Auto*Mat chce asfalt v památkové rezervaci? Výmysl

18. 06. 2014, Ostatní

Vzhledem k vydání článku Asfalt na Staromáku? Cyklisté bojují za odstranění kočičích hlav vyjasňujeme postoj Auto*Matu ohledně dlažby v centru Prahy.

Když jsme se snažili změnit řešení rekonstrukce ve Vodičkově ulici, vůbec jsme se nezabývali tou částí, kde asfalt vzniká/vznikl. Řešili jsme přibližně 200 metrů s dlažbou nehistorickou – instalovanou v roce 2001, nejhůře položenou a v místech, kde chodí lidé, naprosto nevhodnou. Na celé věci byl nejdůležitější fakt, že jsme celou akcí výrazně upozornili na bídnou koordinaci při přípravě a realizaci městských investic, což je mnohem důležitější než to, kde je jaká kostka. Psali jsme o tom zde.

Autorovi článku jsme v průběhu zhruba desetiminutového rozhovoru opakovaně zdůrazňovali, že na asfaltu ve Vodičkově nebazírujeme. Následně jsme mu podrobně vysvětlovali, že hlavní je, aby se dlažba položila sjízdně, což jde i v historickém centru. Dají se například položit méně hrbolaté kostky (zhruba takovéto), položit úzké pásy menších kostek, pásy kamenných dlaždic a nebo se dají ty současné „velké“ kostky vyskládat tak, aby jízda po nich byla víceméně v pohodě. Mimo památkovou rezervaci jde uvažovat o asfaltových pásech v šířce 1–2 metrů. O Staroměstském náměstí jsme vůbec nemluvili.

Iniciativa Auto*Mat podporuje zachování pozitivních hodnot města, mezi které dlážděné povrchy v historickém centru nepochybně patří. Ačkoli považujeme stav, kdy tyto povrchy v některých místech značně komplikují chůzi nebo jízdu na kole, za nešťastný, jsme ochotni hledat vždy přijatelné kompromisní řešení.

Tento článek manipuluje Auto*Mat do extrémní pozice, ve které se v žádném případě nenachází.

Dlažba zachovávající charakter místa a současně komfortní pro chůzi, jízdu na kole. Zdroj Copenhagenize.
Dlažba zachovávající charakter místa a současně komfortní pro chůzi, jízdu na kole. Zdroj Copenhagenize.


K prohlášení přikládáme komentář dopravního specialisty Martina Šubrta k rekonstrukci Vodičkovy ulice, který vyjasňuje další podrobnosti (zdroj Facebook):

1.Jak je vidět již i na této fotce (ilustrační fotografie k článku – pozn.ed.), dlažba mezi kolejemi a na křižovatce s Palackého ulicí je ostrá, čtvercová, strojově štípaná, položená v roce 2001 a špatně nebo vůbec spárovaná, tj. mezi kostky zapadne snadno galuska kola, kočárku, nebo podpatek. Na mnoha místech již dlažba byla nerovná.
2. Cílem cyklistů bylo napravit tento stav, aby se po ulici dalo chodit i jezdit normálně a ulice nevypadala tak hnusně, neboť přechod hladké dlažby na fotce vedle kolejí vlevo do té štípané vypadá hrozně.
3. Cyklisté nepreferovali asfalt, preferovali řešení, které napraví nedostatky v ulici. Asfalt byl nabídnut jako rychlé řešení městem, ale i ze strany cyklistů byl odmítnut.
4. Na základě jejich podnětu a iniciativy bude položena hladká dlažba, co je vidět vlevo od kolejí, ale s důrazem na minimální spáry a důsledné vyspárování.
5. Položení této dlažby je návratem k typické pražské dlažbě od té štípané netypické, která byla do centra města zavlečena v 90. letech a nemá s pražskou typickou dlažbou nic společného. Tj. je to návrat k něčemu původnějšímu.
6. Pokud si někdo stěžuje na asfalt před a za tímto úsekem (Lazarská, část Vodičkovy, Jindřišská), který je mezi kolejemi, tak tam byly koleje od 80. let položeny s využitím betonových panelů BKV a dlažba tam tedy není už 30 let. Není tam proto, protože v těchto úsecích jezdí po kolejích hodně auta a hlukový dopad z jejich provozu na okolí je pak značný. Proto zde DP, bez ohledu na cyklisty, nahradil hladký betonový povrch hladkým asfaltovým, který vypadá o fous lépe než původní vyskládané panely.
7. Kdyby se cyklisté neozvali, úsek mezi Palackého ulicí a Václavským náměstím by DP neopravoval vůbec, nebylo to v plánu, a hnusné dláždění ulice bez nápravy by zůstalo ještě 5–7 let do doby, než by bylo nutné vyměnit i zde koleje. Nyní se předláždění využilo i k výměně těchto kolejí a podbití trati a k nápravě propadů, které zde vznikly i kvůli jedné velké havárii vody.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře