Blanka vrací úder, tentokrát na Kulaťáku

Na Vítězném náměstí byla dnes spuštěna “dočasná” signalizace přechodu na nejfrekventovanější pěší spojnici metra Dejvická, tramvajových zastávek a Dejvické ulice. Doposud bezbariérový přechod byl posunut a má nově vysoké obruby. Tak si TSK a Praha 6 představují “řešení” dopravy indukované na Kulaťák tunelem Blanka: Dalším omezením chodců, a odměnou pro ty, kdo v Praze používají ten nejméně udržitelný dopravní prostředek – osobní auto.

Iniciativa Auto*Mat si je vědoma, že náměstí je přetíženo automobilovou dopravou. Proto navrhuje přibrzdit vjezd na “kulaťák” z Evropské doplněním čtvrtého ramene přechodů, jejichž nepřítomnost zde narušuje urbanistickou hodnotu prestižního veřejného prostoru Vítězného náměstí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Už jednou posunutý přechod byl vzdálen ještě dál od objezdu a nahrazen bariérovým.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Dočasné“ řešení. Jak dlouho zde budou chodci nuceni k drezúře v podobě mačkání tlačítka a čekání, než uplyne nezkrátitelná půlminutová zelená pro auta?


Sedmdesátá léta skončila

„Vraťte se do hrobu, páni inženýři!“ Zrušení bezbariérového přechodu na Vítězném náměstí a jeho nahrazení signalizovaným je jen poslední krok z dlouhé řady snahy dopravních inženýrů devastovat v Praze město pro pěší a přesunout lidi do aut.

Nestačilo, že Blanka, choromyslný projekt dopravních inženýrů uvízlých v normalizačním myšlení 70. let, Praze dopravně prakticky vůbec nepomohla – úzká hrdla automobilové dopravy akorát přesunula jinam. Ale ještě ve jménu mrtvého konceptu “plynulost dopravy nade vše” mají dotyční politici a úředníci tu drzost omezovat chodce na hlavních pěších proudech na Vítězném náměstí, velkolepém a v Praze unikátním prostoru pro lidi.

Přechod u zastávek ve Svatovítské fungoval bez signalizace desítky let. Před pár lety ho postihla první “dopravácká” rána, když byl odsunut dále od kruháku. To aby auta před ním nezdržovala rotaci na kruhovém objezdu. Tím se prodloužila pěší vazba a nesmyslně zkrátila tramvajová zastávka. Nyní bude přechod signalizován s cílem zvýšit propustnost pro automobily. Chodci tak budou trestáni zato, že daným místem vůbec chodí.

Přijde to někomu normální? Přijde někomu normální, že se výrazně zvýší počet chodců porušujících předpisy a chodících na červenou, protože v chodecky tak exponovaném místě to prostě nebude možné jinak? A v případě nehody? Chodci budou vinni, i když za jejich potíže může někdo jiný.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do včerejška bylo legální přejít, když nic nejelo. Ode dneška není.


Těžce zkoušené náměstí

Tyto snahy jdou proti plánované revitalizaci těžce zkoušeného náměstí. Místo rušení přechodů by bylo záhodno naopak doplnit další, přes všechna ramena kruhového objezdu, a zachovat jejich polohu těsně na jeho okraji pro optimální pěší vazby a jasné urbanistické vyznění. Snahou by mělo být zpřístupnit i samotnou vnitřní část kruhového objezdu, jako se to v podobné situaci plánuje na slavných kruhových náměstích Paříže.

V centru Dejvic si s veřejným prostorem nemůžete hrát tak autíčkářsky, jak někde mezi Opatovem a Šeberovem. Vítězné náměstí je srdcem severozápadního sekroru města, nejmonumentálnější náměstí v Praze a zásadní veřejný prostor. Není možné ho zkoušet umrtvovat zvyšující se preferencí IAD a omezovat pěší pohyb. Náměstí je přirozeným cílem mnoha aktivit a místních obyvatel a individuální automobilová doprava do tohoto prostoru nepřináší nic pozitivního, naopak její přítomnost nese pouze negativa jako je hluk, emise, stres, atd. Tomu ale zásadně neodpovídá dopravně-inženýrský přístup, jaký na něj Praha 6, magistrát a TSK uplatňuje. Tento přístup je odtržený od reality života a bere v potaz pouze jednu veličinu kterou je automobilová doprava a přizpůsobuje jí okolí. Za nemalé finanční prostředky se snaží marně odstraňovat negativná dopady IAD na životní prostředí, místo toho aby se šlo opačnou cestou, tj. levným omezením IAD s následným přirozeným utlumením jejích negativních účinků.

Stačí nepodkuřovat IAD

Na Vítězné náměstí patří všechny druhy dopravy. To ovšem znamená, že je třeba zásadně snížit jeho ovlivnění automobilovou dopravou, protože ostatní druhy dopravy, ač mnohem frekventovanější a využívá je víc lidí, tak jsou automobilovou dopravou velmi utlačovány.

Opravdu nás nezajímá, zda nápor aut město vyřeší zaškrcením příjezdů, či výstavbou obchvatu Kulaťáku, který jsme v omezené podobě podpořili. Ale dopravní experty TSK, podepsané pod takto zhoubným návrhem rozhodně nic neopravňuje poškozovat dále kvalitu života ve městě jen proto, že jejich předchůdci – nebo možná dokonce oni sami – učinili v minulosti chybné rozhodnutí v podobě výstavby vnitroměstského dálničního tunelu. Dopravní problémy, které Blanka způsobuje, nedávají nikomu divokou kartu k tomu, aby ničili a poškozovali naprostou většinu uživatelů veřejného prostoru na úkor pohodní menšiny, která má ke svému kvalitu života ve městě ohrožujícímu návyku mnoho alternativ.

Je třeba říci to jasně: Jestli jsou na Vítězném náměstí problémy s průjezdnosti pro automobilovou dopravu kvůli chodcům, je třeba podpořit chodce a omezit auta na přijatelnou míru.

Namísto signalizace doplňte přechody na Evropskou

K nápravě vede jednoduchá cesta. Především žádáme město,

  1. aby byla stávající provizorní signalizace okamžitě odstraněna a obnoven původní bezbariérový přechod,
  2. ale také aby byl tento přechod vrácen zpět k okraji kruhového objezdu, kam z hlediska komfortu pro pěší a urbanismu náměstí patří.
  3. Dále je nutné konečně obnovit čtvrté rameno přechodů přes Evropskou ulici tak, aby chodci nebyli ponižováni nutností slézat do podchodu při snaze pohybovat se na celé západní části náměstí. Tím se současně sníží tlak na přechody ve Svatovítské, protože doprava z Evropské bude kouskována a kapacitně korigována už před náměstím.

Pro výše uvedené jsme ochotni učinit vše nezbytné. Požadované změny považujeme za pouhý začátek potřebné revitalizace a zlidštění prostoru. Možná tím i konečně odzvoní v hlavách projektantů a politiků, že město není hračka, ale živý organismus, na nějž dávno vyvrácené dopravní teorie druhé poloviny minulého století opravdu neplatí.

Chceme město přednostně pro lidi, nikoliv pro auta, a za tím naše oraganizace jednoznačně stojí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V moderním městě chodci za mříže nepatří.


Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře