Rozšíření Libeňského mostu by zahltilo Holešovice auty

31. 07. 2014, Ostatní

Tímto článkem reagujeme na tiskovou zprávu Hlavního města Prahy z 29.7., oznamující plánovanou rekonstrukci Libeňského mostu.

Je dosti pravděpodobné, že za městem chystanou rekonstrukcí Libeňského mostu se ve skutečnosti skrývá jeho rozšíření na 2 + 2 pruhy. Záměr rekonstrukce Libeňského mostu byl totiž v této podobě připravován zhruba od roku 2000. Takové rozšíření ale není městotvorné (1) a vytvoří nežádoucí průtah Holešovicemi a Libní (2). Krom toho bude nenávratně ztracena historická hodnota mostu (3).

Problémem případného rozšíření mostu jsou špatné návaznosti na obou březích (4). Jeho rozšíření má být v budoucnu doplněno prodloužením komunikace pro automobilovou dopravu přes Palmovku až k Balabence (2). Pokud se pak ucpe křižovatka Pelc-Tyrolka (což má být po zprovoznění Blanky na denním pořádku), bude takový průtah sloužit jako východní pokračování tunelu Blanka přímo ulicemi Holešovic a Libně.

Je samozřejmé, že špatný technický stav Libeňského mostu si žádá rychlé řešení. V minulosti se ale uvažovalo i o rekonstrukci mostu bez jeho rozšíření. I kdyby se tím rekonstrukce ještě poněkud odložila, je to pořád lepší řešení než zbytečně prostavět něco kolem miliardy, nenávratně zničit unikátní památku a zadělat si na další zhoršení dopravní situace v širším centru města.

Otázkou také je, jak a zda vůbec se k záměru (vzhledem k jeho stáří) mohl vyjádřit Institut plánování a rozvoje. Bohužel, rozšíření Libeňského mostu není jediným záměrem, který léta leží v šuplících Technické správy komunikací, a který by potřeboval zásadně přehodnotit (5).

Přílohy

(1) Neadekvátní proporce rozšířeného mostu

Vzhledem k intenzitě provozu, nabízí stávající profil mostu naprosto dostatečný prostor pro veřejnou, automobilovou i bezmotorovou dopravu. Ve stávajícím profilu může být vedena dokonce i cyklistická doprava za použití vyhrazených pruhů. Široké chodníky mohou zůstat pouze pěším. V případě rozšíření mostu dojde jednak k vytvoření neadekvátní kapacity pro automobilovou dopravu, jednak se zúžením chodníků na zhorší podmínky pro pěší. Současně zde nebude možné najít dobré řešení pro jízdu na kole.

(2) Riziko vzniku průtahu přes Holešovice a Libeň

Na Praze 8 se v rozporu s názorem místních obyvatel uvažuje o protažení komunikace přes pěší zónu na Palmovce do ulice Na Žertvách (viz pozn. 3). Společně s Trojským mostem tak vzniká alternativní propojení východního ústí tunelu Blanka a křižovatky Balabenka, které může být v případě dopravní zácpy na křižovatce Pelc-Tyrolka používáno jako alternativa – tedy nežádoucí alternativa v podobě průjezdu tisíců dalších aut skrze obytnou zástavbu Holešovic a Libně.

 libensky-most.png

Obrázek ukazuje možný průtah Holešovicemi a Libní přes Libeňský most (červeně) na spojnici Troja – Balabenka (fialově), vyhýbající se křižovatce Pelc-Tyrolka v případě, že dojde k rozšíření mostu a vybudování návazné komunikace z Trojského mostu přes Palmovku ulicí Na Žertvách.

(3) Hodnota Libeňského mostu

Citujeme ze stránek Klubu za Starou Prahu:

Libeňský most z let 1924–1928 tvoří důležitý a jedinečný článek v souboru pražských betonových mostů, jejichž smělé oblouky obohatily v první polovině 20. století obraz Prahy. V tělese mostu se střídají mohutné náspy s klenutými betonovými úseky, kterým architekt Janák a konstruktér František Mencl vtiskli robustní, pevnou a přece dokonalou formu. Dodnes na nás Libeňský most působí krásou svých plasticky ztvárněných pilířů a oblouků na čelních stranách mostu, odvážně zavěšených schodišť, lapidárně pojatých zábradlí a stožárů veřejného osvětlení. Ve všech těchto prvcích se projevil Janákův cit pro čistý architektonický tvar.

(4) Problematické návaznosti Libeňského mostu

Most nemá v současnosti kapacitní návazné komunikace ani na Praze 7, kde pokračuje dvojpruhovými ulicemi Jankovcovou a Dělnickou, ani na Praze 8, kde je v současnosti napojen na kolmou ulici Voctářovu. Na Praze 7 prakticky nelze uvažovat o zkapacitnění návazných komunikací bez toho, aby vznikl průtah podobný například ulici Bělocerekevské na Praze 10. Na Praze 8 se aktuálně uvažuje o protažení komunikace přes stávající pěší zónu na Palmovce do ulice Na Žertvách (viz pozn. 1), proti čemuž se vyslovili místní obyvatelé v rámci nedávno dokončeného participačního projektu Palmovka jinak.

(5) TSK připravuje další sporné projekty

Připravované rozšíření Libeňského mostu je jen jedním z řady problematických záměrů, které byly v minulosti připraveny, schváleny a nyní čekají na přidělení financí. Tyto záměry (například tzv. KES – spojení Prašného mostu a Evropské) jsou morálně zastaralé, fungují především jako navýšení kapacit komunikací pro automobily na úkor městotvornosti a komfortu bezmotorové dopravy. Současně jsou ale téměř připravené k realizaci. V Praze tak kdykoliv mohou vzniknout zbytečné silnice v podobě, do které teprve nedávno vzniklý Institut plánování a rozvoje (jehož úkolem je koncepčně koordinovat rozvoj Prahy), nemohl během přípravy zasáhnout.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře