Co s autobusy na Ládví?

Přesunuté autobusů z Nádraží Holešovic na Ládví místní příliš nevítají. Co si o tom myslíme?

Samozřejmě vnímáme nespokojenost občanů se zvýšenou dopravou v okolí jejich bydliště (o přeplněném Ládví autobusy nedávno psalo Metro zde). Nicméně z řady důvodů se s rozhodnutím ROPIDu přesunout příměstské autobusy na Ládví ztotožňujeme. Tento krok totiž směřuje ke zlepšení funkčnosti veřejné hromadné dopravy.

1) Nemyslíme si, že nárůst počtu autobusů významně ovlivní zatížení lokality Ládví, neboť již před změnou jich tam projíždělo násobně více, než tam bylo převedeno. Autobusy se na zatížení lokality hlukem i zplodinami i po změnách podílejí výraznou menšinou oproti automobilům, kterých lokalitou denně projede cca 20 000. Je spíše otázkou, zda nezlepšit prostředí lokality humanizací předimenzované ulice Střelničná, především prací s kapacitou ulice a zlepšením pěších a cyklistických vazeb v lokalitě, což může mít zároveň pozitivní vliv na preferenci MHD (buspruhy).

2) Souhlasíme s tím, že pokud by byla autobusová doprava přesunuta na terminál Letňany, tak by časová ztráta spojená se značnou zajížďkou působila proti snaze převést více lidí z aut do příměstských linek. Na terminálu Letňany k tomu není nabídka atraktivních tangenciálních linek autobusů (177, 183) a tramvají (10). Zvýšené využívání aut ze strany obyvatel Středočeského kraje při ukončení linek na terminálu Letňany by paradoxně v lokalitě Ládví mohla způsobit zvýšené zatížení automobilovou dopravou a zvýšený tlak na divoké parkování v blízkosti stanice metra v oblasti s již tak velkým nedostatkem parkovacích míst (sídliště Ďáblice). Snahou vždy musí být pokrýt MHD celou cestu obyvatel od domova až na pracoviště. To šetří zatížení obyvatel okrajů měst a zároveň snižuje nutnost investovat ze strany města do kapacitních záchytných parkovišť.

3) Je pravda, že pro část cestujících bylo výhodné ukončení autobusů v lokalitě Nádraží Holešovice se srovnatelnou jízdní dobou oproti variantě Ládví. To ale zase znevýhodňovalo dojíždějící směřující do oblasti Severního města, pro které to byla zbytečná zajížďka do centra alespoň na Vychovatelnu s nevhodně dlouhým přestupem. Tato situace je spíše motivovala k jízdě autem. A procento těchto lidí (dojíždějících z přilehlého sektoru Středočeského kraje) není v době, kdy vzniká více pracovních míst v širším centru Prahy, zanedbatelné. Pro Prahu by pak delší trasa autobusových linek na území města znamenala vyšší úhrady ztráty z provozu dopravy v situaci, kdy již v této oblasti vede paralelní kapacitní kolejová MHD s dostatečnou kapacitou. Ušetřené peníze lze mimo jiné investovat i do zlepšení kvality života pro obyvatele dotčené přesunem terminálu.

4) Ukončení na Nádraží Holešovice dlouhodobě trpělo špatnou dopravní situací na Prosecké radiále, především v ulici V Holešovičkách a na mostu Barikádníků. Po otevření Tunelu Blanka lze podle prognóz očekávat zhoršení dopravní situace a vedení autobusových linek by tak trpělo ještě vyššími nepravidelnostmi. Naproti tomu v ulici Střelničné ke kolonám nedochází a zvyšuje se tak pravidelnost autobusů.
5) Určité podcenění situace při koordinaci autobusů a zajištění dostatečných odstavných kapacit po přesunu linek na Ládví ze strany autobusových společností i ROPIDu neznamená, že tento krok byl chybný, pouze jeho provedení není zcela dokonalé. To je samozřejmě třeba napravit, nicméně věříme, že po odladění bude ukončení příměstských autobusů na Ládví bez větších problémů.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře