Dotazy na primátorku ke stavebním předpisům

Rada v úterý 11. 8. schválila jinou verzi pražských stavebních předpisů než tu, na které – na základě zadání Rady náměstkovi primátorky pro územní rozvoj Matěji Stropnickému – několik měsíců pracoval početný odborný tým pracovníků IPR i externistů. Schválená verze z dílny primátorky je dosti chaotická a patrně obsahuje věcné chyby, které umožní „shození“ těchto předpisů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj.

Stropnického týmem připravovaný návrh stavebních předpisů přitom hodnotíme poměrně pozitivně (viz náš červnový článek), obsahoval řadu progresivních bodů, které se do schválené podoby samozřejmě nepromítly. Šlo přitom o kroky, které by výrazně přispěly k udržitelnosti pražského územního rozvoje a dopravy: například o institut plánovací smlouvy, zachování volné prostupnosti území podél menších vodních toků, regulace parkování na povrchu v případě výstavby kapacitních garáží v centru města a povinné vyhrazení parkovacích míst pro elektromobily a jízdní kola.

V souvislosti s tím jsme zaslali primátorce hlavního města Prahy Adrianě Krnáčové sadu dotazů, částečně přes aplikaci dotazy.prahe.eu a následně formou žádosti o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Primátorce klademe následující otázky:

1.

Jaké bylo plné složení týmu připravujícího nové nařízení PSP schválené dne 11. 8. 2015.?

2.

Kdo všechno měl k tomuto textu ještě před schválením přístup a s kterými externími experty či jinými subjekty byl tento text před schválením konzultován?

3.

Můžete poskytnout materiál zdůvodňující, proč nebylo možné schválit znění PSP předložené na téže Radě radním pro územní rozvoj Matějem Stropnickým, obsahující odkazy na konkrétní paragrafy a vysvětlení, v čem jsou tyto konkrétní paragrafy problematické?

4.

Můžete poskytnout analýzu popisující, jakým způsobem řeší problémy z bodu 1 schválené znění PSP, a to s odkazem na příslušné paragrafy?

(Poznámka: K otázkám 3 a 4 si dovolujeme předpokládat, že takové materiály musí existovat, jakkoliv se nestaly součástí důvodové zprávy, jinak by nebylo možné schválit PSP v té podobě, v jaké se to stalo.)

5.

Z jakých důvodů byla ve schválené verzi nařízení PSP ponechána příloha 1 kap. 6, která duplikuje existující normy, když požadavek na odstranění duplicit byl jedním z požadavků MMR?
(poznámka: takováto „nášlapná mina“ může být dobrou záminkou pro shození schválené verze PSP ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, následkem čehož by Praha patrně zcela přišla o možnost vydávat si vlastní stavební předpisy).

6.

Zda a jakým způsobem budou do PSP začleněny věcné změny připravené pracovní skupinou náměstka pro územní rozvoj, zejména standard občanského vybavení, požadavky na preferenci veřejné dopravy, požadavky na zřizování nabíjecích stanic pro elektromobily, požadavky zohledňující jízdní kola, elektrické skútry a vozidla carsharingu?

Schválením podivně připravené verze stavebních předpisů se Praha vystavuje riziku, že o možnost vydávat si stavební předpisy přijde. Například v oblasti stanovení počtu parkovacích míst je přitom pro Prahu nezbytné, aby si mohla tento požadavek regulovat sama. Určovat, kolik mají stavebníci budovat parkovacích stání, má být předmětem dopravní politiky jednotlivých obcí, která může být v závislosti na podmínkách velmi odlišná. Budou-li povinné počty parkovacích stání stanoveny pro Prahu celostátním předpisem, budou vznikat nad rámec současného stavu tisíce dalších parkovacích stání, přitahujících do centra Prahy zbytečně další automobily a zhoršujících tak v centru dopravní situaci i životní prostředí. Všechna větší města by měla mít možnost stanovovat si počty parkovacích stání sama, podle svých potřeb a zájmů.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře