla do Prahy více aut. Minimální pokles dopravy mimo městské dálnice, zaznamenaný v Praze v roce 2015, byl v roce 2016 vymazán. Zklidnění rušných pražských ulic mimo městské dálnice tak trvalo jen jeden rok.

Centrum už opět nedýchá

Čistý pokles dopravy ve vnitřním městě byl po zprovoznění Blanky asi 8 %. I tento, v podstatě jediný přínos, už se ale ztrácí. Po dvou letech jsou pryč dvě pětiny poklesu, což přesně odpovídá zkušenostem dopravních inženýrů, podle kterých se uvolněná kapacita ve městě opět zaplní na původní úroveň do pěti let.

Město udělalo obrovskou chybu, že ihned po zprovoznění Blanky nezakázalo tranzit po Karmelitské a Křižovnickém náměstí (třeba podle našeho návrhu Centrum bez kolon, nesnížilo kapacitu magistrály a nezafixovalo tak intenzitu provozu v centru na dočasně snížené hodnotě. Teď se auta vracejí zpět a za pár let bude situace v centru stejná jako před Blankou. Takhle tedy dopadla ochrana centra pomocí výstavby městského okruhu.

Další silnice? Další auta!

Před rokem měla Technická správa komunikací tu drzost tvrdit, že doprava po Blance nevzrostla.

Je také k podivu, jak rychle někteří lidé zapomněli, že se tu deset let stavěla zbytečná Blanka a už chtějí Radlickou radiálu, Blanku 2, okruh přes Suchdol, Břevnovskou radiálu… Potom budou chtít Čimickou a Proseckou radiálu, a potom další městské dálnice, které se ještě ani neprojektují… To vše proto, že pár měsíců po zprovoznění Blanky se po Praze jezdilo trochu lépe. Praha je sezónně ucpaná a nepochopitelná víra v další tunely stále žije dál. Přitom právě dopravní zácpy jsou důsledkem jejich stavby – pokud souběžně nesnižujeme kapacitu “starých” městských ulic. Dokud to vedení města nepochopí, není nám pomoci.

Přílohy:

Data

Typ komunikací / oblast2014 – 20152015 – 20162014 – 2016
Vozokm*% Vozokm% Vozokm%
Všechny sledované komunikace (vybraná síť)586 000+4,0 %326 000+2,2 %910 000+6,2 %
Nadřazená komunikační síť (okruhy a radiály) mimo Blanku212 000+2,8 %212 000+2,8 %423 000+5,7 %
Nadřazená komunikační síť (okruhy a radiály) včetně Blanky623 000+8,3 %270 000+8,3 %893 000+12,0 %
Vnější pásmo Prahy včetně Městského okruhu818 000+6,8 %310 000+2,4 %1 128 000+9,4 %
Vybraná komunikační síť mimo nadřazenou komunikační síť
(tj. hlavní ulice mimo okruhy a radiály)
-36 000-0,5 %56 000+0,8 %+19 000+0,3 %
Jižní vnější pásmo147 000+1,7 %131 000+1,4 %278 000+3,1 %
Severní vnější pásmo – včetně Blanky500 000+9,9 %182 000+3,3 %682 000+13,6 %
Severní vnější pásmo – pouze očištěno o Blanku
(tj. bez Blanky a komunikací, které přímo nahradila)
181 000+3,8 %118 000+2,4 %299 000+6,3 %
Oblast chráněná Městským okruhem
(mimo okrajové komunikace)
-232 000-8,4 %+16 000+0,6 %-216 000-7,8 %
Centrum
(památková zóna a Smíchov)
-60 000-8,1 %+12 000+1,8 %-48 000-6,5 %

*Vozokilometr – počet kilometrů, které ujede dané vozidlo (osobní automobil, autobus, nákladní automobil) bez ohledu na jeho vytížení.

 

Změny slovně

 • Dopravní výkon na celé vybrané síti vzrostl v roce 2016 oproti roku 2014 o 6,2 % (tj. o další 2,2 % oproti roku 2015).
 • Na nadřazené komunikační síti mimo Blanku je nárůst 5,7 % (o další 2,7 % oproti 2015). Včetně Blanky je to dokonce +12 %.
 • Doprava ve vnějším pásmu Prahy (včetně Městského okruhu) vzrostla od r. 2014 o 9,4 % .
 • Pokles dopravního výkonu mimo nadřazenou komunikační síť zaznamenaný po zprovoznění Blanky (-0,5 %), se v roce 2016 zvrátil v opětovný nárůst (+0,3 %).
 • Jižní vnější pásmo vzrostlo do r. 2016 o 3,1 %, roste celkem plynule o cca 1,5 % za rok.
 • Severní vnější pásmo Prahy (včetně Blanky) vzrostlo za dva roky o 13,5 % (2016 další 3,5% navíc oproti 10% nárůstu v r. 2015). Bez Blanky je nárůst za dva roky o 4,1 %. Vyloučíme-li ze srovnání také komunikace, které Blanka pro tranzit přímo nahradila, je nárůst na severu Prahy +6,2 % , tedy právě dvojnásobek změny na jihu Prahy.
 • Ve vnitřním pásmu Prahy (uvnitř MO) zjištěný pokles z r. 2015 (-8,3 % ) se v r. 2016 mírně redukuje ( – 7,8 %). Vynecháme-li ale z vnitřního pásma “staré” obchvatové komunikace (Veletržní a spol.), abychom zjistili “čistý” dopad Blanky na zklidnění centra, potom se pokles z roku 2015 ( -7,8 %) snížil asi o ⅖ (-4,7 % ).
 • Pokles ještě relativně přetrvává v nejvnitřnějším centru. V centrální oblasti (+- památková + Smíchov) se pokles z roku 2015 (-8,1 %) redukoval v roce 2016 jen o pětinu (- 6,5 %).
 • Pro rok 2016 odhadujeme přepravní výkon na 23,1 mil. vozkm, TSK uváděných 22,1 mil. vozkm by platilo jen, kdyby mezi roky 2014 a 2016 klesla intenzita dopravy mimo sledovanou síť o 6%. To je nepravděpodobné vzhledem k tomu, že doprava na sledované síti rostla ve všech sektorech s výjimkou kompaktního města. V ní se ale realizuje jen asi desetina dopravního výkonu.

Mapa intenzit TSK

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře