I ty můžeš poladit Prahu!

Praha vyzývá obyvatele: zapojte se do plánování budoucnosti pražské dopravy na poladprahu.cz.

Hlavní město připravuje nový strategický dokument, který vstoupí v platnost v roce 2018 a může výrazně zvýšit kvalitu života v Praze. Tzv. Plán udržitelné mobility má na základě podnětů Pražanů i obyvatel přilehlých regionů určit dopravní vývoj Prahy – bude se týkat všech druhů dopravy (bezmotorové, motorové i parkování) a město je povinno vaše podněty a připomínky zapracovat.

Za Auto*Mat moc prosíme: je na nás, jak bude pražská doprava vypadat, proto přiložte svou ruku k dílu a přejte si dopravu skutečně udržitelnouMáme jedinečnou šanci, jak zvýšit kvalitu veřejného prostoru a života v Praze, jak zajistit čistší životní prostředí a lepší zdraví Pražanů, jak posunout Prahu k městům, ve kterých se dobře žije jako je Vídeň, Kodaň nebo Vancouver. Tak pojďme do toho!

Náš nezájem by naopak způsobil, že se dokument stane jen prázdnou nádobou pro ospravedlnění dotací na předimenzované dopravní stavby. Nezazní-li požadavky na čistší ovzduší, přívětivější životní prostředí, rozvoj cyklodopravy nebo zklidnění přetížených komunikací v centru, nemusí výsledný plán tyto zájmy zohlednit.

Cíle Plánu udržitelné mobility jsou:

 • zlepšení dostupnosti
 • vyšší účinnost přepravy osob a zboží, snížení energetické zátěže
 • snížení znečištění životního prostředí
 • kvalitní a atraktivní veřejný prostor
 • zvýšení bezpečnosti v dopravě

Až budete psát na poladprahu.cz/chci-poladit-prahu, máme pro vás následující tipy:

 • Příspěvek je omezen délkou 160 znaků, připravte si proto jeho formulaci co nejlépe.
 • Je možné podat více podnětů z jednoho e-mailu, máte-li tedy složitější sdělení, pokuste se jej rozčlenit.
 • Podnět lze i nakreslit do mapy jako bod, čáru či plochu.
 • Plán nepůjde do totálních podrobností, požadujte spíše věci významné pro město nebo čtvrť, případně změny systémové, procesní. Můžete ale zdůvodnit potřebnost určitého dopravního řešení v ulicích, které vás zajímají. U velkých staveb lze zdůvodnit, proč ji (je) podle vás Praha potřebuje či ne.
 • Neomezujte se na požadavky pro vámi preferovaný druh dopravy. Možná důležitější je stanovení podmínek pro ty druhy dopravy, které kladou velké nároky na finance, veřejný prostor či výrazně zatěžují lidské zdraví.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře