Hodnotíme nový dopravní rozpočet Prahy – příprava toxických záměrů stále běží

30. 11. 2016, LAB , Ostatní

Pražský rozpočet na rok 2017 už tolik netíží stavba městských dálnic, takže se konečně dostává i na pozitivní úpravy a rekonstrukce městských veřejných prostorů. Bohužel ale dál běží přípravy toxických záměrů, které by se měly přehodnotit, nebo nejlépe zcela vypustit – zejména přípravy Blanky 2, Radlické a Břevnovské radiály.

Praha se konečně vymanila z placení astronomických doplatků za tunelový komplex Blanka, letos se zaplatí již jen “drobné” – 262 mil. Kč. Praha si tak může vydechnout a investovat do mnoha záměrů, které dříve musely stát. Dojde tak například k revitalizaci Karlova náměstí a na další roky se připravuje přestavba několika významných městských tříd (Vinohradská, Bělohorská, Dukelských Hrdinů, Veletržní) i prostranství (Vítězné náměstí, nám. Jana Palacha).

Podporu udržitelné a bezmotorové dopravy v rozpočtu tradičně zajišťují kapitoly BESIP, bezbariérovost a stavba cyklostezek. Vyhrazených 40 mil. Kč je ale pro uspokojivý rozvoj cyklodopravy rozhodně málo. Částka bohužel vyplývá z malého počtu připravených akcí, což je důsledek totálního zmrazení záměrů pro cyklodopravu v předchozím volebním období.

Oddychnutí města od stavby městských dálnic bohužel nemá trvat dlouho. Praha každoročně vyčleňuje desítky milionů na projektování Blanky 2, Radlické a nově i Břevnovské radiály – ničivého záměru dálnice vedoucí z Řep přímo na hranici centra Prahy. První má být ale na řadě Radlická radiála, kde už byly utraceny stovky milionů Kč na průzkumné a přípravné práce. Vyjmenované záměry budou stát dohromady ke stovce miliard. Tyto peníze budou v budoucnu chybět ve veřejné dopravě, školství, zdravotnictví, technické vybavenosti, údržbě či kultuře.

Kromě těchto velkých staveb se ale připravují i drobné škodlivé záměry v širším centru města: jmenujme třeba další rampu z Vyskočilovy na ulici 5. května nebo podjezd křižovatky Harfa.

Rozpočet Prahy nicméně musíme číst nejen podle toho, co v něm je, ale také podle toho, co v něm není. Marně hledáme třeba peníze na přípravu některých potřebných staveb pro veřejnou hromadnou dopravu, kde se vyjímají především nulové plány zkvalitnit městskou železnici (hlavně průjezd pod centrem města), která by mohla být účinným lékem proti dopravnímu tlaku ze Středočeského kraje na hlavní město. Není možné se vymlouvat, že by tento problém měl řešit stát.

Velkou časovanou bombou pražského rozpočtu do budoucna zůstávají enormní běžné výdaje, které v rozpočtovém výhledu téměř zcela eliminují výdaje investiční. Proto znovu dáváme ke zvážení, zda je skutečně rozumné, aby město ze svého rozpočtu platilo 80% celkových výdajů na veřejnou hromadnou dopravu a pouze 20% se platilo z jízdného. Tento poměr dofinancování z městského rozpočtu je mezi západními metropolemi výjimkou. Vytváří závislost veřejné dopravy na kondici městského rozpočtu, jež je podle nás nezdravá, a omezuje možnost investovat do zkvalitňování hromadné dopravy a zvyšování její konkurenceschopnosti vůči dopravě automobilové. Není možné argumentovat, že vysoké provozní výdaje na MHD jsou rovnocenné s investičními výdaji do rozvoje automobilové dopravy, které roli MHD v přepravě lidí po městě oslabují.

Vybrané problémové záměry

ZáměrCelkové náklady (mil. Kč)výdaje 2017 (mil. Kč)Komentář Auto*Matu
0000000 – Obchvat VinořStovky mil. Kč?0,5Zbytečný záměr, jako obchvat Vinoře bude sloužit vnější okruh.
0000081 – Městský okruh Pelc/Tyrolka – Balabenka5 20020S ohledem na podmínky EIA1 (realizace po dokončení celého SOKP2) a probíhající debatu o alternativním řešení dostavby MO je lepší přesměrovat další přípravy na posouzení alternativních řešení.
0000094 – Balabenka – Štěrboholská radiála9 00040dtto (platí to samé co v buňce o řádek výš)
V rozpočtu jsou náklady akce 9 mld. Kč, ale výsledné náklady budou pravděpodobně daleko vyšší.
0008313 – Libeňská spojka4 50020dtto
0007553 – Břevnovská radiála11 9251Se záměrem nesouhlasíme. Přivede automobilovou dopravu do centra města a vytvoří nežádoucí konkurenci veřejné dopravě, především modernizované železniční trati Praha – Kladno.
0009567 – Radlická radiála Jihozápadní město – Smíchov14 00040,9Se záměrem nesouhlasíme. Přivede automobilovou dopravu do centra města a vytvoří nežádoucí konkurenci veřejné dopravě, především metru B.
0041346 – Újezd – propojovací komunikace2501Nevhodný, nežádoucí záměr, který slouží pouze pro vytvoření obchodních zón s přednostní obsluhou individuální automobilové dopravy (IAD).
0000000 – Mimoúrovňová křižovatka Harfa2802Nežádoucí záměr, nesmyslné zvyšování kapacity pro IAD bez návazností (ul. Freyova dále pokračuje na náměstí OSN, které takto nelze upravit.
0007567-  Vyskočilova – 5. května, nájezdová rampa4225Doplnění nájezdové rampy na Magistrálu ubere pozemek přilehlé ZŠ, zvýší zatížení lokality IAD a opět posílí dojem magistrály jako dálnice.
0043051 – Březiněves – obchvat1000,5Zcela zbytečný záměr, s nímž nesouhlasí obce ve Středoč. kraji, které na tento obchvat navazují. Stačilo by zklidnit stávající průtah.

 

Vybrané pozitivní záměry

ZáměrKomentář
0000000 – Vítězné náměstíSoutěž o návrh na urbanisticko-dopravní řešení prostoru. Je správné, že se řeší soutěží.
0000000 – Nákladové nádraží ŽižkovJedná se o urbanisticko-dopravní řešení transformačního území. Je správné, že se řeší soutěží.
0042700 – Revitalizace Malostranského náměstíŽádoucí revitalizace významného městského prostoru.
0000026 – Úprava parteru náměstí Jana PalachaŽádoucí revitalizace významného městského prostoru.
0042064 – Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.
0042804 – Revitalizace Karlova náměstí, etapa II.
Žádoucí revitalizace významného městského prostoru.
0000000 – Pěší a cyklistická lávka Karlín – Štvanice – Holešovice;
0042822 – Lávka Holešovice – Karlín
Žádoucí nové bezmotorové spojení.
0000000 – Táborská (A, B, C)Žádoucí revitalizace významné městské třídy.
0000000 – Dukelských hrdinů – Veletržní (Letenský kříž)Žádoucí revitalizace významných městských tříd.
0008559 – Komunikační propojení Evropská – SvatovítskáV navrhovaném provedení (základ 1+1 pruh) a se souběžnou “uliční dietou” na Evropské směrem k Vítěznému náměstí se jedná o přínosný záměr.
0042808 – Rekonstrukce Vinohradské uliceŽádoucí revitalizace významné městské třídy, je ale třeba zajistit zde bezpečné podmínky pro jízdu na kole.
0042932 – Park + Ride Černý Most III.
0042933 – Park + Ride Zličín III.
0042934 – Park + Ride Veleslavín0042935 – Park + Ride Opatov

0004348 – Záchytná parkoviště Park + Ride

Obecně vítáme snahu o zvýšení kapacity P+R. Konkrétní záměry (zejména ve stávající zástavbě) je třeba realizovat citlivě k okolnímu prostředí a tak, aby docházková vzdálenost od těchto parkovišť k nástupištím kolejové dopravy byla pro parkující lidi atraktivní.
Cyklistické stezky (40 mil.)Částka odpovídá připravenosti záměrů. Malá připravenost je daná tím, že v letech 2010-2014 byla zastavena příprava cykloopatření a obrovskou setrvačností, kdy dostat nově zadané akce po tomto období do realizace trvá několik let.
0041888 Holešovičky (zakopání)Záměr až za 9 mld. Kč uleví přetížené a zcela zdevastované městské třídě a umožní navrátit ulici do původního stavu včetně obnovení tramvajové trati. Otázkou ale zůstává přesná podoba záměru, která může mnoho vylepšit, ale i mnoho zkazit.
0041892 – Veřejný prostorDrobné intervence ve veřejném prostoru je třeba tímto způsobem podporovat.
BESIPInvestiční akce podporuje zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
0007560 – Chodníkový programZásadní investiční položka pro obnovu katastrofálně zanedbaných pražských chodníků.
0042131 – Praha bez barierŽádoucí odstraňování bariér ve veřejném prostoru pomůže všem.
0043013 – Waltrovka – lávka pro pěšíNapojení nově realizovaného developmentu na stanici metra zvýhodní bezmotorovou dopravu.
0000000 – Revitalizace Václavského náměstíDlouho očekávané zahájení rekonstrukce Václavského náměstí.
0042177 – Zelená MalovankaÚpravy ve prospěch bezmotorové dopravy v oblasti postižené umístěním mimoúrovňové křižovatky.
0042821 – Dvorecký MostVítáme zahájení přípravných prací.
0006925, Libeňský mostVítáme přípravu rekonstrukce.

Vysvětlivky:

  1. EIA – z anglického Environmental Impact Assessment. Je studie vyhodnocující vliv stavby na životní prostředí
  2. SOKP – Silniční okruh kolem Prahy

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře