Šťastný konec resp. začátek pro ulici Mariahilfer ve Vídni

04. 04. 2014, Ostatní

Kdo alespoň trochu zná rakouské hlavní město Vídeň a zná i jména několika ulic, pak Mariahilferstrasse je jistě jednou z nich. Propojuje na západní straně vnitřní městský okruh (Ring) od Muzea umění (Kunsthistorisches Museum) s druhým městským okruhem (Gürtel) v místě, kde je Západní vlakové nádraží (Westbahnhof). Je to jedna z hlavních „nákupních“ ulic, která je již téměř 200 let místem, kde se lidé setkávají, žijí, pracují a nakupují. Denně prochází či projíždí ulicí tisíce návštěvníků, nakupujících či turistů, ale i obyvatel okolních čtvrtí nebo zamětnanců okolních podniků.

Ulice se nedávno stala předmětem velkých diskuzí díky projektu Mehr Mariahilfer Straße (Více ulice Mariahilfer). Ten je iniciativou místostarostky města Vídně Marie Vassilakou (Strana Zelených) a představuje významnou změnu využití tohoto veřejného prostoru. Cílem je optimalizovat organizaci dopravy, tak aby vznikl větší prostor pro chodce a cyklisty. Zahrnuje přestavbu velké části ulice na pěší zónu, zavedení odpočinkových zón, nových volných zelených ploch či aktivních zón, tedy více volného prostoru pro život.

Realizace projektu byla rozdělena do dvou fází. Přípravná (zkušební) fáze měla sloužit k vyhodnocení situace a k otestování veřejného mínění, které o celém projektu mělo nakonec formou referenda rozhodnout. V případě kladného vyjádření pro realizaci projektu ze strany občanů měla následovat fáze přestavby.

Přípravná fáze

V srpnu 2013 zavedlo město Vídeň v ulici Mariahilfer nová prozatimní dopravní opatření. Od 16. srpna 2013 se v úseku mezi ulicemi Getreidemarkt a Kirchengasse a v úseku mezi ulicemi Kaiserstraße a Andreasgasse nachází společná zóna pro pěší, kola i automobily. Dopravní rychlost je zde omezena na max. 20 km/hod. To jednak významně přispívá ke zklidnění dopravy ale zároveň zajišťuje automobilům přístup ke garážovým domům a neomezuje zásobování obchodů.

Zone 20

V úseku mezi Andreasgasse a Kirchengasse vznikla nově pěší zóna, ve které je umožněna i jízda na kole.

Mariahilferstrasse Wien

Zdroj: www.wien.gv.at

Na základě následných pozorování, analýz a vyhodnocení dopadu opatření v ulici Mariahilfer učinilo město dodatečně 18. listopadu 2013 další změny. Kvůli zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, odklonilo linku autobusu, která doposud projízděla i pěší zónou. Jelikož se také ukázalo, že přejezd ulice Mariahilfer přes křižovatku Stumpergasse/Kaiserstraße byl významným spojením pro motoristy mezi 6. a 7. městskou částí, byla dodatečně tato křižovatka automobilům opět zpřístupněna.

Ohleduplnost a bezpečí

Při spuštění projektu byly na obou stranách pěší zóny instalovány transparenty upozorňující cyklisty na přednost chodců a nabádající k omezení rychlosti jízdy na rychlost chůze. Mají vyzývat k ohleduplnosti a bezpečnému chování účastníků tohoto společného prostoru.

Mariahilferstrasse Wien

Zdroj: www.wien.gv.at

Hlas veřejnosti

Město se pravidelně snažilo zjišťovat názory veřejnosti jak ve fázi příprav projektu, tak i v průběhu jeho předběžné realizace. V dubnu a květnu 2013 proběhla dotazníková akce, kdy byly veškeré ohlasy, nápady, doporučení či kritiky od občanů, sesbírány do tzv. Dialogboxu a následně vyhodnoceny. Názory cca. 1300 občanů, kteří se tohoto „dialogu“ s městem účastnili pak ovlivnily priority celého projektu. Město pravidelně informuje občany o průběhu projektu, jeho výsledcích, změnách apod. Více na www.dialog-mariahilferstrasse.at/.

Projekt Mehr Mariahilfer Straße má své příznivce, ale i své odpůrce, kteří preferují zachovaní původního stavu. Místostarostka města Vídně Maria Vassilakou říká: “Nová úprava ulice Mariahilfer představuje největší projekt ke zlepšení kvality života ve vnitřním městě od zavedení pěší zóny v Kärntner Straße. Před 40 lety byla i v tomto případě skepse veliká – dnes si již nikdo nemůže představit, že před Stephansdómem někdy jezdily auta. Jsem si jistá, že tento efekt nastane i v případě  Mariahilferstraße.”

Rozhodnutí o budoucnosti Mariahilferstrasse bylo ponecháno na veřejném mínění. Ve dnech 17. 2. – 10. 3. 2014 proběhlo „referendum“ mezi cca 49000 občany dotčených městských částí (6. a 7. ), kteří rozhodovali o konečné podobě projektu. Na výběr měli A) ponechání zklidnění dopravy a pokračování v projektu (přičemž se mohli dále vyjádřit i k možnosti křížení ulice a cyklodopravě a B) návrat ulice do původního stavu (znovuzavedení autobusů, aut a zrušení pěší i společné zóny. Pár týdnů před referendem ukazovaly předběžné průzkumy, že 65,6 % podnikatelů (majících provozovnu na Mariahilferstrasse a v okolí) bylo pro obnovení původního stavu a předběžný průzkum také ukazoval že 55 % dotázaných preferovalo návrat do původního stavu.

Jak to vše dopadlo a co bude dál

Před konáním referenda vedli zástupci města velmi intenzivní dialog s občany dotčených čtvrtí, kteří o výsledku projektu měli rozhodnout. Osobně navštívili a hovořili s tisíci občany a přesvědčovali je o přínosech projektu. Výsledkem referenda nakonec bylo, že se 53,2 % občanů vyjádřilo pro realizaci projektu.

Na jaře letošního roku se tedy zahájí přestavba, která bude trvat až do roku 2016. Náklady realizace budou cca. 25 mil. eur, na kterých se pravděpodobně budou podílet i evropské zdroje, o které bude Vídeň žádat.

Bude ponechána pěší zóna, celkem 1,8 km ulice bude vydlážděno, z této části zmizí chodníky, přibudou lavičky, aktivní zóny, stromy, nové osvětlení a WLAN.

Moderní Vídeň jako inspirace

Obyvatelé Vídně žijí obecně pomalejší život než Pražané, nikam příliš nespěchají, často je vidíte jen tak posedávat u kávy a číst si noviny nebo diskutovat nad skleničkou vína a to téměř v kteroukoliv denní dobu. Již od zavedení předběžného dopravního opatření, které omezilo průjezd ulice Mariahilferstrasse automobilem, se prostor ulice mnohem více zaplnil chodci a lidmi na kolech. Kavárny a restaurace v Mariahilferstrasse vystoupily zpoza velkých výloh na ulici na předzahrádky a zaplnily se lidmi, které již neodrazuje, že by jim metr od hrnečku s kávou mohly projíždět desítky aut. Na zatím částečně rozšířených chodnících přibylo několik laviček a na nich sedí lidé, čtou si, odpočívají, s někým se baví nebo na někoho čekají. Přibyly a ihned se zaplnily nové stojany pro kola. Stánky z malého trhu z náměstíčka před kostelem St. Mariahilf se částečně odvážily až na uvolněnou silnici a prostor před nimi se zaplnil více lidmi. Již dnes to vypadá, že cíl projektu Více ulice Mariahilfer – tedy Více volného prostoru pro život – se úspěšně naplní.

Pokud budete mít volný víkend, přijeďte se podívat, jak se moderní město mění. Již tuto neděli 6. dubna se ve Vídni navíc koná již tradiční jarní vídeňská cykloslavnost, cyklojízda RADpaRADe.


Ke zpracování byly využity informace a texty z následujících zdrojů:

www.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/mariahilfer-neu.html

www.dialog-mariahilferstrasse.at/

www.heute.at

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře