Udržitelná bezpečnost v Nizozemsku

25. 03. 2016, Ostatní

Jak snížit nehodovost? v Nizozemsku vytvářejí takové prostředí, ve kterém účastníci provozu dělají co nejméně chyb.

V Nizozemsku je v uličním/silničním provozu využíván koncept udržitelné bezpečnosti vycházející z toho, že lidé dělají chyby a byla by škoda, aby tím způsobovaly zranění a ztráty životů. Přístup udržitelné bezpečnosti je vytvářet v uličním/silničním provozu takové prostředí, ve kterém lidé dělají méně chyb. A méně chyb znamená méně nehod. Všechny chyby samozřejmě nelze odstranit. Udržitelná bezpečnosti se ale snaží snižovat jejich možné následky.

Větší bezpečnosti v uličním/silničním provozu lze dosáhnout mnoha způsoby. V bodech je zjednodušeně popisujeme:

Různé druhy dopravy vedou jinudy

 • většina aut v malém městečku nejezdí jeho ulicemi, nýbrž po ulici/silnici, která byla pro tento účel vytvořena. A protože v původních ulicích jezdí méně aut, vzniká v součtu méně nebezpečných situací
 • protože většina aut jezdí jinudy než ulicemi, v ulicích je díky tomu snazší jezdit na kole a lidé skutečně jezdí na kole více. Proto vzniká méně nebezpečných situací
 • nové obytné čtvrti jsou postaveny tak, aby většina aut nejezdila jejich ulicemi (silnice pro tento účel jsou postaveny po okrajích čtvrti a znemožňují rychlou jízdu autem)
 • školy a obchody v nové obytné čtvrti jsou postaveny v místech dobře dostupných pěšky a na kole

Konkrétní příklad z města Harderwijk: Pro kamiony směřující do průmyslové zóny a do přístavu byla postavena jiná ulice než ta, která vede městem

Různé druhy dopravy vedou spolu, ale odděleně

 • paralelně s ulicí či silnicí vede cyklostezka (výjimkou jsou jen ulice s rychlostí aut menší než 30 km/h a vesnické silnice a cesty, kde projíždí jen jedno auto za několik minut)
 • podél silnice s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h a více vede cyklostezka nebo “druhá menší silnice” určená pro obsluhu domů, traktory, chodce a cyklisty. Opět vzniká v součtu méně situací, ve kterých mohlo dojít ke srážce auta s chodcem/cyklistou nebo auta s autem/traktorem

Bezpečné a komfortní křížení různých druhů dopravy

 • pro chodce/cyklisty jsou na frekventovaných ulicích zřízeny signalizované přechody pro chodce/přejezdy pro cyklisty, na kterých je zelená dostatečně často
 • upraveny jsou i silnice/ulice, jež na první pohled vypadají, že je zvládne přejít každý. Ale například pro malé školáky či starší lidi to v ranní špičce problém být může. Proto je ve vozovce např. vytvořen ostrůvek, kde se každý může v klidu rozhlédnout a případně počkat
 • pro chodce/cyklisty, kteří potřebují překonat větší silnici nebo dálnici, je vybudován podjezd apod.

Odstraňování překážek

 • křižovatky, ulice a silnice v Nizozemsku umožňují školákům jet bezpečně na kole bez doprovodu – rodiče se o děti nemusejí bát a proto mají potřebu méně používat auto. Lidé tedy celkově více jezdí na kole
 • křižovatky, ulice a silnice umožňují lidem jezdit na kole do vysokého věku (z cyklostezek mizí prudké zatáčky, nepřehledná místa, nerovný povrch a nadbytečné sloupky. Také lidé na vozíku mohou jet v úrovni, nemusí přes obrubníky. Okraj cyklostezky je značen bílou čarou tak, aby jej viděli i lidé, kteří hůře vidí)

Předvídatelnost situací

 • existuje co nejméně typů křižovatek a ulic/silnic. Křižovatky a ulice/silnice jednoho typu vypadají stejně a účastníci provozu se pak chovají tak, jak od nich ostatní očekávají
 • na křižovatkách a kříženích je snaha zajistit, aby na sebe jednotliví účastníci provozu dostatečně a včas viděli
 • na křižovatkách a kříženích je snaha zajistit, aby bylo jednoduché předpovídat, co ostatní účastníci provozu udělají

Závěr

V článku byla shrnuta část postupů, které v Nizozemsku vyvinuli k dosažení větší bezpečnosti uličního/silničního provozu. Jde o postupy v dopravním i územním plánování, díky kterým v provozu dochází k méně zraněním a ztrátám životů. Základním principem je navržení prostředí, ve kterém lidé dělají méně chyb. Pro tento účel vyvinuli nový typ křižovatek, ulic a silnic a dle něj rekonstruují i starou infrastrukturu v celém Nizozemsku. Tím vzniká méně situací, jež mohou vést k nehodám. Křižovatky a úseky mezi nimi jsou především navrženy na takovou rychlost, ve které na sebe jednotliví účastníci provozu zvládnou reagovat a následky případné srážky jsou méně vážné. Územní plánování má na bezpečnost uličního/silničního provozu také vliv. Již při návrhu dopravní sítě a jednotlivých čtvrtí  se zabývají způsoby, jak předejít srážkám vznikajícím při vzájemném křížení jednotlivých druhů dopravy (nebo při společném vedení druhů dopravy po jedné ulici/silnici).

Mimochodem, v Nizozemsku se při návrhu ulic zabývají také sociální bezpečností, tedy postupy, jak návrhem veřejného prostoru dokonce předcházet výskytu zločinu. 

Autor: Václav Kříž

Zdroje:

http://www.crow.nl/publicaties/design-manual-for-bicycle-traffic
http://www.swov.nl/rapport/DMDV/Advancing_Sustainable_Safety.pdf


Článek byl vydán v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře