Praha 1 chce zakázat jízdu kol na pěších zónách v centru

Zítra, 2.5., bude Rada MČ Prahy 1 hlasovat o zákazu používání jízdních kol v centrální pěší zóně v okolí Můstku a Staroměstského náměstí. Zákaz pravděpodobně projde, neboť ho posvětil i radní pro dopravu Prahy 1. Důvodem zákazu všech kol jsou četné stížnosti obyvatel na turisty používající zejména elektrické koloběžky, kteří ohrožují chodce. Zákaz ale dopadne i na ohleduplné cyklisty, kteří tudy denně projíždí. Auto*Mat proti návrhu protestuje.

Žádáme Prahu 1, aby se zdržela unáhlených a plošných zákazů a ve spolupráci s odborníky, Magistrátem, policií a ministerstvem dopravy hledala takové řešení, které umožní slušným lidem i nadále po centru města jezdit na kole bez toho, aby byli kriminalizováni za prohřešky někoho jiného.

Obr 1: Kam se na kole možná už nepodíváme

Obr 1: Kam se na kole možná už nepodíváme

 

Vyzvali jsme také naše příznivce, aby spolu s námi proti zákazu protestovali – napsali nesouhlasnou zprávu radním a zastupitelům:

„Vážení radní a zastupitelé Prahy 1,

na úterní radě je k jednání bod bezpečnosti v pěších zónách Starého města. Apelujeme, abyste v radě MČ neschvalovali zákaz jízdy na kole ve stávajících pěších zónách, a to pokud možno ani v dílčím rozsahu nebo s časovým omezením.

Jsme si vědomi problému, který zde je s turistickými koloběžkami. Nelze jej ale řešit na úkor slušných Pražanů, kteří budou tímto značně omezeni ve své mobilitě. Zákazem jízdy na kole platným pro všechny by také došlo k přenesení problému na někoho, kdo s ním nemá nic společného, což je přinejmenším eticky pochybný postup.

K řešení problému s turistickými „koloběžkami“ a bezpečností v pěších zónách obecně navrhujeme, aby byly před schválením zákazu nejprve prověřeny následující alternativy:

1) Zajištění důsledné kontroly vozítek provozovaných jako „koloběžky“, tj. jako jízdní kola. Dle našeho názoru nejde o jízdní kola. Pro elektrokola platí, že elektrický pohon je pouze pomocným prvkem ke šlapání či odrážení (koloběžka). To, co tam jezdí, je dle našeho názoru moped a zde to tedy nemá co dělat. Nejste-li si jisti, doporučíme vám kontaktovat některého experta na tuto problematiku, například majitele ekolo.cz, p. Jakuba Ditricha (jakub@ekolo.cz).

2) Omezení turistických „vláčků“ stanovením, že v pěší zóně mohou jezdit cyklisté pouze jednotlivě. To je možné úpravou zóny doplněním značky B34 – Nejmenší vzdálenost mezi vozidly. Stanovíte-li minimální vzdálenost mezi vozidly například na 20 metrů, budete moci turistické „vláčky“ efektivně postihovat, přičemž tím nepoškodíte průjezd jednotlivých dopravních cyklistů.

3) Ve spolupráci s magistrátem a Ministerstvem dopravy nalezení jiného řešení bez předchozího zákazu jízdy na kole.

4) Minimalizace dopravního cyklistického provozu v pěších zónách (zejména na Staroměstském nám.) zřízením legálních objízdných tras. Tedy zřízení cykloobousměrek, umožňující Staroměstské náměstí ve většině nyní užívaných relací legálně objet.“

 

Dopady zneprůjezdnění pěších zón na Starém Městě pro cyklisty

Přes pěší zóny na Starém Městě jednak vedou celoměstské cyklotrasy (ať v podobě značené či plánované), a v praxi jimi vede řada místních bezmotorových spojení, pro které v současnosti neexistuje adekvátní alternativa – viz obrázek 1, kde zejména trasa po Staroměstském okruhu, průjezd od Pařížské na Václavské náměstí a východozápadní spojení ulicí Celetnou mají nadmístní význam. Jejich přerušení poškodí podmínky pro jízdu na kole na celopražské úrovni.

Počet nehod s účastí cyklisty v oblasti centrálních pěších zón, které by měly nějaké následky, je přitom malý. Od 1. 1. 2007 do konce roku 2016 jsou v pěších zónách na Starém Městě Policií ČR evidovány pouhé 4 nehody s účastí cyklisty, všechny s následkem lehkého zranění (viz http://nakole.templ.net/nehody4.htm#map=17/50.0861/14.4233). Ve třech případech došlo ke sražení chodce cyklistou, v jednom případě byl cyklista sražen projíždějícím autem.

Jedním z důvodů, proč cyklisté volí pro svůj průjezd pěší zóny, je i absence alternativních průjezdů. Řešením v takovém případě není plošný zákaz, ale zlepšení nabídky legálních objezdů pěších zón (zejména Staroměstského náměstí) tak, aby průjezd jimi volili dopravní cyklisté co nejméně – například zřízením vhodných cykloobousměrek (viz dále). Dále je na zvážení odstranění úzkých míst vzniklých instalací některých restauračních předzahrádek, pokud výrazně lokálně zmenšují šířku ulice a vytvářejí tak umělá kolizní místa – to se týká zejména křižovatky Václavského nám. a ul. 28. října.

 

 

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře