Nová strategie preference veřejné dopravy – Auto*Mat žádá rychlou a důslednou realizaci

Hlavní město Praha schválilo novou strategii realizace preferenčních opatření pro veřejnou dopravu na období 2016–2020, která pomůže zrychlit tramvaje a autobusy a omezí jejich zpožďování ve vytížených pražských ulicích. Více si můžete přečíst na stránkách Čistou stopou Prahou zde.

Auto*Mat vítá schválení této strategie. Preference veřejné dopravy je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti veřejné dopravy. Právě nyní se Praha potýká s nárůstem automobilového provozu, částečně sezónním, částečně akcelerovaným zprovozněním tunelu Blanka před dvěma lety, a to zejména na severu Prahy. O to důležitější je, aby tramvaje a autobusy nebyly v kolonách zdržovány. A  kde se tak nově děje, aby byl tento problém urychleně řešen ve prospěch veřejné dopravy.

Zkvalitnění preference veřejné dopravy je tak záležitostí značně urgentní. Vznik strategie proto vítáme, očekáváme ale, že nebude naplňována jen v mezích stávajících zvyklostí.

Je třeba, aby co nejdříve vznikl akční plán, který bude veřejný a bude obsahovat harmonogram dalšího postupu včetně jasných termínů realizace podle stanovené priority. Preference také nemůže být omezována zájmy automobilové dopravy. Když automobilová doprava kolabuje, nesmí s sebou stáhnout do záhuby i dopravu veřejnou. V rámci preference se nesmíme bát operativních opatření, přetrasovávání linek a zajištění volných koridorů pro veřejnou dopravu i za cenu zrušení parkovacích míst.

Návrhy na důsledný způsob naplnění strategie jsme proto zaslali formou otevřeného dopisu řediteli Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Petru Tomčíkovi a na vědomí dali vedení všech hlavních městských institucí zabývajících se dopravou. Očekáváme pozitivní reakci – veřejná doprava je přece páteří pražského dopravního systému, a všichni o ní tvrdí, že je pro ně maximální prioritou.

Zřízení preference veřejné dopravy v případech, kdy budou existovat protiargumenty od zastánců dopravy automobilové, je prubířským kamenem, který serióznost upřednostnění veřejné dopravy nad automobilovou u konkrétních organizací a jejich protagonistů prověří nejlépe.

Dopis si můžete přečíst zde.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře