Rozpočet Prahy 2016 ignoruje dopady Blanky a humanizaci magistrály

03. 12. 2015, Ostatní

Návrh pražského rozpočtu byl předložen a Auto*Mat ihned po jeho zveřejnění zanalyzoval kapitoly věnované dopravě. V plánu je věnovat stamiliony na nesmyslné rozšíření Libeňského mostu a projektování Blanky 2, která pravděpodobně bude v rozporu s připravovaným územním plánem. Ignoruje Radou schválenou humanizaci severojižní magistrály či doprovodná opatření k tunelu Blanka. V rozpočtu se také počítá se snížením prostředků na bezmotorovou dopravu na polovinu, ty jsou však již nyní na minimu. Netransparentně připravený rozpočet znemožňuje vést o jeho nedostatcích věcnou diskuzi. Auto*Mat přesto navrhuje provést v rozpočtu před schválením změny směrem k větší udržitelnosti pražské dopravy.

Zbytečné peníze do Blanky 2 a Libeňského mostu

Praha může v dopravních kapitolách ušetřit více než čtvrt miliardy korun, pro které existuje rozumnější využítí. V rozpočtu je 200 milionů na stavbu zbytečně širokého Libeňského mostu. Dalších 45 milionů hodlá utratit na přípravu územních rozhodnutí na Blanku 2, která bude pravděpodobně v rozporu s návrhem nového územního plánu. Za zbytečné považuje Auto*Mat utrácet v příštím roce také 84 milionů za Radlickou radiálu.

Rozpočet bohužel nevyhrazuje žádné prostředky na humanizaci severojižní magistrály, místo toho počítá se stavbou dalšího ramene mimoúrovňové křižovatky Vyskočilova. Významným mínusem je i fakt, že rozpočet neřeší doprovodná opatření ke zprovoznění tunelu Blanka, To je varování, že Praha předem počítá s prodlužováním zkušebního provozu Blanky donekonečna.

Dotace ztráty Pražské integrované dopravy (PID)

Velkou otázkou je další financování provozu PID v Praze. Příští rok bude Praha hradit ztrátu z jejího provozování již cca 14,5 mld Kč a nezdá se nám, že je tato spirála dlouhodobě udržitelná. Pokud nechceme, aby do budoucna došlo ke snížení kvality či plošné obsluhy a intervalů MHD, bude potřeba se během příštího roku zamyslet nad jejím dalším financováním.

Udržitelná doprava znovu osekána

V rozpočtu na rok 2016 jsou výrazně sníženy částky na bezmotorovou dopravu. Investice do zlepšování bezpečnosti chodců, oprav chodníků a cyklodopravy mají poklesnout na méně než polovinu. V současné době hrozí úpadek chodníkového programu, na který je v rozpočtu alokováno jen 5 milionů korun. Podobný problém je i v cyklodopravě, na kterou byly sníženy investice ze 40 milionů na 20. Tento fakt se ale neslučuje s plánem cyklokomise, která doporučila pro rok 2016 realizovat sadu prioritních investic s násobně vyššími náklady. V městském rozpočtu se nepočítá ani s prostředky na dlouhodobě připravovanou pěší lávku přes ulici Bělehradská.

Pozitiva

Oceňujeme, že z rozpočtu 2016 vypadly tzv. “podchody v Partyzánské”, které by byly v zásadě jen velmi drahým způsobem, jak si zadělat na přesun severojižní magistrály z Argentinské na Bubenskou. Proti záměru je i městská část Praha 7. Dalším kladem je přidělení prostředků na měkká opatření podporující udržitelnou mobilitu a její strategické plánování. Oceňujeme i to, že Praha připravuje stavbu Dvoreckého mostu pro tramvaje a bezmotorovou dopravu, chce prodloužit tramvaj do Slivence a zatím neomezuje objednávku veřejné dopravy.

Příprava rozpočtu stále za zavřenými dveřmi

I po nadějných volbách, jejichž výsledek sliboval razantní zprůhlednění rozhodování o veřejných věcech, se rozpočet města stále sestavuje za zavřenými dveřmi. Letos byla navíc možnost vyjádření veřejnosti ke schvalovanému rozpočtu předem prakticky anulována tím, že se zastupitelé již předem zavazují, že na navrženém rozpočtu nezmění ani tečku nad ‘i’.

blanka2_balabenka

Příloha: Problémy v dopravních kapitolách rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2016

ZáměrPřidělená částka (mil. Kč)Komentář a návrh Auto*Matu
Blanka 2 – příprava územních rozhodnutí45 mil.Letos nelze pokračovat v přípravě těchto staveb. V novém územním plánu bude s velkou pravděpodobností tzv. “duál”, který navrhuje stavbu v koridoru Blanky 2 v úspornějším provedení. Půjde tedy o zbytečně vyhozené peníze. Doporučujeme snížit tuto částku na 5 mil. Kč, které by byly věnovány na přípravu těchto záměrů v souladu s návrhem metropolitního plánu.
Holešovičky – tunel, Hloubětín zahloubení –  příprava10 mil.I zde platí, že nový územní plán bude lokality řešit pravděpodobně jinak, příprava by se tudíž měla pozastavit.Návrh: Snížit na 2 mil. Kč a použít na přípravu dokumentace v souladu s návrhem metropolitního plánu.
Radlická radiála84 mil.Stavba má pozastavené územní rozhodnutí, prostředky lze převést na jiné priority. Bylo by žádoucí přehodnotit podobu křižovatek v Butovicích. Navrhujeme letos přidělit jen 5 milionů na zakonzervování průzkumné štoly a ostatní peníze alokovat na jiné záměry.
Libeňský most200 mil.Stále se připravuje naprosto zbytečné rozšíření a nikoliv rekonstrukce mostu ve stávající šířce. TSK údajně nechala skartovat předfinální verzi dokumentace na rekonstrukci mostu ve stávající šířce. Navrhujeme snížit na 5 mil na opakovanou projektovou přípravu rekonstrukce v původní šířce.
U Seřadiště, Na louži, Pod soutratím97 mil.Ulice U Seřadiště je sice velmi rozbitá, ale jedná se o místní ulice, které nemají celoměstský význam. Jejich opravou vznikne zkratka pro IAD. Návrh: Prověřit, zda je nutné dělat v akci v celém rozsahu, zda nestačí pouze opravit extrémně rozbitou vozovku v ul. U Seřadiště. Rozpočet letos snížit na 50 mil.
Možné celkové úspory z výše uvedených záměrů jsou vysoko přes 300 mil. Kč.
Humanizace magistrály0Drobná opatření lze sice realizovat z “provozních” kapitol např. Technické správy komunikací (TSK), vyčlenění zvláštní částky by ale jejich realizaci výrazně podpořilo. Navrhujeme vyčlenit cca 30 mil. Kč.
Doprovodná opatření k tunelu Blanka0Také zde lze drobná opatření realizovat z “provozních” kapitol např. TSK, vyčlenění zvláštní částky by ale jejich realizaci výrazně podpořilo. Navrhujeme vyčlenit cca 30 mil. Kč.
P+R1 mil.Tak nízká částka prokazuje, že Praha v přípravě P+R i nadále fatálně selhává. Současný stav přípravy ale znamená, že navyšování této položky by letos nemělo smysl.
Cyklistické stezky20 mil.V r. 2015 se vyčerpalo 40 mil, a to i přes značné obstrukce TSK. Prostředky jsou potřeba také na doplnění cykloopatření do záměrů jiných městských investorůNávrh: Zvýšit na 50 mil a rozšířit účel kapitoly tak, aby se z ní daly dofinancovávat cykloopatření v akcích jiných investorů.
Lávka Bělehradská0Bezbariérové propojení Karlova a Vinohrad řeší problémový přechod přes Bělehradskou na Zvonařce. Prostředky nebyly přiděleny. Navrhujeme doplnit (cca 20 mil.)
BESIP (akce na zvýšení bezpečnosti pěších)20 mil.Snížení pro údajně malou připravenost akcí. BESIP ale eviduje kolem stovky lokalit, kde je třeba problémy řešit, každoročně se realizuje méně než desetina.Návrh: Zvýšit na 50 mil a urychlit přípravu.
Chodníkový program5 mil.Letos se podařilo do obnovy chodníků ve spolupráci s městskými částmi investovat téměř 60 mil. Kč. Drastické omezení prostředků do této kapitoly není v komentáři k rozpočtu nijak zdůvodněno. Navrhujeme zvýšit na 50 mil.
Celkové navrhované navýšení v těchto kapitolách je 185 mil.

Pozor, tunel! Happening proti projektu Blanky 2

 

Autor: Vratislav Filler


Článek byl vydán v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře