Jak je to s mimoúrovňovými křižovatkami v Hloubětíně?

22. 04. 2014, Uncategorized @cs

V tiskové zprávě ze dne 10.4. jsme informovali, že se v Hloubětíně připravuje výstavba dvou mimoúrovňových křižovatek.

Náměstek primátora Ing. Jiří Nouza reagoval dne 15.4. tiskovou zprávou, ze které citujeme:


Plánem města je pouze vybudovat dvě mimoúrovňové křižovatky v místě těch současných, semafory řízených, úrovňových křižovatek na Kbelské ulici (s ulicemi Kolbenova a Poděbradská). (…)

I po přestavbě křižovatek se bude jednat o komunikaci určenou zejména pro vnitroměstské a vnější vztahy. (…)

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) již 27. 2. 2014 totiž v tiskové zprávě (Praha pokračuje v přípravách řešení dopravy v severní a východní části města) informovala o tom, že byla Radou hl. m. Prahy pověřena připravit dopravní řešení v návaznosti na zprovoznění severozápadní části Městského okruhu. (…)

Je to nešťastný příklad toho, když občanská sdružení opomenou přirozeně komunikovat s městem, a na základě pouhých dojmů či nedostatečných podkladů vyvozují vlastní závěry.


Zaslali jsme proto panu náměstkovi dopis s návrhem na zveřejnění vypracované studie proveditelnosti, který také vysvětluje nepřesné pochopení některých pasáží naší tiskové zprávy. Naše hlavní obavy spočívají v tom, že již nepochybně byla prověřena proveditelnost záměru z hlediska automobilové dopravy, ale zda bude adekvátně řešena také doprava bezmotorová, není naprosto zřejmé.


Ing. Jiří Nouza,
náměstek primátora,
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

V Praze dne 18.4.2014
Naše značka: 2014/71

Věc: Návrh na zveřejnění studie proveditelnosti dopravního řešení v návaznosti na zprovoznění severozápadní části Městského okruhu.

Vážený pane náměstku,

S potěšením jsme zaregistrovali tiskové prohlášení MHMP komentující stav přípravy zkapacitnění ulic Kbelské a Průmyslové. Je možné, že v rámci výsledků těchto studií bylo nalezeno řešení plnohodnotně funkční nejen pro automobilovou a veřejnou dopravu, ale i dopravu bezmotorovou.

Mrzí nás, pokud byla naše tisková zpráva v některých detailech nepřesně pochopena. Zmínkou o nákladních vozidlech byl míněn zvýšený provoz stavební techniky v průběhu výstavby, nikoliv tranzit nákladních vozidel po dokončení. Se samotným záměrem využití Průmyslové a Kbelské ulice způsobem, jakým jej popisujete v tiskové zprávě, se jinak ztotožňujeme. Mimo jiné vítáme, že se tento koncept propisuje i do připravovaného Metropolitního územního plánu. Naše obavy plynuly z nejasnosti zpráv dostupných veřejnosti (viz Vámi zmiňovaná zpráva TSK z 27.2.).

Abychom předešli nejasnostem, navrhujeme, abyste nechal zmíněnou studii proveditelnosti zveřejnit, aby veřejnost mohla sama posoudit, jakým způsobem byla proveditelnost zmíněných záměrů prověřena.

Budeme jedině rádi, pokud jsme se v interpretaci charakteru připravovaných záměrů v oblasti Hloubětína unáhlili a Vámi zveřejněná existující studie jasně potvrdí proveditelnost plnohodnotného řešení pro bezmotorovou dopravu (tj., že je prověřena možnost vedení kvalitních pěších a cyklistických tras v koridoru ulic Průmyslové a Kbelské, včetně zajištění odpovídajících příčných křížení, jmenovitě přes ulice Poděbradskou, Kolbenovu a Černokosteleckou).

Jménem iniciativy Auto*Mat děkuji a jsem s pozdravem,

Vratislav Filler,
Auto*Mat


Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře