Vrátila úder Blanka nebo Týden?

20. 01. 2014, Uncategorized @cs

Časopis Týden dal pražským plánovačům co proto. V čísle z 20. ledna 2014 se redaktoři Jareš a Kolina vypořádali s Blankou velmi svérazným způsobem v článku Blanka vrací úder. Protože mezi jinými zpovídali i iniciativu Auto*Mat a v článku se nachází řada faktických chyb a nepřesností, publikujeme dopis, který jsme redaktorům zaslali.

 

Vážená redakce časopisu Týden, vážení kolegové Kolino a Jareši,

obracím se na Vás v souvislosti s publikovaným článkem Blanka vrací úder, protože Vás chci požádat o doplnění vyjádření a errata nepřesností publikovaných v článku.
Nechci planě kritizovat Vaši práci, které si vážím a kterou považuji za přínosnou. Přesto jste se ale patrně nedopatřením nebo pro nedostatek místa nepatřičným zjednodušením dopustili několika nepřesností. Domnívám se, že tak uvádíte své čtenáře v omyl.
Opakovaně podsouváte, že se uvažuje o uzavření centra pro auta, či o tom, že se do centra autem nebude jezdit. Je to ale nesmysl. Nikdo, kromě ODS Praha 1, o takovém extrémistickém zásahu neuvažuje, ani nemluví.
Též tvrdíte, že magistrála přijde o jeden pruh, který by měl být věnován cyklistům, MHD a taxíkům. Ve zmiňovaných studiích a materiálech se hovoří o pruhu bus-taxi-cyklo, kde mohly dokonce jezdit i osobní auta s více jak dvěma cestujícími. Primárně se tedy jedná o snahu uvolnit průjezd obsazeným vozidlům a snahu preferovat ty, kdo v dopravě šetří prostorem.
Z textu Vašeho článku bohužel též unikla informace, že humanizace magistrály se dělá s cílem zajistit příčná propojení a udělat z ní normální městskou třídu. Zásadní jsou přestavba parteru a příčná křížení.
Za naprosto zavádějící považuji tvrzení, že „vše se řídí heslem hop nebo trop“. Přitom ale již tři roky probíhají politická projednávání, expertní práce, sběr dat, prověřování a komunikace mezi zodpovědnými složkami města, městskými částmi, nezávislými odborníky, občanskými sdruženími a veřejností! A to uvažte, že ačkoliv se tunel Blanka staví od roku 2007, teprve v roce 2010 si magistrát pod vedením Pavla Béma nechal zpracovat studii analyzující dopady, které vyvolá otevření tunelu.
Na tuto studii navázala Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály. Současný postup Rady HMP navíc navazuje na požadavek někdejšího náměstka pro dopravu Josefa Noska (ODS), který vytvořil mezioborové expertní skupiny městských částí s úkolem připravit zadání pro dopravní modelování a další postup ve věci severojižní magistrály. Pod tuto iniciativu se podepsali starostové MČ Praha 2, Praha 4, Praha 7 a její proces pozorovala a komentovala i Praha 1, stejně jako řada občanských sdružení, která se zabývají dopravou v Praze. Jenom samotné městské části reprezentují více jak 250 000 obyvatel, kterých se situace denně týká.
V případě samotného centra Prahy, pro které existovalo vyjma nenaplněných tvrzení o jeho osvobození od tranzitu při otevření Strahovského tunelu, jen minimum podkladů, probíhal rok přípravný proces, monitorování a sběr dat i díky akci Nábřeží žije! Do něj se vedle MHMP, Institutu plánování a rozvoje HMP a v koordinaci Auto*Matu i většiny lokálních subjektů z oblasti staroměstského nábřeží, zapojila svými podněty a připomínkami i veřejnost. Troufáme si tvrdit, že v Praze za posledních 20 let žádný jiný projekt nebyl tak široce nejen připravován, ale také zcela otevřen připomínkování veřejnosti. Samotný tunel Blanka je ostudným příkladem právě nedostatečného strategického plánování města, natož pak otevřené diskuze o dopadech stavby.
V bizarně pojmenovaném odstavci „Zahulíme, uvidíme“ uvádíte petici občanů Prahy 1 proti akci Nábřeží žije! Bylo by záhodno uvést, že se jedná o součást předvolební kampaně předsedkyně ODS P1 Jaroslavy Janderové, která neúspěšně kandidovala do PSP ČR a celou petici postavila na lživém tvrzení, že město chystá uzavřít centrum autům. Ve Vašem textu též chybí informace, že zklidnění dopravy na obou březích Vltavy podporuje jak Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, tak již zmiňovaná většina podniků a institucí mezi Národním divadlem a Rudolfinem. Toto řešení zneprůjezdněním obou břehů pro tranzit podporuje i starosta P1 Lomecký.
Ačkoliv v celé záležitosti jde o cyklistickou dopravu až možná v poslední řadě, věnujete se jí překvapivě hodně. Přitom však s faktickými chybami. Tvrdíte například, že dobře profilované cyklostezky nepřitahují cyklisty. To je velmi zavádějící výrok, neboť jak vámi odkazovaná cyklostezka z Modřan do centra dokazuje, cyklisté kvalitní cyklostezky vyhledávají. Na vzpomínané trase je na ústí Vyšehradského tunelu sčítač, který ve všední dny prokazuje přes tisíc průjezdů tunelem denně. A například rekonstrukce pro cyklisty nebezpečné křižovatky na nábřeží kapitána Jaroše vedla k tomu, že se počet cyklistů jezdících přes tuto křižovatku zpětinásobil a dnes tam jezdí v běžný pracovní den víc lidí, než kolik tam projelo v den stávky v dopravě roce 2011.
Požadavek neřešit dopravu v centru se zprovozněním Blanky nás vede k položení otázky: proč jinak se ten tunel stavěl, než aby odvedl dopravu z centra?
Žádám Vás proto o doplnění uvedených informací do článku Blanka vrací úder z časopisu Týden ze dne 20. 1. 2014.

Děkuji a těším se na budoucí spolupráci.

S pozdravem

Vít Masare

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře