Změny v územním a strategickém plánu + pozvánka na debaty

08. 12. 2014, Uncategorized @cs

Proč je po 20 letech zapotřebí další změna přístupu k řešení pražské dopravy? Jaká pozornost bude věnována příměstské železnici nebo cyklodopravě? Co nahradí projekt Blanky 2?  Marek Zderadička z IPRu prezentuje hlavní změny v připravovaných pražských koncepčních dokumentech. Ke změnám územního plánu navíc zítra a pozítří proběhnou dvě veřejné diskuze.

Pozvánka

úterý 9. 12.: Veřejná diskuze k návrhu změn územního plánu na území MČ Praha 5

středa 10.12.:  Prezentace změn 07 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Článek

V obsáhlém článku vydaném v časopise Stavebnictví (http://www.casopisstavebnictvi.cz/koncepce-rozvoje-dopravni-infrastruktury-prahy_N5306) popisuje Zderadička, vedoucí Kanceláře infrastruktury a krajiny na IPRu navrhovanou podobu dopravního systému Prahy. Shrnuje dosavadní vývoj dopravy v Praze a nový strategický rámec pro řešení mobility v pražské aglomeraci.

V současnosti se připravují dva významné městské dokumenty: Metropolitní územní plán a aktualizace strategického plánu. Tyto dokumenty začínají reflektovat změnu paradigmatnu „stavíme, co můžeme“ směrem k udržitelnosti pro městský rozpočet i kvalitu života Pražanů. Praha přestává mít peníze na velké dopravní investice a začíná chápat, že udržitelná cesta leží jinde než v pokračování dosavadních plánů.

Zásadním bodem je přehodnocení koncepce kapacitních komunikací. Doposud nedokončené radiály jsou opuštěny (s výjimkou Radlické). Východní sekce městského okruhu (tzv. Blanka 2) je nahrazena dvojicí méně kapacitních komunikací (tzv. „Duál“): první již v zásadě existuje ve stávající ose Průmyslová – Kbelská, druhá v koridoru původní Blanky 2 (nepředpokládá ale přehnané kapacitní řešení).

V článku se dozvíte mnohem více o rozvoji městské železnice a dalších dopravních segmentech. Není třeba podrobně citovat: kvalita článku je v tom, že ve snesitelné délce nabízí důkladný vhled do „dopravní kuchyně“ pražských plánovacích dokumentů. Velmi doporučujeme přečíst si celé.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře