Blanka zvýšila dopravu v Praze o 4 %. TSK neumí počítat

Doprava na hlavních pražských ulicích po otevření tunelu Blanka nevzrostla, chlubí se Technická správa komunikací1 a radní pro dopravu Petr Dolínek. Nemusíte být dopravní analytik, abyste si všimli, že tady něco nehraje – stačí vyjít do ulic.

Před měsícem jsme se rozhodli odvážné tvrzení města ověřit. Přepočítali jsme dopravní data přímo od TSK a ejhle, vyšel nám opak – pražská doprava po Blance narostla o 4 % (jen během října 2015 auta ujela o 585 000 kilometrů denně navíc).

S našimi výsledky jsme kontaktovali TSK i radního pro dopravu a požadovali vysvětlení. Jejich odpovědi, které rozebíráme níže, nás nepřekvapily. „Došlo ke změnám, ale doprava se nijak výrazně nezvýšila,“ pějí v unisonu.

 

Účel světí prostředky

Proč město dělá, že evidentní nárůst dopravy nevidí? Důvody má hned dva:

1. Pro TSK není přípustné přiznat, že by „spásná” Blanka, která měla dostat auta z povrchu pod zem, selhala. Byl by to důkaz, že podobné velké dopravní stavby ve městě nikdy neodstraní kolony – naopak ještě je zahustí.

2. O druhém důvodu se tolik nemluví. Sedmimiliardová (sic!) dotace, kterou město dostalo od EU na výstavbu nového metra A do Motola, má jednu podmínku: automobilové emise CO2 v Praze klesnou do pěti let po otevření metra o 0,5 %. Splnit tuto podmínku půjde s novými auty, která se s Blankou ve městě vyrojila, leda zázrakem. Samozřejmě sčítání dopravních intenzit se dá lehce „přizpůsobit” a sedm miliard si nechat…


1+1=1,5

Bude zajímavé, jaká čísla přinese nedávné sčítání dopravy za rok 2016, které zatím není zcela zveřejněné. Už první výsledky z pouhých patnácti úseků (http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/blanka) ale mluví jasně: doprava vzrostla o další statisíce najetých kilometrů denně. Jsme moc zvědavi, jak dlouho bude TSK výsledky tutlat a jak je bude interpretovat tentokrát.

strip_kolona

Pro úplnost přikládáme odpovědi, které jsme dostali od TSK i s naším vysvětlením (dopis, který jsme v této věci dostali od náměstka pro dopravu Petra Dolínka, reagoval na několik dalších dotazů. Analýzu této odpovědí si proto ponecháme do dalšího článku.):
odpoved_tsk_sken_vybarveno

Tvrzení TSK č. 1: Nárůst na sledované síti nastal s ohledem na rozšíření sítě o Tunelový komplex Blanka a Poncarovu ulici.
K nárůstu o 585 000 vozokm2 přispěla Blanka 411 000 vozokm a Poncarova ul. 32 000 vozokm. Na sledované síti mimo tyto stavby je tak stále nárůst o 142 000 vozokm. Nárůsty intenzity na sledované síti vně městského okruhu (mimo Blanku) pak dosahují i nadále 3 až 8 procent. Kromě toho dopravní výkon na nové komunikací je v naprostém nepoměru s poklesem dopravního výkonu na stávající komunikační síti a proto ho nelze takto bagatelizovat.

s-tsk

Zdroj: www.tsk-praha.cz

Tvrzení TSK č. 2: Výstavba nových komunikací změnila váhu statistického vzorku a celková doprava nevzrostla.

Toto tvrzení je závažnější. TSK vlastně tvrdí, že ikdyž intenzita dopravy na měřených komunikacích vzrostla, celkově doprava nevzrostla (zajímavé!). Tento paradox ozřejmuje tak, že se změnil podíl dopravního výkonu na hlavních a vedlejších ulicích. Jenže tento poměr není nikde blíže definován. TSK tak zřejmě objevila legendární Pišvejcovu konstantu, která, vynásobena s výsledkem získaným, dává takový výsledek, jaký zrovna potřebujete.

Jestliže dle TSK doprava na celkové síti stagnuje a na vybrané síti přibude 585 000 vozokilometrů, znamená to, že doprava mimo vybranou síť musela o týchž 585 000 vozokm klesnout.

A protože dopravní intenzity mimo vybranou síť TSK odhaduje na méně než poloviční ve srovnání se sítí vybranou (nějakých 7 mil. vozkm oproti 15 milionům na měřené síti), musí doprava mimo vybranou síť klesnout asi dvakrát více, než o kolik stoupla na síti vybrané. Podtrženo, sečteno: aby měla TSK pravdu, musela by na podzim 2015 doprava mimo nejhlavnější komunikace poklesnout oproti předchozímu roku o těžko uvěřitelných 8,5 % .

Pokud si nedovedete představit pokles dopravy o 8,5 %, tak zhruba takový nastal po zprovoznění Blanky v centru Prahy. Tehdy se pár měsíců dalo po centru jezdit i ve všední den, jako by byla sobota. U snížení intenzity poblíž kritické hranice totiž stačí pár procent a kolony prakticky zmizí. A jak víme z opačného příkladu ulice Jugoslávských partyzánů, když je ulice na hraně, stačí pár tisíc aut navíc, aby nastal totální kolaps.

Celoplošný pokles dopravy v méně významných ulicích o 8,5 % by se tedy musel projevit téměř absolutním vymizením kolon na většině nesčítaných pražských ulic. Třeba v takové ulici Pod Táborem, kde teď autobusy běžně nabírají desítky minut zpoždění kvůli zácpám, ehm.

Troufáme si tudíž prohlásit, že TSK si snížení podílu dopravního výkonu mimo sledovanou síť o 8,5 % prostě vycucala z prstu. Respektive, začala tvrdit, že se doprava nezvýšila, aniž by si ověřili, co by to na vedlejších ulicích muselo číselně znamenat. Přitom je tak snadné poznat, jaký nesmysl plácli.


Vysvětlivky:
1) TSK je příspěvková organizace města zajišťující rozvoj, výstavbu, správu, údržbu a opravy pozemních komunikací a některého dalšího městského majetku na území Prahy (www.tsk-praha.cz).

2) Vozokilometr (vkm) – udává počet kilometrů, které ujede dané vozidlo (osobní automobil, autobus, nákladní automobil) bez ohledu na jeho vytížení

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře