Dálnice nemusí tvořit bariéru

02. 06. 2015, Ostatní

Obec Stěžery na konci dubna znovu upozornila na opomíjený systémový problém: požádala Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby o dva metry rozšířilo a zaplatilo mostní konstrukci přes chystaný úsek dálnice D11. Dva metry jsou nutné pro připravovanou stavbu cyklostezky, která má vést podél silnice, a dálnici jen křížit. Stezka povede do Hradce Králové, aby lidé z okolí mohli bezpečně dojíždět do práce a škol. Stavbu stezky si zajišťují Stěžery a snaží si pro to zajistit podmínky. ŘSD se ale u rozšíření mostu v tomto případě odvolávalo na zákon, podle kterého podobné projekty financovat nesmí (1).

Logika věci velí mostní konstrukci rozšířit. Pokud má být jakýkoliv dopravní systém také sociálně a ekonomicky udržitelný, je třeba zajistit, aby liniová bariéra (dálnice, silnice I. třídy, železnice) nezpřetrhala možnosti pohybu ve svém okolí. V minulosti došlo ke zpřetrhání nejedné používané cesty se všemi dopady na možnosti pohybu po okolí. Problémům ale lze předejít. Bezpečná křížení umožňující komfortní pohyb pěšky a na kole podél stávajících silnic a na dalších vhodných místech musí být součástí každé připravované dopravní stavby již od počátečních prověřovacích studií záměru. Křížení by měl platit investor té které dopravní stavby (ŘSD, konkrétní kraj, Správa železniční dopravní cesty).

Postavit bezpečné křížení se v roce 2013 podařilo Pardubické ŘSD na křižovatce U Trojice (křižovatce ulice Pražská a silnice I/37). Město Pardubice díky tomu nemusí dodatečně a složitě problém s překonáním silnice I/37 řešit (2). Také Obec Psáry-Dolní Jirčany v souvislosti s výstavbou Pražského okruhu s ŘSD vyjednala výstavbu bezpečného křížení (3).

Problém naopak nebyl řešen včas, před tím, než ŘSD v roce 2014 otevřelo obchvat Postřelmova. Lidé se nyní mezi Postřelmovem a Zábřehem na kole pohybují v místě, kde mají nalevo i napravo auta pohybující se rychlostí až 90 km/h. Město Zábřeh na problém reaguje a chystá stavbu dvou stezek, které obchvat bezpečně překonají (4). Město dodatečně řeší bezpečnostní problém nešťastně způsobený státní investicí.

Ukradené silnice
Ignorování vazeb přes nové liniové bariéry není jediný problém. ŘSD se chystá přeznačit některé čtyřpruhové silnice I. třídy na rychlostní silnice a zakázat na nich pohyb pěšky a na kole (5). Jenže některé z těchto silnic vznikly rozšířením původních dvoupruhových a neexistuje podél nich snadno použitelná alternativa. Například úsek I/13 mezi Liběšicemi a Bílinou v hlubokém údolí řeky Bíliny nelze jednoduše objet. Na jiných místech alternativa existuje, ale není snadné ji najít.

Mnohde lze chytře využít úseky opuštěných silnic a lidi pohybující se jinak než autem na ně vhodně navést. Například poblíž rozšířené silnice I/13 mezi Rynolticemi a Bílým Kostelem nad Nisou existují opouštěné úseky staré silnice. Stačí je propojit kratšími úseky stezek a vznikla by bezpečná alternativa propojující vzájemně obce i turistické oblasti. Opuštěné úseky silnic čekají na využití i na dalších místech.

Závěr
Z výše zmíněného je patrné, že dopravní stavby musí být již od počátku přípravy plánovány tak, aby byly užitečné pro všechny, kteří se po nich a v jejich okolí pohybují. Kvalitně provedenou přípravou a vhodným plánováním se předejde  budoucím problémům či komplikacím a ušetří se nemalé finanční prostředky.

Dodatečně přeznačit silnici I. třídy na rychlostní komunikaci je možné jen za předpokladu, že bude vytvořena komfortní alternativa pro bezmotorovou dopravu. Dodatečné úpravy dopravních staveb a jejich okolí musí existující problémy řešit, nikoliv je prohlubovat.

Autor: Ing. arch. Tomáš Cach

Zdroje:

(1) Pruh pro cyklisty versus pokračování D11, to je oč ve Stěžerech běží, 28. 4. 2015
(2) Silnice I/37 Pardubice – Trojice, informační leták, stav k 04/2015, 28. 4. 2015
(3) Vize pro obec, 06. 10. 2010
(4) Kolem měst vyrostou nové cyklostezky, 7. 3. 2015
(5) Nové pojetí dálniční sítě: rychlost 110 km/h také na vybraných silnicích I. tříd, 13. 8. 2012


 

Článek byl vydán v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře