Dodrží primátor Hudeček to, co slíbil?

15. 05. 2014, Aktuality

Díky našemu nastavení jako nezávislého hlídacího psa „watchdog“, široké občanské platformy s více než 10 let budovaným know-how na poli městského rozvoje, aktivace a zapojování občanské společnosti do místního dění, je naší prací přinášet do Prahy ty nejlepší příklady a principy odjinud, vytváříme expertní studie, projekty, vzděláváme o možnostech měst širokou veřejnost, úředníky, politiky, všechny, kdo mají zájem přemýšlet a bavit se o současnosti a budoucnosti města, ve kterém společně žijeme. Ale umíme se také ozvat. Pakliže slova nenásledují činy, nebo jsou dokonce činy v rozporu s danými sliby, je naší povinností zvýšit hlas a na tyto rozpory upozornit.  Cílem není upozorňovat na sebe štěkáním. Cílem je dosáhnout společně změny k lepšímu a toho se týká i tento příspěvek.

V létě loňského roku primátor Hudeček na svém webu a zároveň tiskovou zprávou vydal prohlášení, ve kterém stojí, že:

„Ve snaze usnadnit cyklistům průjezd metropolí rozhodl magistrát, že předláždí některé úseky ulic a náplavek. V rámci města je to relativně detail, ale pro cyklisty je to významná věc, která jim velmi zjednoduší pohyb městem. Cena zatím nebyla vyčíslena, nicméně náklady by neměly být nijak závratné. Mezi vybranými úseky je například Vodičkova ulice….“

Jak dí primátor. Ve městě relativně detail, pro možnost pohybu na kole ale významná věc, navíc v kontextu běžných cen městských investic za pakatel. Pro nahlédnutí do reality slibů a skutečných činů tedy zajímavý lakmusový papírek.

Nyní, kdy je kvůli rozsáhlé rekonstrukci tramvajové trati a povrchů po dobu 2 měsíců přerušen tramvajový provoz právě ve Vodičkově, bylo by z hlediska řádného hospodáře a také politika, který chce svůj slib splnit před koncem volebního období, více než logické, kdyby zajistil, že součástí mnohamilionového projektu Dopravního podniku na rekonstrukci tramvajové trati, či vytvoření dlouho poptávaného bezbariérového nástupu do tramvají v Lazarské  bude i tento miniaturní, leč pro mnohé významný a primátorem slíbený zásah v podobě umožnění hladkého průjezdu na kole úsekem s doteď jednou z nejnebezpečnějších a nejnesmyslnějších dlažeb v Praze.

Je tak poněkud bizarní, dozvídat se od primátorových podřízených, že součástí nákladné a několikaměsíční rekonstrukce toto slíbené zlepšení mezi ulicí V Jámě a Václavským náměstím není a nikdo s ním nepočítá. Vždyť stačí tak málo…

13940018605_88c6bd3e3413940010095_060133773d_z

Takhle třeba řeší průjezd na kole po dlažbě v historické zástavbě v Kodani… (Zdroj: Copenhagenize.com) nebo ve Vilniusu.

Již v roce 2010 dostala Technická správa komunikací jasné zadání, aby problémové místo řešila, a to současně s rekonstrukcí tramvajové trati, která se tehdy plánovala na rok 2012. Na odstranění dlažby ve Vodičkově existuje zadávací karta TSK (č 11, online zde. ). Ze zadávací karty citujeme:

„Průjezd (…) je legální (…), jeho atraktivita a bezpečnost je však výrazně snížena právě kvalitou povrchu. (…) Velmi nebezpečnými jsou výškové rozdíly mezi jednotlivými dlažebními kostkami a často propadlá dlažba v těsném okolí tramvajových kolejí.“

Jsme si dobře vědomi celé řady přímo kosmických zlepšení, které se oproti letům minulým, zejména díky osobní podpoře ze strany současného primátora v Praze odehrály. Nicméně, v Praze dlouhodobě aktivně rozkládané a rozkrádané jejím vlastním vedením je toho třeba zlepšovat mnohonásobně víc. Primátor nám sice počátkem týdne sdělil, že na splnění svého slibu dohlédne, ale na veřejnost z magistrátu zatím žádná zpráva nešla. Na sliby se nezapomíná.

Vyzýváme tedy pana primátora Hudečka: Připomeňte jak veřejnosti, tak podřízeným městským institucím slib, který jste veřejně dal.  Připomeňte jim, že to není žádná novinka, ale již léta připravený projekt. Pakliže jej stále hodláte splnit, dohlédněte na patřičnou realizaci jeho obsahu. Tahle dlažba je přece to nejmenší! Věříme, že v případě, že se to povede, spousta lidí vám za to bude velmi vděčná a poděkuje!

Pomoct zvýšit důležitost připomenutím onoho slibu můžete i Vy. Napište jim!

Zeptejte se na naplňování výše daného slibu radního Jiřího Pařízka (jiri.parizek@praha.eu). Právě ten je zodpovědný za Dopravní podnik, jehož akcí je probíhající stavební akce ve Vodičkově, a je to tedy ve finále on, který by měl výměnu povrchu zajistit. Když do kopie dáte i nás (auto-mat@auto-mat.cz) budeme rádi.

Nově se pražských radních můžete také ptát pomocí tzv. Interpelací on-line na webu dotazy.praha.eu, který vznikl s podporou bývalé radní pro IT Evy Vorlíčkové zejména díky aktivitě sdružení Pražské fórum.

Nebojte se. Nebudete žádat žádnou hloupost… pouze dodržení prohlášení, které primátor ne až tak dávno dal, které má smysl, a které v posledních dnech a týdnech magistrátem rezonuje ode zdi ke zdi.

A nakonec pár otázek „na tělo“:

  1. Od čeho primátor dále udržuje při životě zděděnou humphreyovskou poradní Komisi pro cyklistickou dopravu, která s danou věcí neudělala rovněž nic? Velká část lidí schopných vyznat se v zákrutách náročných snah o naplňování daných slibů ohledně cyklodopravy z komise stejně již před více jak rokem odešla. Většina nad tím, jak chaoticky a kontraproduktivně byla komise svou předsedkyní (zastupitelka Krobová-Hášová z TOP 09 Praha 1) vedena, zlomila po dvou letech tolerance a nasazení hůl. Je to tedy hračka pro neschopnou političku?
  2. Jakou roli sehrává v tomto případě již dávno ne nové magistrátní Oddělení pro bezmotorovou dopravu, pod ředitelkou odboru rozvoje a financování dopravy Mandovou? Dosud vítaný první zárodek systematického uchopení tématu magistrátem, jenž vznikl z primátorova popudu minulý rok, evidentně nedostal pravomoci potřebné k výkonu své práce. Není na čase s tím něco dělat?

Možná nebude na škodu zeptat se primátora i na tyto otázky.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře