Praha má svou vizi

Do letošního roku Praha neměla jasnější představu o vlastní budoucnosti. Plánování a investování léta probíhalo bez jednotného konceptu, který by zohledňoval město jako komplexní celek. Auto*Mat proto přichází se svou vlastní vizí rozvoje Prahy v příštích deseti letech – Vizí pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 neboli Vizí Praha 2025.

Jak může dobře fungovat město, které neuvažuje v souvislostech alespoň na několik let dopředu, nemá jasný cíl, ani přibližnou představu, jak by mělo vypadat? Změny, ke kterým v současnosti v pražském veřejném prostoru dochází, spíše zpětně ošetřují jeho bolístky, místo aby jim předcházely, natož přinášely obrat k lepšímu. Promyšlený plán, ke kterému by se hlásila jak široká veřejnost, tak obměňující se magistrát, dosud chyběl.

Této výzvy se ujal Auto*Mat ve spolupráci s nezávislými experty na dopravu a urbanismus i některými členy pracovních skupin, které momentálně aktualizují magistrátní Strategický plán. A nyní, po více než půlroční práci, je výsledek konečně na světě. Vize Praha 2025 je osmdesátistránkový dokument prezentující Prahu roku 2025 jako město, které vyhovuje požadavkům na udržitelnou dopravu a ekonomický rozvoj a zároveň klade důraz na kvalitní veřejný prostor a zdravé životní prostředí. Zkrátka město, ve kterém se dobře žije všem jeho obyvatelům. Obsahovou část dokumentu podpořili urbanisté Peter Bednár a Idan Zveibil svými vizualizacemi Urban vision – ukázkové proměny Prahy.

Vizi Praha 2025 si můžete zakoupit i v tištěné podobě na stáncích a akcích iniciativy Auto*Mat nebo koupit online za benefiční cenu 225 Kč v internetovém obchodě Zoot. Iniciativu Auto*Mat tím podpoříte částkou 75,- Kč.

Stěžejní část Vize Praha 2025 tvoří shrnujících 12 tezí, tedy nejpodstatnějších změn, které Auto*Mat navrhuje. Ty nevznikaly bez kontextu. Naopak, reagují na aktuální nejpalčivější problémy a potřeby Prahy, které nelze donekonečna oddalovat.

„Přestože se Vize Praha 2025 okrajově dotýká i územního plánování nebo bytové politiky města, jejím těžištěm je především zásadní zkvalitnění veřejného prostoru a co nejlepší organizace dopravy v Praze,“ vysvětluje její hlavní editor a člen Auto*Matu Vratislav Filler. Zásadní tezí pak je, že Praha může – podobně jako Vídeň nebo Curych – snížit podíl individuální automobilové dopravy z dnešních 33 % na 25 % při zachování konkurenceschopnosti veřejné dopravy. Řada hlavních tříd by byla zcela přestavěna do podoby vstřícnější k chodcům a jízdě na kole.

Přestože jde zatím pouze o „vizi“, všechny návrhy Vize Praha 2025 jsou realizovatelné, včetně finanční proveditelnosti. Navíc ve srovnání s alternativními scénáři, kterými by se Praha mohla řídit, vychází v průměru nejvýhodněji.

Právě v době, kdy uvažování o rozvoji Prahy prochází rychlými změnami, je Vize Praha 2025 podnětem k diskusi nad vývojem mobility a veřejného prostoru v Praze, a současně vytyčením postoje iniciativy Auto*Mat k daným tématům. „Chceme, aby nás nyní odborná veřejnost i politici následovali a veřejně vystoupili s vlastními představami o tom, kam má Praha v následujících letech směřovat,“ říká mluvčí Auto*Matu Vít Masare.

K Vizi Praha 2025 Auto*Mat připravuje i několik událostí. Přijďte se podívat například 16. 6. od 19.00 do_centra DOX na veřejnou debatu, které se zúčastní řada pražských politiků a odborníků na městský rozvoj. Večer moderuje Adam Gebrian.

Vše podstatné najdete na speciálním webu vize25.cz, kde si můžete kompletní Vizi Praha 2025 přečíst. Za doporučení stojí také poslech rozhlasového diskusního pořadu Zátiší na Radiu 1, kde nejen o Vizi 2025 hovořil její hlavní editor Vratislav Filler a autor doprovodných vizualizací Peter Bednár.

Líbí se vám naše vize? Máte připomínky k jednotlivým tezím, nebo si Prahu, ve které chcete žít představujete jinak? Dejte nám o tom vědět: komentujte jednotlivé teze na našem webu, přijďte na naše výstavy a komentované prohlídky, bavte se o budoucnosti Prahy s přáteli…

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře