O připravovaném zákazu jízdy na kole v centru Prahy podrobněji

Po týdnu od první mlhavé informace o tom, že Praha 1 chce zakázat jízdní kola v pěších zónách v centru údajně kvůli provozu elektrických skútrů vydávaných za jízdní kola, několika dnech zoufalé snahy přesvědčit radní o tom, jak nesmyslný je to krok, přes úterý, kdy Rada MČ své usnesení stejně schválila a pátek, kdy Auto*Mat spustil petici proti tomuto návrhu, máme nyní prostor pro důkladnější shrnutí.

Co se přesně stalo

Rada Městské části schválila v úterý 2. 5. následující usnesení číslo UR17_0530:

Rada městské části

1. bere na vědomí
dynamicky narůstající počet koloběžek a kol s přidaným elektrickým pohonem na území MČ Praha 1

2. konstatuje, že
tyto dopravní prostředky slouží k uspokojení poptávky turistů a ohrožují chodce na dopravně zklidněných komunikacích

3. ukládá
Odboru dopravy Úřadu MČ Praha 1, jako věcně příslušnému SSÚ, připravit návrh řešení uvedené problematiky možnou časovou regulací (10:00 – 18:00) jízdy kol a koloběžek v nejkritičtějších místech pěších zón na území MČ Praha 1, uvedených v příloze tohoto usnesení uložené v OVO. Současně ukládá předložit trasy možných objízdných tras, je-li to v jednotlivých případech možné. Po projednání v Komisi dopravní a v Komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, předložit výsledný materiál k projednání Radě MČ Praha 1

O záměru se vědělo několik dní předem. Auto*Mat i mnozí pražští cyklisté informovali radní a zastupitele, že omezení jízdy na kole centrálními pěšími zónami poškodí cyklistickou dopravu v Praze. Rada MČ Praha 1 přesto usnesení navržené Ivanem Solilem a Richardem Burešem schválila. Údajným důvodem měl být přitom blížící se nápor takzvaných „elektrokoloběžek“ (ve skutečnosti elektrických skútrů, nikoli jízdních kol), které mají zaplavit Prahu po zákazu segwayí.

Cílené zadání?

Že je ale záměr usnesení také jiný, a není namířeno jenom k řešení nezákonného pohybu elektrických skútrů v bezmotorových zónách, je zřejmé z jeho formulace. Rada usnesením natvrdo specifikovala, že řešením bude časově omezený zákaz jízdy na kole, a odbor dopravy má pouze prověřit jeho možný rozsah. Taková nešťastná formulace neponechává téměř žádný prostor pro posouzení jiných řešení, jako je omezení rychlosti jízdy na kole, stanovení minimálního odstupu vozidel, zřízení koridorových průjezdů, stanovení jiného okruhu vozidel, konzultaci s Ministerstvem dopravy apod. Záměr Rady MČ Praha 1 je tedy jednoznačně namířený proti cyklistické dopravě.

Je jistě možné, že zpočátku byl tento záměr neúmyslný. Právě proto jsme se snažili, aby radní Prahy 1 ještě před schválením zmíněného usnesení pochopili, že zákaz kol cyklodopravu výrazně poškodí. Tím, že byli radní o rizicích zákazu předem informování, jej svým usnesením potvrdili jako úmyslný.

Nelegální provoz kilowattových skútrů se tak posouvá do pozice záminky, která umožní dále ztížit život cyklistům na Praze 1. To, že radní městské části možnosti účinného postupu proti elektroskútrům příliš nezajímají, vyplývá i z velmi vlažného postupu Prahy 1 vůči Ministerstvu dopravy (to např. rozhoduje o tom, co je a není kolo) a technologickým otázkám. Na konkrétní technické dotazy experta přes elektromobilitu Jakuba Dittricha představitelé MČ neodpověděli, poslali pouze neurčité proklamace o špatném přístupu Ministerstva – jeho konkrétní stanovisko nepřipojili.

Nakonec, Právní odbor Ministerstva Dopravy údajně vydal dne 5. 5. vyjádření k legálnosti provozu nehomologovaných vozidel kategorií L1e-A a L1e-B po veřejných komunikacích a pěších zónách. Správní úřad tak brzy dostane do ruky dokument, na základě kterého může místo časové regulace jízdních kol přikročit k úplnému zákazu vjezdu vozidel bez sjednané výjimky. Problém, údajně kvůli kterému se zákaz jízdy na kole prověřuje, byl tedy nejspíš vyřešen.

Dlouhodobě proticyklistický postoj Prahy 1

A co na to Praha 1? Mlží. Jediný z radních, který komunikuje, Richard Bureš, se ohrazuje, že MČ nic nezakázala, a obviňuje opoziční zastupitele i Auto*Mat ze lží. Text usnesení je ale jednoznačný, usnesení dává za úkol posoudit, kde všude se časově přesně definovaný zákaz zřídí. Takže Rada MČ nic nezakázala, protože ten zákaz jenom zadala připravit? Směšné slovíčkaření podstatu věci neměnící.

Radnice Prahy 1 je dlouhodobě proslulá svými proticyklistickými postoji, které chabě maskuje za ochranu chodců. Dále je známá velmi vstřícným postojem k automobilům, kterých chce na své území přilákat co nejvíce výstavbou podzemních garáží. Tento alibismus prokázala při nedávné rekonstrukci ulice Štěpánské, kdy nejprve zamítla zřízení cykloobousměrky – prý s ohledem na to, že je přece žádoucí rozšířit chodníky – aby nakonec vynucenou změnou projektu před dokončením zvýšila v ulici počet parkovacích stání. Chodníky tak zůstanou stejně úzké jako před rekonstrukcí a potvrzená parkovací místa v této lokalitě brzy doplní podzemní garáže. Že právě cykloobousměrka ve Štěpánské mohla (společně s také odmítnutou Opletalovou) pro řadu relací sloužit jako obchvat dolního Václaváku (kde bude nově platit zákaz), je už jen smutnou ironií.

Poštvat proti sobě cyklisty a chodce je nejlepší způsob, jak se zbavit tlaku na snižování automobilové dopravní zátěže na území městské části. Méně aut na Praze 1 je v zájmu pěších i cyklistů a proto je nejlepší vymezit těmto dvěma uživatelským skupinám co nejmenší ring a v něm je postavit proti sobě. Když se budou „pěšáci“ sekat s „kolařema“ o Zlatý kříž (oblast kolem Můstku), nikdo se nebude otírat o nové garáže, plánované rampy na Václaváku a podobné absurdity, které autofilní radnice svým občanům a pražským uživatelům centra potichu chystá.

Negativní dopady plošného zákazu

Centrální pěší zóny v mnoha městech mají jízdu na kole nějakým způsobem omezenu. Taková města ale zpravidla mají síť kvalitních cyklistických tras vedenou MIMO tyto pěší zóny. A tam, kde to nejde (například v Mnichově či na některých náměstích v Kodani), bývá zřízen alespoň koridorový průjezd cyklistů omezenou rychlostí. Vídeň má souvislou cyklostezku kolem celého historického centra – nově dokonce v podstatě zdvojenou. Díky tomu nevedou přes centrální pěší zónu proudy cyklistické dopravy. Ulicí Herrengasse je zřízen cykloobousměrný průtah centrem a několik ulic kolem pěší zóny vede praktický cyklookruh.

Viden_centrum

pěší zóny a cyklostezky ve Vídni (srovnejte s Prahou, níže)

Oproti tomu Praha nemá vůbec žádnou cyklostezku, která by procházela skrz centrum, nebo jej použitelným způsobem obcházela. Dalším problémem, který negativně postihl nejen cyklistickou, ale těžce i tramvajovou dopravu, je situace, kdy pěší zóny byly po r. 1985 vytvořeny z těch nejširších a komunikačně nejvýznamnějších uzlů v centru. Zlatého kříže a Náměstí Republiky. Ty přitom vzhledem ke konfiguraci uliční sítě historického jádra města prakticky nelze adekvátně objet. Z toho vyplývá, že centrální pěší zóny jsou – nutno říci bohužel – významnou součástí pražské cyklistické infrastruktury.

To „bohužel“ má přitom dva významy: Jednak je to postesknutí nad skutečností, že cyklisté musí jezdit místy, kde jejich přítomnost ve větších počtech skutečně není optimální, jednak je to postesknutí, že Praha nebyla cyklistické dopravě ani za posledních deset let rozvoje schopna v centru vytvořit nic lepšího. Ovšem to druhé postesknutí jde hodně na vrub opět právě radnici městské části Praha 1, která cyklodopravu v zásadě nepodporuje.

rozsah_a_cyklo_praha
pěší zóny a cyklostezky v Praze

Drastický dopad bude mít zákaz také na pomalu se rozvíjející bezmotorovou citylogistiku. Nejde jen o „pár messengerů“. Jde také o to, že takovýto zákaz naprosto podkopává možnost grassrootového vzniku bezmotorových systémů citylogistiky, které se při absenci jiné regulace „špinavé“ dopravní obsluhy centra bez výhody průjezdu pěšími zónami těžko obejdou. Dopravní obsluha centra bude tak i nadále postavena na klasických dieslových dodávkách (s často pochybným stavem filtru prachových částic).

Pěší zóny si žádají řešení, které nepoškodí Pražany

Vztah cyklistů a chodců v centrálních pěších zónách není jednoznačný. Jsou místa, kde je ulice široká desítky metrů a průjezd na kole bezpečný a neobtěžující. Jsou místa a časy, kde je vlastně bezohledné kolo dokonce i vést, protože se musíte protlačovat hutným davem. Jsou cyklisté, kteří se nechovají dost ohleduplně. A jsou chodci, kteří zapomínají, že jízda na kole je v této zóně z dobrých důvodů (viz výše) možná.

A konečně, řadu problémů přidělávají zbytečná permanentní úzká místa – například předzahrádky v ulici 28. října a na Staroměstském náměstí. Či nevhodně umístěný mobiliář a ohraničování pěší zóny řadami květináčů ponechávajících k průchodu méně než polovinu uličního profilu.

Má-li tedy Praha 1 problém se vztahem chodců a cyklistů v centrálních pěších zónách, musí na ten problém nahlédnout v celé jeho komplexnosti a nemůže si předem zužovat vějíř řešení na časově omezený zákaz. Právě to ale její Rada učinila.

Věc, kterou mohla Praha 1 udělat už dávno, by bylo schválení cykloobousměrek, které po ní požaduje cyklokomise – některé už od roku 2007! Cykloobosměrky (jako například Husova) by pro řadu relací umožnily frekventovaná místa pěších zón legálně objet, čímž by se frekvence cyklistů v pěších zónách výrazně snížila. Praha 1 také mohla odstranit úzká místa, která sama vytváří povolováním často zbytečně velkých restauračních předzahrádek. Usnesení mohlo být směřováno obecněji a ne přímo na zákaz. Ať bude výsledné řešení od dopraváků jakkoliv kompromisní, pachuť politického zadání definované slovy „zakažte to!“ z něj nikdo nevyvětrá.

Auto*Mat bude jednat

Počáteční nejistota, nedostatek informací i časová tíseň vedly Auto*Mat k několika tvrdším vyjádřením. Mluví-li ale radní Bureš na jedné straně o lžích – že prý nic nezakázali (no jistě, jen ten zákaz zadali), a na druhé straně tvrdí, že o Auto*Matu je přece známo, že zakazuje auta, není důvod vyhýbat se ostřejší reakci.

Městská část tvrdí, že svým zadáním zakázat jízdu na kole v určitých částech centra „otevírá diskusi“. Nejsme si jistí, ve kterých zemích je zvykem „otevírat diskusi“ položením nože na krk. Auto*Mat přesto nabízí své síly, kontakty a odbornou zdatnost – jednak k faktickému řešení provozu pofidérních motorových vozítek, jednak k vyjednání přijatelného způsobu, jakým bude provedeno ono tendenční zadání Rady městské části. Respektujeme skutečnost, že Rada MČ Praha 1 má demokratický mandát požadovat toto opatření. Očekáváme nicméně, že i volení zástupci budou respektovat právo Auto*Matu jako spolku zabývajícího se kvalitou života ve městě, aby upozorňoval na dopady rozhodnutí radnice Prahy 1, které postihnou nemalou skupinu uživatelů veřejného prostoru ve městě a pokusil se dosáhnout korekce záměru a možná i nějakého zlepšení celkové situace.

Vstupujeme proto do dalších jednání s jasným postojem:

Vztah chodců a cyklistů v centrálních pěších zónách je třeba řešit s ohledem na zájmy obou zúčastněných skupin.

Vyloučení cyklistů z větší částí pěších zón v centru by způsobilo zásadní zhoršení podmínek pro jízdu na kole v centrální Praze a tedy by bezmotorové dopravě v Praze jako celku více uškodilo než prospělo.

Jakékoliv omezení průjezdu na kole centrálními pěšími zónami musí být kompenzováno souběžným vytvořením přiměřeně atraktivních objízdných tras.

Ve zkratce to znamená, že za každý kus ulice, který bude Praha 1 chtít cyklistické dopravě vzít, musí nabídnout novou cyklistickou infrastrukturu, která zhoršení podmínek pro jízdu na kole přinejmenším kompenzuje.

Co můžete udělat vy sami?

Leží-li vám na srdci zachování možnosti průjezdu na kole pražskými centrálními ulicemi a náměstími způsobem bezpečným pro všechny, máte několik možností, jak naši snahu podpořit:

1. Podepište naši výzvu proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra.

2. Pokud jste tak už neučinili, napište radním a zastupitelům Prahy 1, jak vás zákaz či časové omezení jízdy na kole v centru poškodí. (kontakty na radu MČ zde)

3. Připojte se na stránky Cyklisté sobě a podpořte svým hlasem tématem se zabývající podnět.

4. Podpořte naše aktivity pro dlouhodobě udržitelnou pražskou dopravu finančně: nakrmteautomat.cz/rozvoj-prahy

Cokoliv z toho uděláte podpoří naši pozici při vyjednávání výsledné podoby zákazu.

Děkujeme!

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře