Připojujeme se ke kampani Závěť pomáhá

25. 06. 2014, Ostatní

Sedmnáct českých dobročinných organizací propaguje mezi českými dárci možnost daru ze závěti. Nová webová stránka www.zavetpomaha.cz mapuje právnické otázky v této oblasti, trendy a statistiky ze zahraničí, příběhy českých dárců či nejčastější mýty. Za kampaní „Závěť pomáhá“ stojí koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje sedmnáct neziskových organizací pracujících na rozvoji individuálního dárcovství v České republice. Jejím členem je i Auto*Mat.

V zahraničí je dar ze závěti rozšířený jev. Například ve Velké Británii takto daruje každý rok přes 100 000 lidí celkově více než 2 miliardy liber. Podle průzkumů se většinou jedná o ženy, které za svého života dobročinnou organizaci podporovaly ať již formou darů, nebo například dobrovolnictvím. V Česku je trend jiný: pokud nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.

Rádi bychom upozornili veřejnost, že pomáhat můžeme jak za svého života, tak i po něm. Člověk tak může mít dobrý pocit, že jeho jmění pomáhá společnosti dál. Ideální cestou je, když si člověk vybere konkrétní neziskovku a předem se s ní dohodne.

Webové stránky www.zavetpomaha.cz podrobně popisují legislativu, která se v letošním roce změnila. Vedle závěti je možno své majetkové poměry uspořádat například dědickou smlouvou nebo odkazem. Web odpovídá i na nejčastější dotazy, se kterými se členové koalice Za snadné dárcovství setkali. Jedná se například o společné jmění manželů, neopominutelného dědice a poplatky za sepsání závěti. Přečtěte si příběhy českých dárců, kteří se již pro tuto formu darování rozhodli.

Abychom lépe porozuměli tomu, jak v Česku lidé otázku závětí vnímají, provedla koalice Za snadné dárcovství hloubkové rozhovory se 160 seniory v Praze a Hradci Králové. Velkým překvapením pro nás bylo, že většina seniorů nepovažuje toto téma za tabu. Za vhodnou formu pomoci závěť dokonce považuje 58 % respondentů. Rozhovory ale odhalily i významné rozdíly mezi Pražany a obyvateli Hradce Králové. Zatímco s myšlenkou odkazu v závěti se ztotožňuje nebo spíše ztotožňuje 74 % respondentů z Prahy, v Hradci Králové to bylo jen 42 % respondentů. Výsledky jsou k dispozici zde.

Všichni členové koalice se zavázali dodržovat Etický kodex, který upravuje vztahy mezi neziskovou organizací a jejich dárci.

Zajímavosti

 • Polovina českých seniorů pravidelně nebo příležitostně přispívá na dobrou věc.
 • Pokud v ČR nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.
 • 70 % odkazů v závěti zanechají ženy, které nemají děti, nebo jsou jejich děti již dostatečně zajištěny.
 • Ve Velké Británii odkázali lidé v roce 2012 přes 2 miliardy liber na charitu.
 • Ve Spojených státech darují lidé v závětích dobročinným organizacím více peněz než všechny americké firmy.
 • Typickým dárcem závěti jsou lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary a dobrovolnictvím.
 • Podle výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dožívají vyššího věku než zbytek populace.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře