Dolínek a TSK: data o dopravě po Blance zveřejníme

Dopravní výbor dne 15. října měl nabitý program. Jedním z bodů bylo prvotní shrnutí provozu po otevření tunelu Blanka od Technické správy komunikací. Tři týdny po zprovoznění Blanky se doprava na více lokalitách začíná stabilizovat a srovnání intenzit v jednotlivých týdnech by už určitě poukázalo na místa vhodná pro realizaci doprovodných opatření. Proto je zásadní, aby TSK okamžitě zveřejňovala veškerá hrubá data o intenzitách provozu.

Průběžné zveřejňování všech dat o intenzitách provozu považujeme za nezbytné z následujících důvodů:

 1. TSK měří intenzity provozu za veřejné peníze. Data proto mají být k dispozici všem, kdo o ně projeví zájem (to jsou nyní zejména městské části, neziskové organizace a rezidenti v dotčených ulicích).
 2. Obecně platí, že stejná data lze interpretovat různými způsoby. Inteptretace TSK není jediná možná a nutně správná (již máme zkušenosti s tím, že někteří pracovníci TSK ve svých analýzách data interpretují chybně či účelově, viz článek).
 3. Úplným zveřejněním se předejde podezření, že bylo s daty zpětně manipulováno, například s cílem oddálit odhalení projevujících se změn.
 4. Protože na řadě míst si již řidiči našli nové cesty a město by tak mohlo dostát svým slibům a pustit se do zřizování doprovodných opatření.
 5. Protože souběžně se stabilizací cest stávajících řidičů se nyní rozbíhá dopravní indukce a pro mnoho míst je to poslední šance držet dopravu na současných intenzitách.
 6. Data o intenzitách provozu nejsou osobními údaji, které by si vyžadovaly zvláštní zacházení.
 7. Na základě úplných a podrobných dat budou moci vznikat kvalitní alternativní výklady a predikce dopravního chování, jejichž zohlednění při realizaci jednotlivých dopravních staveb může vést k významnému uspoření veřejných prostředků.

Požadujeme proto stanovení nezbytně nutného termínu, kdy dojde k úplnému a následně pravidelnému zveřejňování veškerých sbíraných dat o dopravě. TSK je organizací placenou z veřejných prostředků a tudíž plní veřejnou službu. Odmítnutí zveřejňování dopravních dat považujeme za závažné neplnění služeb jeho zřizovateli – občanům hl. m. Prahy.

Pokud by došlo k umělému prodlužování termínu či zveřejnění neúplných dat nebo dokonce k trvajícímu záměrnému ignorování veřejného sdílení dat, požadujeme okamžité odvolání současného vedení TSK a provedení takových kroků, které neprodleně povedou ke zveřejnění požadovaných dat.

Už dávno před výborem, 29. září jsme dopisem požádali náměstka pro dopravu Petra Dolínka, aby zajistil okamžité zveřejňování všech relevantních datových podkladů (zde). TSK nicméně dodala podklad na výbor v kvalitě, na jakou jsme u této organizace zvyklí: podklad dorazil méně než 24 hodin před jednáním výboru a obsahoval informace o intenzitách provozu jen pro první den po zprovoznění Blanky a jen pro malou část komunikační sítě. Zcela chyběly informace z významných ulic v centru (Wilsonova, Hlávkův most, Smetanovo nábřeží, Karmelitská). Dále chyběly výsledky ze sčítání prováděných na Praze 1 nebo 5 a chyběly také jakékoliv informace o dopadech zprovoznění tunelu na čistotu ovzduší.

Na jednání výboru jsme se proto dotázali náměstka pro dopravu Petra Dolínka, jak a kdy budou data k dispozici.

Dolínek přislíbil, že město bude zveřejňovat data o intenzitách v řádu týdnů. Samotné město má potíže data získávat (je paradoxní, že například kompletní informace o zpožďování veřejné dopravy nemá k dispozici ani ROPID). Technická komise zkušebního provozu dostane zpracovaný materiál – ten si vyžádáme.

Ředitel Technické správy komunikací Ladislav Pivec za TSK potvrdil, že TSK bude ráda poskytovat vše, co má, a co je možné.

Další důležité přísliby:

Petr Dolínek podporuje výstavbu obchvatu Vítězného náměstí (komunikace Evropská – Svatovítská, tzv. KES) ve dvojpruhovém provedení, aby se výrazně nezvýšil provoz na Evropské.

Náměstek pro dopravu dále slíbil, že posouzení doprovodných opatření bude prováděno ve spolupráci s ČVUT – není jasné, zda posouzení budou dělat přímo lidé z ČVUT nebo širší pracovní skupina. Pro Auto*Mat je důležité, aby posouzení doprovodných opatření prováděli experti nezávislí jak na městských institucích (jako je např. TSK), tak na skupinách propojených s přípravou staveb Městského okruhu. Optimální by bylo najít zahraniční firmu, která má již s dopravním zklidňováním dostatek zkušeností. Zda ale bude arbitrem pro doprovodná opatření někdo takový, zatím není jasné.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře