Odpověď primátorky ke stavebním předpisům

Dne 13.8. jsme se přes elektronické interpelace radních otázali primátorky Adriany Krnáčové na detaily kolem schvalování Pražských stavebních předpisů:

Vážená paní primátorko, jako zástupce iniciativy Auto*Mat a bývalý člen pracovní skupiny k novelizaci Pražských stavebních předpisů (PSP) bych se rád zeptal na následující:

 1. Kdo tvořil přípravný tým dnes Radou schválené novely PSP?
 2. S kým bylo toto znění externě konzultováno?
 3. Jakým způsobem byly v tomto znění vypořádány dřívější připomínky MMR a dalších subjektů?
 4. Bylo schválené znění připomínkováno městskými částmi?
 5. Jaké konkrétní nedostatky mělo neschválené znění novely PSP podané Vaším náměstkem Matějem Stropnickým, že nemohlo být přijato? (prosím, uveďte s odkazem na konkrétní paragrafy)
 6. Je u schváleného znění záruka, že bude ze strany MMR přijato vstřícněji než znění připravované Vaším náměstkem a s MMR konzultované? Proč konkrétně? (prosím, uveďte s odkazem na konkrétní paragrafy obou verzí)
 7. Budete Vy osobně postupovat nadále tak, aby si Praha své stavební předpisy pro budoucnost zachovala?

Děkuji a budu vděčný za rychlou odpověď.
S pozdravem
Vratislav Filler

Analýza odpovědí

Dne 17.8. jsme obdrželi odpověď. Vzhledem k tomu, že není strukturovaná podle otázek, museli jsme ji vyhodnotit. Zde je výsledek:

1. Kdo tvořil přípravný tým dnes Radou schválené novely PSP?

„Návrh textu připravila moje kancelář na základě podkladu, který doposud zpracovala odborná komise (sic!) a po konzultaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Jednalo se v zásadě jen o legislativně technickou záležitost. Vycházeli jsme z podkladů, které vznikly v rámci dosavadního projednávání možných podob PSP na IPR a IPR znění mnou předložených předpisů kontrolovalo.“

Na otázku nebylo odpovězeno (nebyla uvedena žádná jména). Je téměř jisté, že primátorka zde nepíše pravdu, pokud uvádí, že schválené znění PSP vzniklo na základě výsledku práce odborné komise. Znění PSP, které vyšlo z odborné komise, obsahuje desítky věcných změn, včetně například formálních změn slovosledu. Ve schváleném znění PSP se ale neobjevily žádné změny v paragrafech věnovaných občanské vybavenosti či dopravě, kde bylo mnoho progresivních návrhů.

2. S kým bylo toto znění externě konzultováno?

Nebylo zodpovězeno (nebyla uvedena žádná jména).

3. Jakým způsobem byly v tomto znění vypořádány dřívější připomínky MMR a dalších subjektů?

Bylo zodpovězeno neurčitě a bez odkazů na konkrétní znění textu.

4. Bylo schválené znění připomínkováno městskými částmi?

Nebylo zodpovězeno.

5. Jaké konkrétní nedostatky mělo neschválené znění novely PSP podané Vaším náměstkem Matějem Stropnickým, že nemohlo být přijato? (prosím, uveďte s odkazem na konkrétní paragrafy)

Bylo zodpovězeno s tím, že se jedná o paragrafy 45 (doplnění proslunění) a 66 (tepelná ochrana). Vzhledem k tomu, že se těmto otázkám Auto*Mat nevěnuje, nedokážeme posoudit, zda je problematičtější verze Krnáčové nebo Stropnického.

6. Je u schváleného znění záruka, že bude ze strany MMR přijato vstřícněji než znění připravované Vaším náměstkem a s MMR konzultované? Proč konkrétně? (prosím, uveďte s odkazem na konkrétní paragrafy obou verzí)

„Předložené a schválené předpisy se od návrhu mého kolegy Stropnického liší zejména v tom, že odbourávají veškeré zásadní nedostatky, na které nás upozornilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úprava se týkala nejklíčovějších paragrafů, kvůli kterým MMR pozastavilo platnost předchozího dokumentu.“

Bylo zodpovězeno nedostatečně.

7. Budete Vy osobně postupovat nadále tak, aby si Praha své stavební předpisy pro budoucnost zachovala?

„Mým jediným cílem bylo a je uhájit Praze možnost vydávat vlastní stavební předpisy.“ 
(Větší část dopisu pak obsahuje politicky argumentované rozvedení této odpovědi.)

Bylo zodpovězeno a chápeme to jako slib, že MMR schválí tuto verzi.

Závěry

 • Primátorka nesdělila, kdo jmenovitě schválenou verzi PSP připravoval nebo konzultoval.
 • Primátorka s nejvyšší pravděpodobností klame, uvádí-li jako podklad práci odborné komise a to v odpovědi přímo jejímu členovi.
 • Posouzení, jak byly vypořádány námitky MMR k § 45 a 66 si dovolíme ponechat expertům na daná témata.
 • Primátorka slibuje, že je jejím cílem PSP uhájit.

Stále je možné, že část podnětů v oblasti dopravy či výškové regulace bude do znění PSP znovu zapracována v rámci připomínkového řízení. Stejně tak je ale možné i ledasco jiného…


Pro úplnost uvádíme celou odpověď.

17.08.2015

Dobrý den, v pátek 14. 8. 2015 jsem vydala k celé záležitosti tiskové prohlášení. „Chci reagovat na účelovou argumentaci náměstka Matěje Stropnického a objasnit, proč jsem byla nucena zasáhnout a odebrala mu kompetenci k Pražským stavebním předpisům. Ano, mnou připravené předpisy vycházejí z původních Pražských stavebních předpisů (PSP) přijatých panem Hudečkem. Jedná se o ty předpisy, které v lednu tohoto roku pan náměstek Stropnický vychvaloval a svolal demonstraci před budovu Magistrátu za odvolání ministryně pro místní rozvoj, která pozastavila platnost těchto předpisů. Mým jediným cílem bylo a je uhájit Praze možnost vydávat vlastní stavební předpisy. Předložené a schválené předpisy se od návrhu mého kolegy Stropnického liší zejména v tom, že odbourávají veškeré zásadní nedostatky, na které nás upozornilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) a Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Úprava se týkala nejklíčovějších paragrafů, kvůli kterým MMR pozastavilo platnost předchozího dokumentu. Ke vzniku dokumentů

 • Návrh textu připravila moje kancelář na základě podkladu, který doposud zpracovala odborná komise a po konzultaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Jednalo se v zásadě jen o legislativně technickou záležitost. Vycházeli jsme z podkladů, které vznikly v rámci dosavadního projednávání možných podob PSP na IPR A IPR znění mnou předložených předpisů kontrolovalo.

K regulaci reklamy, plánovacím smlouvám a výškové regulaci

 • Regulace reklamy je identická s návrhem náměstka Stropnického a je rozšířena jen o další formát reklamy, na který náměstek Stropnický zapomněl.
 • Územně plánovací smlouvy jsou ve stavebním zákoně od roku 2006, není důvod toto duplikovat v nařízení PSP.
 • Výšková regulace zůstává v PSP zahrnuta v původní podobě, zpřesnění je možné v připomínkovém řízení.

K připomínkám ministerstva Není pravda, že se náměstek Stropnický vypořádal se všemi připomínkami ze strany ministerstva. I po opakovaném upozorňování odmítal některé změny do novely předpisů zapracovat. Jednalo se o paragrafy 45 (doplnění proslunění) a 66 (tepelná ochrana). Nebylo mi příjemné řešení, které jsem zvolila. Není mým stylem zasahovat do kompetencí mých kolegů z Rady hl. m. Prahy. Nicméně, tuto výjimku jsem musela udělat, protože situace byla urgentní a neudržitelná. Stropnického návrh nevypořádával připomínky MMR a ÚOHS. A podle mého současného přesvědčení bylo Stropnického cílem, aby Prahou navržené stavební předpisy opět Ministerstvo pro místní rozvoj neschválilo. Jedním z argumentů náměstka Stropnického je líbivý protest proti developerům, jimž vyhlásil válku. Žádné město se ale bez developmentu, tedy bez vlastního rozvoje, neobejde. Povinností politiků není s někým kvůli vlastní popularitě bojovat, ale snažit se neustále nacházet nejlepší řešení pro občany města, kteří je do funkcí zvolili. Problém Stropnického je, že i v koalici praktikuje protestní formu politiky, která mu získala popularitu ve volbách. Není tedy pravda, že se potenciál pražské koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice vyčerpal, jak náměstek Stropnický tvrdí. Koalice dále plní svůj reformní a protikorupční program. Stropnický si naopak bere celou koalici za rukojmí, aby maskoval svou manažerskou neschopnost.“

 


 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře